Säkerhetsbulletin från Debian

xfree -- osäker filhantering

Rapporterat den:
undated
Berörda paket:
xserver-*
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
XF86_*-servrar kontrollerar inte behörighet på alternativ konfigureringsfil. Detta gör det möjligt att läsa den första raden i valfri fil för vanliga användare.

Rättad i: XF86_* 3.3.1-6 och senare.

Rättat i:
Intel - (i utgåva 1.3) XF86* 3.3.1-6