Рекомендации по безопасности за 2022 год

[31.12.2022] DSA-5310 ruby-image-processing - security update
[31.12.2022] DSA-5309 wpewebkit - security update
[31.12.2022] DSA-5308 webkit2gtk - security update
[29.12.2022] DSA-5307 libcommons-net-java - security update
[27.12.2022] DSA-5306 gerbv - security update
[21.12.2022] DSA-5305 libksba - security update
[20.12.2022] DSA-5304 xorg-server - security update
[16.12.2022] DSA-5303 thunderbird - security update
[16.12.2022] DSA-5302 chromium - security update
[14.12.2022] DSA-5301 firefox-esr - security update
[12.12.2022] DSA-5300 pngcheck - security update
[10.12.2022] DSA-5299 openexr - security update
[09.12.2022] DSA-5298 cacti - security update
[06.12.2022] DSA-5297 vlc - security update
[06.12.2022] DSA-5296 xfce4-settings - security update
[04.12.2022] DSA-5295 chromium - security update
[04.12.2022] DSA-5294 jhead - security update
[03.12.2022] DSA-5293 chromium - security update
[01.12.2022] DSA-5292 snapd - security update
[28.11.2022] DSA-5291 mujs - security update
[28.11.2022] DSA-5290 commons-configuration2 - security update
[27.11.2022] DSA-5289 chromium - security update
[25.11.2022] DSA-5288 graphicsmagick - security update
[22.11.2022] DSA-5287 heimdal - security update
[19.11.2022] DSA-5286 krb5 - security update
[17.11.2022] DSA-5285 asterisk - security update
[17.11.2022] DSA-5284 thunderbird - security update
[17.11.2022] DSA-5283 jackson-databind - security update
[16.11.2022] DSA-5282 firefox-esr - security update
[15.11.2022] DSA-5281 nginx - security update
[15.11.2022] DSA-5280 grub2 - security update
[15.11.2022] DSA-5279 wordpress - security update
[13.11.2022] DSA-5278 xorg-server - security update
[13.11.2022] DSA-5277 php7.4 - security update
[12.11.2022] DSA-5276 pixman - security update
[10.11.2022] DSA-5275 chromium - security update
[08.11.2022] DSA-5274 wpewebkit - security update
[08.11.2022] DSA-5273 webkit2gtk - security update
[06.11.2022] DSA-5272 xen - security update
[05.11.2022] DSA-5271 libxml2 - security update
[04.11.2022] DSA-5270 ntfs-3g - security update
[02.11.2022] DSA-5269 pypy3 - security update
[01.11.2022] DSA-5268 ffmpeg - security update
[30.10.2022] DSA-5267 pysha3 - security update
[30.10.2022] DSA-5266 expat - security update
[29.10.2022] DSA-5265 tomcat9 - security update
[29.10.2022] DSA-5264 batik - security update
[29.10.2022] DSA-5263 chromium - security update
[27.10.2022] DSA-5262 thunderbird - security update
[26.10.2022] DSA-5261 chromium - security update
[23.10.2022] DSA-5260 lava - security update
[19.10.2022] DSA-5259 firefox-esr - security update
[19.10.2022] DSA-5258 squid - security update
[18.10.2022] DSA-5257 linux - security update
[18.10.2022] DSA-5256 bcel - security update
[17.10.2022] DSA-5255 libksba - security update
[15.10.2022] DSA-5254 python-django - security update
[13.10.2022] DSA-5253 chromium - security update
[12.10.2022] DSA-5252 libreoffice - security update
[06.10.2022] DSA-5251 isc-dhcp - security update
[06.10.2022] DSA-5250 dbus - security update
[06.10.2022] DSA-5249 strongswan - security update
[04.10.2022] DSA-5248 php-twig - security update
[04.10.2022] DSA-5247 barbican - security update
[04.10.2022] DSA-5246 mediawiki - security update
[02.10.2022] DSA-5245 chromium - security update
[28.09.2022] DSA-5244 chromium - security update
[28.09.2022] DSA-5243 lighttpd - security update
[28.09.2022] DSA-5242 maven-shared-utils - security update
[28.09.2022] DSA-5241 wpewebkit - security update
