Warning! This translation is too out of date, please see the original.

החוזה החברתי של דביאן

גרסה 1.1 אושרה ב-26 לאפריל, 2004. מחליפה את גרסה 1.0 שאושרה ב-5 ליולי, 1997.

דביאן, היוצרים של פרויקט דביאן גנו/לינוקס, יצרו את החוזה החברתי של דביאן. ההנחיות של דביאן לתוכנה חופשית(DFSG) הם חלק מהחוזה, שנועד במקור לקבוע את ההתחייבויות שאנחנו מסכימים לעמוד בהם, ואומץ על ידי קהילת התוכנה החופשית כבסיס להגדרת התוכנה החופשית.


חוזה חברתי עם קהילת התוכנה החופשית

 1. דביאן תשאר חופשית לחלוטין ב 100%

  אנו מספקים קווים מנחים שמשמשים אותנו לקבוע האם עבודה מסוימת היא "חופשית" במסמך שכותרתו"ההנחיות של דביאן לתוכנה חופשית". אנו מבטיחים שדביאן וכל המרכיבים שלה יהיו חופשיים על פי קווים מנחים אלו. אנו נתמוך באנשים אשר משתמשים ו/או יוצרים תוכן חופשי או לא. אנו לעולם לא נדרוש שהמערכת תחייב שימוש במרכיבים לא חופשיים.

 2. אנחנו נתרום בחזרה לקהילת התוכנה החופשית

  כשאנו ניצור את מרכיבי המערכת של דביאן, אנו נפיץ אותם תחת רשיון את התואם את ההנחיות של דביאן לתוכנה חופשית. אנו ניצור את המערכת הטובה ביותר שאנחנו יכולים, כך שהתפוצה והשימוש בתוכנה חופשית יהיה בשימוש נרחב. אנו נעביר תיקונים, שיפורים, ובקשות ליוצרים המקוריים "upstream" של תוכנות שאנחנו כוללים במערכת שלנו.

 3. אנו לא נסתיר בעיות

  אנחנו נשאיר את מאגר המידע על באגים פתוח לעיון הציבור כל הזמן. דיווחי משתמשים על באגים יהיו על כן זמינים לכל הציבור.

 4. המשתמשים שלנו ותוכנה חופשית הם בראש סדר העדיפויות שלנו

  אנו נהיה מונחים לפי הצרכים של המשתמשים שלנו וקהילת התוכנה החופשית. אנו נשים את עניינם בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו נתמוך בצרכים של המשתמשים שלנו בסביבות מחשוב שונות. אנו לא נתנגד לכך שתוכנות לא חופשיות יהיו בשימוש על מערכות דביאן, או לכך שיגבה תשלום בעבור שימוש שכזה. אנחנו נרשה לאחרים ליצור תוכנות המכילות חלקים מדביאן וממקורות אחרים, מבלי לדרוש תשלום בעבור שימוש בדביאן או חלקים ממנה. בנוסף למטרות אלו, אנו נספק מערכת ברמה הגבוהה ביותר, המורכבת מחלקים איכותיים ללא מגבלה חוקית שתמנע שימושים מסחריים או גבית תשלום בעבור שימוש בה.

 5. יצירות שאינן עומדות בתנאי הסף של חופש כפי שאנו מגדירים אותו

  אנחנו מודעים לכך שחלק מהמשתמשים בדביאן צריכים להשתמש בתוכנות שאינן עומדות בקנה אחד עם ההנחיות של דביאן לתוכנה חופשית. לשם כך יצרנו חלקים מיוחדים במאגרים שלנו "contrib" ו"non-free". התוכנות בחלקים אלו אינן חלק ממערכת דביאן, למרות שהן הותאמו לשימוש עם דביאן. אנו קוראים למפיצים של דביאן לקרוא את הרשיונות של תוכנות אלו על מנת לקבוע האם הם יכולים להפיץ חבילות אלו על תקליטורים או אמצעים אחרים. כך, למרות שתוכנות לא-חופשיות אלו אינן חלק מדביאן, אנו תומכים בשימוש בהן ומספקים תשתית לחבילות תוכנה לא חופשיות (כגון מערכת מעקב הבאגים שלנו ורשימות התפוצה).


