Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Сигурност

Опитът показва, че сигурност чрез прикриване няма. Публичното разкриване позволява по-бързи и по-добри решения на проблемите със сигурността. В този дух, тази страница показва състоянието на Дебиан по отношение на различни известни проблеми със сигурността, които потенциално засягат Дебиан.

Много от бюлетините се координират с други доставчици на свободен софтуер и се публикуват в деня, когато проблемът се огласи публично.

Дебиан участва в стандартизирането на усилията за подобряване на сигурността:

Поддържане на системата сигурна

За да получавате бюлетините за сигурността на Дебиан се запишете в пощенския списък debian-security-announce.

Можете да използвате apt за лесно получаване на обновленията по сигурността. За целта добавете следния ред във файла /etc/apt/sources.list:

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free

След запазване на промените, изпълнете следните команди за изтегляне и инсталиране на наличните обновления:

apt-get update && apt-get upgrade

Архивът с обновленията по сигурността е подписан с ключовете, използвани от главния архив.

За повече информация относно проблемите със сигурността в Дебиан прочетете отговорите на често задавани въпроси и останалата документация:

Последни бюлетини

Следва сбит списък на бюлетините по сигурността, изпратени до списъка debian-security-announce.

[29 Сеп 2023] DSA-5510-1 libvpx security update
[29 Сеп 2023] DSA-5509-1 firefox-esr security update
[29 Сеп 2023] DSA-5508-1 chromium security update
[28 Сеп 2023] DSA-5507-1 jetty9 security update
[28 Сеп 2023] DSA-5506-1 firefox-esr security update
[25 Сеп 2023] DSA-5505-1 lldpd security update
[22 Сеп 2023] DSA-5504-1 bind9 security update
[20 Сеп 2023] DSA-5503-1 netatalk security update
[18 Сеп 2023] DSA-5502-1 xrdp security update
[18 Сеп 2023] DSA-5501-1 gnome-shell security update
[18 Сеп 2023] DSA-5500-1 flac security update
[18 Сеп 2023] DSA-5499-1 chromium security update
[17 Сеп 2023] DSA-5497-2 libwebp security update
[15 Сеп 2023] DSA-5498-1 thunderbird security update
[13 Сеп 2023] DSA-5497-1 libwebp security update
[13 Сеп 2023] DSA-5496-1 firefox-esr security update
[11 Сеп 2023] DSA-5495-1 frr security update
[10 Сеп 2023] DSA-5494-1 mutt security update
[10 Сеп 2023] DSA-5493-1 open-vm-tools security update
[09 Сеп 2023] DSA-5492-1 linux security update
[07 Сеп 2023] DSA-5491-1 chromium security update
[06 Сеп 2023] DSA-5490-1 aom security update
[04 Сеп 2023] DSA-5489-1 file security update
[03 Сеп 2023] DSA-5488-1 thunderbird security update
[31 Авг 2023] DSA-5487-1 chromium security update

Последните бюлетини за сигурността в Дебиан са достъпни и във формат RDF. Предлагаме и втори файл, съдържащ първия абзац от съответния бюлетин, съдържащ информация за засегнатия пакет.

По-старите бюлетини също са достъпни: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 и Бюлетини без дата, включени запълнота.

Дистрибуциите на Дебиан не са уязвими за всички проблеми със сигурността. Системата за следене на сигурността съдържа информация за уязвимостта на отделните пакети. В нея може да се търси по име в CVE или пакет.