Debians sikkerhedsbulletin

DSA-4029-1 postgresql-common -- sikkerhedsopdatering

Rapporteret den:
9. nov 2017
Berørte pakker:
postgresql-common
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2017-8806.
Yderligere oplysninger:

Man opdagede at kommandoerne pg_ctlcluster, pg_createcluster og pg_upgradecluster, håndterede symbolske links på usikker vis, hvilket kunne medføre lammelsesangreb ved at overskrive vilkårlige filer.

I den gamle stabile distribution (jessie), er dette problem rettet i version 165+deb8u3.

I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i version 181+deb9u1.

Vi anbefaler at du opgraderer dine postgresql-common-pakker.