Sikkerhetsinformasjon

Debian tar sikkerhet meget alvorlig. Vi behandler all sikkerhetsproblemer som vi blir informert, og forsikrer oss om at de blir rettet innen rimelig tid. Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre leverandører av fri programvare og blir publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort. Vi har også et sikkerhetsvurderingslag som ser gjennom arkivene etter nye eller ikke reparerte sikkerhetsfeil.

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn, viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull, som potensielt kan påvirke Debian.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering: Debian sikkerhetsmeldinger (DSA) er CVE-kompatible (se kryssreferansene) og Debian er representert i styret for prosjektet Open Vulnerability Assessment Language.

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever en linje som

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kjør deretter apt-get update && apt-get upgrade for å laste ned og installere de ventende oppdateringene. Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkehetssaker i Debian, se sikkerhetslagets OSS (FAQ) og håndboken om sikring av Debian.

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[28. feb 2021] DSA-4866-1 thunderbird security update
[27. feb 2021] DSA-4865-1 docker.io security update
[27. feb 2021] DSA-4864-1 python-aiohttp security update
[24. feb 2021] DSA-4863-1 nodejs security update
[24. feb 2021] DSA-4862-1 firefox-esr security update
[21. feb 2021] DSA-4861-1 screen security update
[20. feb 2021] DSA-4860-1 openldap security update
[20. feb 2021] DSA-4859-1 libzstd security update
[19. feb 2021] DSA-4858-1 chromium security update
[18. feb 2021] DSA-4857-1 bind9 security update
[17. feb 2021] DSA-4856-1 php7.3 security update
[17. feb 2021] DSA-4855-1 openssl security update
[17. feb 2021] DSA-4854-1 webkit2gtk security update
[16. feb 2021] DSA-4853-1 spip security update
[15. feb 2021] DSA-4852-1 openvswitch security update
[13. feb 2021] DSA-4851-1 subversion security update
[10. feb 2021] DSA-4850-1 libzstd security update
[09. feb 2021] DSA-4849-1 firejail security update
[08. feb 2021] DSA-4848-1 golang-1.11 security update
[08. feb 2021] DSA-4847-1 connman security update
[07. feb 2021] DSA-4846-1 chromium security update
[03. feb 2021] DSA-4845-1 openldap security update
[02. feb 2021] DSA-4844-1 dnsmasq security update
[01. feb 2021] DSA-4843-1 linux security update
[31. jan 2021] DSA-4842-1 thunderbird security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan bli gjennomsøkt etter CVE-navn eller pakke.

Kontaktinformasjon

Les sikkerhetslagets OSS (FAQ) før du kontaker oss. Svaret på spørsmålet ditt kan være der allerede!

Kontaktinformasjonen er i OSS-en også.