[28.09.2022] DSA-5240 webkit2gtk - security update
[27.09.2022] DSA-5239 gdal - security update
[27.09.2022] DSA-5238 thunderbird - security update
[23.09.2022] DSA-5237 firefox-esr - security update
[22.09.2022] DSA-5236 expat - security update
[22.09.2022] DSA-5235 bind9 - security update
[21.09.2022] DSA-5234 fish - security update
[21.09.2022] DSA-5233 e17 - security update
[21.09.2022] DSA-5232 tinygltf - security update
[17.09.2022] DSA-5231 connman - security update
[15.09.2022] DSA-5230 chromium - security update
[13.09.2022] DSA-5229 freecad - security update
[11.09.2022] DSA-5228 gdk-pixbuf - security update
[07.09.2022] DSA-5227 libgoogle-gson-java - security update
[06.09.2022] DSA-5226 pcs - security update
[06.09.2022] DSA-5225 chromium - security update
[06.09.2022] DSA-5224 poppler - security update
[01.09.2022] DSA-5223 chromium - security update
[30.08.2022] DSA-5222 dpdk - security update
[29.08.2022] DSA-5221 thunderbird - security update
[27.08.2022] DSA-5220 wpewebkit - security update
[27.08.2022] DSA-5219 webkit2gtk - security update
[25.08.2022] DSA-5218 zlib - security update
[24.08.2022] DSA-5217 firefox-esr - security update
[24.08.2022] DSA-5216 libxslt - security update
[24.08.2022] DSA-5215 open-vm-tools - security update
[21.08.2022] DSA-5214 kicad - security update
[18.08.2022] DSA-5213 schroot - security update
[18.08.2022] DSA-5212 chromium - security update
[16.08.2022] DSA-5211 wpewebkit - security update
[16.08.2022] DSA-5210 webkit2gtk - security update
[16.08.2022] DSA-5209 net-snmp - security update
[16.08.2022] DSA-5208 epiphany-browser - security update
[15.08.2022] DSA-5207 linux - security update
[12.08.2022] DSA-5206 trafficserver - security update
[11.08.2022] DSA-5205 samba - security update
[09.08.2022] DSA-5204 gst-plugins-good1.0 - security update
[08.08.2022] DSA-5203 gnutls28 - security update
[08.08.2022] DSA-5202 unzip - security update
[07.08.2022] DSA-5201 chromium - security update
[07.08.2022] DSA-5200 libtirpc - security update
[06.08.2022] DSA-5199 xorg-server - security update
[02.08.2022] DSA-5198 jetty9 - security update
[01.08.2022] DSA-5197 curl - security update
[31.07.2022] DSA-5196 libpgjava - security update
[30.07.2022] DSA-5195 thunderbird - security update
[29.07.2022] DSA-5194 booth - security update
[27.07.2022] DSA-5193 firefox-esr - security update
[26.07.2022] DSA-5192 openjdk-17 - security update
[26.07.2022] DSA-5191 linux - security update
[26.07.2022] DSA-5190 spip - security update
[24.07.2022] DSA-5189 gsasl - security update
[22.07.2022] DSA-5188 openjdk-11 - security update
[22.07.2022] DSA-5187 chromium - security update
[22.07.2022] DSA-5186 djangorestframework - security update
[15.07.2022] DSA-5185 mat2 - security update
[15.07.2022] DSA-5184 xen - security update
[15.07.2022] DSA-5183 wpewebkit - security update
[15.07.2022] DSA-5182 webkit2gtk - security update
[13.07.2022] DSA-5181 request-tracker4 - security update
[11.07.2022] DSA-5180 chromium - security update
[08.07.2022] DSA-5179 php7.4 - security update
[06.07.2022] DSA-5178 intel-microcode - security update
[05.07.2022] DSA-5177 ldap-account-manager - security update
[04.07.2022] DSA-5176 blender - security update
[04.07.2022] DSA-5175 thunderbird - security update
[03.07.2022] DSA-5174 gnupg2 - security update
[03.07.2022] DSA-5173 linux - security update
[29.06.2022] DSA-5172 firefox-esr - security update
[27.06.2022] DSA-5171 squid - security update
