Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Umowa społeczna Debiana

Wersja 1.1 ratyfikowana 26-tego kwietnia 2004 roku. Następca wersji 1.0 ratyfikowanej 5-tego czerwca 1997 roku.

Debian, producent systemu Debian, stworzył Umowę Społeczną Debian Social Contract. Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania (Debian Free Software Guidelines — DFSG), początkowo będące zbiorem zobowiązań, zostały przyjęte przez społeczność oprogramowania ogólnodostępnego jako podstawa Definicji Źródła Otwartego - Open Source Definition.


Umowa Społeczna z członkami społeczności wolnego oprogramowania

 1. Debian pozostanie w 100% wolny

  Ponieważ istnieje wiele definicji słowa wolny, w dokumencie zatytułowanym Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania (DFSG) wyjaśniamy kiedy publikację czy program nazywamy wolnym. Obiecujemy, że system Debian, jak i wszystkie jego komponenty, pozostaną wolne, zgodnie z wytycznymi zawartymi we wspomnianym wcześniej dokumencie. Będziemy również wspierać osoby, które używają lub tworzą publikacje i oprogramowanie nie uznawane przez nas jako wolne, ale nigdy nasz system nie będzie wymagał żadnego takiego komponentu.

 2. Spłacimy dług społeczności wolnego oprogramowania

  Jeżeli napiszemy nowe składniki systemu Debian, udostępnimy je na zasadach określonych w Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania (DFSG). Stworzymy najlepszy możliwy system, do szerokiego rozpowszechniania i wykorzystywania. Będziemy zwracać poprawki, udoskonalenia, komentarze użytkowników itp., pierwotnym autorom oprogramowania wykorzystywanego w naszym systemie.

 3. Nie będziemy ukrywać problemów

  Przez cały czas będziemy udostępniać publicznie naszą bazę danych o błędach. Zgłoszenia od użytkowników będą natychmiast widoczne dla innych.

 4. Nasze priorytety to użytkownicy oraz wolne oprogramowanie

  Będziemy się kierować potrzebami naszych użytkowników oraz społeczności ogólnodostępnego oprogramowania. Ich interesy będą naszymi priorytetami. Dla naszych użytkowników dostarczymy wsparcia w różnej postaci środowiska komputerowego. Nie odwrócimy się od oprogramowania nie mieszczącego się w naszych kryteriach wolności przygotowanego do współdziałania z systemem Debian, również wymagającego opłat za jego używanie. Pozwolimy innym na tworzenie dystrybucji wzbogaconych dowolnymi komponentami, bez żadnych opłat przeznaczonych dla nas. Aby osiągnąć te cele, dostarczymy zintegrowany system o wysokiej jakości, zawierający tylko wolne komponenty, bez żadnych prawnych restrykcji, które mogłyby zastrzec jego sposób wykorzystania.

 5. Akceptujemy programy, które nie są zgodne z naszymi standardami wolnego oprogramowania

  Przyjmujemy do wiadomości, że niektórzy użytkownicy potrzebują programów nieobjętych Wytycznymi Debiana dotyczącymi Wolnego Oprogramowania. Dla takiego oprogramowania utworzyliśmy strefy contrib oraz non-free na naszych serwerach FTP. Pakiety w tych katalogach nie są częścią systemu Debian, ale zostały skonfigurowane do użycia z tym systemem. Jeśli producenci płyt CD zamierzają wykorzystać to oprogramowanie na swoich płytach, zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi licencjami. Chociaż oprogramowanie non-free nie jest częścią Debiana, wspieramy jego użycie i dostarczamy odpowiednią infrastrukturę (t.j. nasz system śledzenia błędów oraz listy dyskusyjne).


Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania (DFSG)

 1. Wolna redystrybucja

  Licencja któregokolwiek składnika Debiana nie może zabronić komukolwiek sprzedaży lub odstąpienia oprogramowania jako składnika dystrybucji oprogramowania zawierającej programy z wielu różnych źródeł. Licencja nie może wymagać opłat za taką sprzedaż.

 2. Kod źródłowy

  Program musi mieć dołączony kod źródłowy; licencja musi pozwalać na dystrybucję kodu źródłowego na tych samych zasadach, co programu w formie skompilowanej.

 3. Dzieła pochodne

  Licencja musi pozwolić na modyfikację kodu i wykonanie dzieł pochodnych oraz na dystrybucję zmodyfikowanego kodu na takich samych warunkach, co oryginalne oprogramowanie.

 4. Integralność kodu źródłowego autora

  Licencja może zabronić dystrybucji zmodyfikowanego kodu źródłowego wyłącznie wtedy, gdy pozwala na dystrybucję tzw. plików łat (ang. patch files) wraz z oryginalnym kodem źródłowym, pozwalających na modyfikację kodu źródłowego w czasie kompilacji. Licencja musi wyraźnie zezwalać na rozprowadzanie oprogramowania zbudowanego ze zmodyfikowanego kodu źródłowego. Dystrybucja może nakazać dodatkowego oznaczenia różnic pomiędzy oprogramowaniem oryginalnym a zmodyfikowanym w nazwie lub numerze wersji. (To wynik kompromisu. Projekt Debian zachęca wszystkich autorów do tego, aby nie zabraniali modyfikowania plików, źródeł czy plików binarnych.)

 5. Brak dyskryminacji wobec osób czy grup

  Licencja nie może dyskryminować żadnej osoby lub grupy osób.

 6. Brak dyskryminacji wobec zastosowań

  Licencja nie może zabronić wykorzystania programu do konkretnego celu. Na przykład, nie może zabronić wykorzystania w biznesie lub przy badaniach genetycznych.

 7. Rozprowadzanie licencji

  Prawa załączone do programu muszą obowiązywać wszystkich, do których program jest dystrybuowany, bez konieczności odwoływania się do dodatkowych licencji.

 8. Licencja nie może być charakterystyczna tylko dla Debiana

  Prawa załączone do programu nie mogą być uzależnione od tego, że dany program jest częścią systemu Debiana. Jeżeli program jest wyodrębniony z Debiana i używany lub dystrybuowany poza Debianem, ale zgodnie z licencją samego programu, warunki licencji muszą pozostać takie same, jakby był częścią systemu Debiana.

 9. Licencja nie może nakładać restrykcji na inne oprogramowanie

  Licencja nie może zabraniać dystrybucji oprogramowania w zależności od obecności innego oprogramowania. Na przykład, licencja nie może wymagać, żeby wszystkie programy na tym samym nośniku były wolne.

 10. Przykładowe licencje

  GPL, BSD i Artystyczna są przykładami licencji, które nazywamy wolnymi.

Autorem pomysłu określenia naszego kontraktu ze społecznością wolnego oprogramowania był Ean Schuessler. Bruce Perens napisał szkic tego dokumentu, który został następnie dopracowany przez deweloperów Debiana w czasie trwającej miesiąc e-mailowej konferencji w czerwcu 1997 roku i przyjęty jako publicznie określona polityka projektu Debian.

Bruce Perens usunął później odniesienia typowe dla Debiana z Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania, aby stworzyć The Open Source Definition.

Inne organizacje mogą korzystać z tego dokumentu do tworzenia innych. Jeśli tak zrobią, prosimy zaznaczyć, że wykorzystują pracę Debiana.