ההנחיות של דביאן לתוכנה חופשית The Debian Free Software Guidelines (DFSG)

 1. הפצה חופשית

  אסור לרישיון של אחד ממרכיבי דביאן להגביל אף צד ממכירה או מסירה חופשית של התוכנה כמרכיב בתוכנה המורכבת ממקורות שונים. אסור לרשיון לדרוש תמלוגים או כל תשלום אחר בעבור ביצוע מכירה כזו.

 2. קוד מקור

  התוכנה חייבת לכלול את קוד המקור, וחייבת לאפשר הפצה בצורת קוד מקור או בצורה בינארית.

 3. עבודות נגזרות

  הרשיון חייב להתיר שינויים ועבודות נגזרות, וחייב לאפשר הפצה תחת אותם תנאים של רשיון התוכנה המקורית.

 4. אַחְדוּת קוד המקור של המחבר

  מותר לרשיון להגביל הפצה של קוד מקור ששונה רק אם הרשיון מרשה את ההפצה של הפצה של קבצי השינויים בנפרד יחד ("patch files") עם קוד המקור למטרת ביצוע שינויים בעת בניית התוכנה. הרשיון חייב להתיר בפירוש הפצה של תוכנה שנבנתה מקוד המקור ששונה. הרשיון יכול לדרוש שתוכנות אשר קוד המקור שלהן שונה ייקראו בשם שונה מהשם המקורי, או שינתן להן מספר גרסא שונה מהגרסה המקורית של התוכנה. (זוהי פשרה. היוצרים של דביאן קוראים לכל היוצרים של תוכנה לא לשים עליהן אף מגבלה בשום צורה של הפצה, קוד מקור או קבצים בינאריים, שתמנע שינויים בתוכנה).

 5. איסור אפליה נגד אנשים או קבוצות מסוימות

  על הרשיון נאסר להפלות נגד אדם מסוים או קבוצת אנשים מסוימת.

 6. איסור אפליה נגד מקצוע או תחום מסוים

  אסור לרשיון להגביל אדם מסוים משימוש בתוכנה בתחום או מקצוע מסוים. לדוגמא, אסור לרשיון להגביל שימוש למטרות עסקיות בתוכנה, או בתחום מחקר גנטי.

 7. רשיון הפצה

  רשיון ההפצה מוכרח להעניק את זכויות השימוש בתוכנה לכל המשתמשים בה ללא דרישות נוספות.

 8. איסור רישוי ייחודי לדביאן

  אסור שרשיון השימוש בתוכנה ייתנה את היותה חלק מדביאן. אם התוכנה נלקחה מדביאן, ונעשה בה שימוש או הפצה ללא דביאן במסגרת תנאי הרשיון, כל הצדדים אשר להם מופצת התוכנה חייבים לקבל את כל הזכויות שהיו ניתנות להם אילו היתה התוכנה חלק ממערכת דביאן.

 9. איסור פגיעה של רשיון בתוכנות אחרות

  אסור שהרשיון יטיל מגבלות על תוכנות אחרות המופצות יחד עם הרשיון המופץ עם התוכנה. למשל, אסור שהרישיון יכריח רכיבי תוכנה אחרים באותו המדיום יהיו רשיונות תוכנה חופשית.

 10. רשיונות לדוגמא

  הרשיון הציבורי הכללי "BSD", "GPL" , ו "ּהרשיון האומנותי" הנם דוגאות לרשיונות אותם אנו מחשיבים "חופשיים".

הרעיון של הצהרת "החוזה החברתי עם קהילת התוכנה החופשית" הוצע במקור על ידי איאן שוסלר (Ean Schuessler) . טיוטת מסמך זה נכתבה על ידי ברוס פרנס (Bruce Perens) , שופרה על ידי מפתחי דביאן אחרים במשך דיון של חודש ברשימת התפוצה שלנו ביוני 1997, ולאחר מכן התקבלה כמדיניות מוצהרת של פרויקט דביאן.

מאוחר יותר ברוס פרנס הסיר את ההפניות הייחודיות לדביאן מהנחיות התוכנה החופשית של דביאן ויצר את “ הגדרת התוכנה החופשית ”.

ארגונים אחרים רשאים ליצור נגזרות ולהוסיף למסמך זה. אנא ציינו את פרויקט דביאן כמקור, אם בחרתם לעשות זאת.