[27.06.2022] DSA-5170 nodejs - security update
[26.06.2022] DSA-5169 openssl - security update
[22.06.2022] DSA-5168 chromium - security update
[22.06.2022] DSA-5167 firejail - security update
[20.06.2022] DSA-5166 slurm-wlm - security update
[20.06.2022] DSA-5165 vlc - security update
[18.06.2022] DSA-5164 exo - security update
[12.06.2022] DSA-5163 chromium - security update
[12.06.2022] DSA-5162 containerd - security update
[11.06.2022] DSA-5161 linux - security update
[10.06.2022] DSA-5160 ntfs-3g - security update
[09.06.2022] DSA-5159 python-bottle - security update
[04.06.2022] DSA-5158 thunderbird - security update
[03.06.2022] DSA-5157 cifs-utils - security update
[01.06.2022] DSA-5156 firefox-esr - security update
[01.06.2022] DSA-5155 wpewebkit - security update
[01.06.2022] DSA-5154 webkit2gtk - security update
[30.05.2022] DSA-5153 trafficserver - security update
[30.05.2022] DSA-5152 spip - security update
[29.05.2022] DSA-5151 smarty3 - security update
[28.05.2022] DSA-5150 rsyslog - security update
[26.05.2022] DSA-5149 cups - security update
[25.05.2022] DSA-5148 chromium - security update
[25.05.2022] DSA-5147 dpkg - security update
[24.05.2022] DSA-5146 puma - security update
[24.05.2022] DSA-5145 lrzip - security update
[22.05.2022] DSA-5144 condor - security update
[22.05.2022] DSA-5143 firefox-esr - security update
[22.05.2022] DSA-5142 libxml2 - security update
[19.05.2022] DSA-5141 thunderbird - security update
[19.05.2022] DSA-5140 openldap - security update
[17.05.2022] DSA-5139 openssl - security update
[17.05.2022] DSA-5138 waitress - security update
[17.05.2022] DSA-5137 needrestart - security update
[12.05.2022] DSA-5136 postgresql-13 - security update
[12.05.2022] DSA-5135 postgresql-11 - security update
[12.05.2022] DSA-5134 chromium - security update
[09.05.2022] DSA-5133 qemu - security update
[08.05.2022] DSA-5132 ecdsautils - security update
[05.05.2022] DSA-5131 openjdk-11 - security update
[05.05.2022] DSA-5130 dpdk - security update
[04.05.2022] DSA-5129 firefox-esr - security update
[03.05.2022] DSA-5128 openjdk-17 - security update
[02.05.2022] DSA-5127 linux - security update
[01.05.2022] DSA-5126 ffmpeg - security update
[27.04.2022] DSA-5125 chromium - security update
[25.04.2022] DSA-5124 ffmpeg - security update
[18.04.2022] DSA-5123 xz-utils - security update
[18.04.2022] DSA-5122 gzip - security update
[16.04.2022] DSA-5121 chromium - security update
[13.04.2022] DSA-5120 chromium - security update
[13.04.2022] DSA-5119 subversion - security update
[10.04.2022] DSA-5118 thunderbird - security update
[10.04.2022] DSA-5117 xen - security update
[08.04.2022] DSA-5116 wpewebkit - security update
[08.04.2022] DSA-5115 webkit2gtk - security update
[07.04.2022] DSA-5114 chromium - security update
[06.04.2022] DSA-5113 firefox-esr - security update
[03.04.2022] DSA-5112 chromium - security update
[01.04.2022] DSA-5111 zlib - security update
[28.03.2022] DSA-5110 chromium - security update
[27.03.2022] DSA-5109 faad2 - security update
[24.03.2022] DSA-5108 tiff - security update
[24.03.2022] DSA-5107 php-twig - security update
[21.03.2022] DSA-5106 thunderbird - security update
[18.03.2022] DSA-5105 bind9 - security update
[18.03.2022] DSA-5104 chromium - security update
[15.03.2022] DSA-5103 openssl - security update
[13.03.2022] DSA-5102 haproxy - security update
[13.03.2022] DSA-5101 libphp-adodb - security update
[12.03.2022] DSA-5100 nbd - security update
[10.03.2022] DSA-5099 tryton-proteus - security update
[10.03.2022] DSA-5098 tryton-server - security update
[09.03.2022] DSA-5097 firefox-esr - security update
[09.03.2022] DSA-5096 linux - security update
[09.03.2022] DSA-5095 linux - security update
[08.03.2022] DSA-5094 thunderbird - security update
[08.03.2022] DSA-5093 spip - security update
[07.03.2022] DSA-5092 linux - security update
[06.03.2022] DSA-5091 containerd - security update
[06.03.2022] DSA-5090 firefox-esr - security update
[04.03.2022] DSA-5089 chromium - security update
[03.03.2022] DSA-5088 varnish - security update
[25.02.2022] DSA-5087 cyrus-sasl2 - security update
[23.02.2022] DSA-5086 thunderbird - security update
[22.02.2022] DSA-5085 expat - security update
[19.02.2022] DSA-5084 wpewebkit - security update
[19.02.2022] DSA-5083 webkit2gtk - security update
[18.02.2022] DSA-5082 php7.4 - security update
[18.02.2022] DSA-5081 redis - security update
[18.02.2022] DSA-5080 snapd - security update
[17.02.2022] DSA-5079 chromium - security update
[16.02.2022] DSA-5078 zsh - security update
[15.02.2022] DSA-5077 librecad - security update
[15.02.2022] DSA-5076 h2database - security update
[14.02.2022] DSA-5075 minetest - security update
[13.02.2022] DSA-5074 thunderbird - security update
[12.02.2022] DSA-5073 expat - security update
[11.02.2022] DSA-5072 debian-edu-config - security update
[11.02.2022] DSA-5071 samba - security update
[10.02.2022] DSA-5070 cryptsetup - security update
[09.02.2022] DSA-5069 firefox-esr - security update
[07.02.2022] DSA-5068 chromium - security update
[03.02.2022] DSA-5067 ruby2.7 - security update
[03.02.2022] DSA-5066 ruby2.5 - security update
[31.01.2022] DSA-5065 ipython - security update
[29.01.2022] DSA-5064 python-nbxmpp - security update
[26.01.2022] DSA-5063 uriparser - security update
[25.01.2022] DSA-5062 nss - security update
[25.01.2022] DSA-5061 wpewebkit - security update
[25.01.2022] DSA-5060 webkit2gtk - security update
[25.01.2022] DSA-5059 policykit-1 - security update
[24.01.2022] DSA-5058 openjdk-17 - security update
[24.01.2022] DSA-5057 openjdk-11 - security update
[24.01.2022] DSA-5056 strongswan - security update
[24.01.2022] DSA-5055 util-linux - security update
[23.01.2022] DSA-5054 chromium - security update
[21.01.2022] DSA-5053 pillow - security update
[21.01.2022] DSA-5052 usbview - security update
[20.01.2022] DSA-5051 aide - security update
[20.01.2022] DSA-5050 linux - security update
[20.01.2022] DSA-5049 flatpak - security update
[15.01.2022] DSA-5048 libreswan - обновление безопасности
[15.01.2022] DSA-5047 prosody - обновление безопасности
[14.01.2022] DSA-5046 chromium - обновление безопасности
[14.01.2022] DSA-5045 thunderbird - обновление безопасности
[13.01.2022] DSA-5044 firefox-esr - обновление безопасности
[12.01.2022] DSA-5043 lxml - обновление безопасности
[12.01.2022] DSA-5042 epiphany-browser - обновление безопасности
[11.01.2022] DSA-5041 cfrpki - обновление безопасности
[11.01.2022] DSA-5040 lighttpd - обновление безопасности
[11.01.2022] DSA-5039 wordpress - обновление безопасности
[08.01.2022] DSA-5038 ghostscript - обновление безопасности
[08.01.2022] DSA-5037 roundcube - обновление безопасности
[06.01.2022] DSA-5036 sphinxsearch - обновление безопасности
[04.01.2022] DSA-5035 apache2 - обновление безопасности
[02.01.2022] DSA-5034 thunderbird - обновление безопасности

Вы можете получать последние анонсы о безопасности Debian, подписавшись на список рассылки debian-security-announce. Архив списка рассылки доступен здесь.