Cố vấn bảo mật Debian

DSA-3294-1 wireshark -- cập nhật bảo mật

Ngày báo cáo:
23 Th6 2015
Gói chịu tác động:
wireshark
Có thể bị tấn công:
Tham khảo cơ sở dữ liệu bảo mật:
Trong từ điển CVE của Miter: CVE-2015-4651, CVE-2015-4652.
Thêm thông tin:

Nhiều lỗ hổng bảo mật được khám phá trong các bộ phân tích cho WCCP và GSM DTAP, những thứ có thể dẫn đến tấn công từ chối dịch vụ.

Bản phân phối ổn định cũ (wheezy) không bị ảnh hưởng.

Với bản phân phối ổn định (jessie), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 1.12.1+g01b65bf-4+deb8u2.

Với bản phân phối thử nghiệm (stretch), những lỗi này được sửa trong phiên bản 1.12.6+gee1fce6-1.

Với bản phân phối chưa ổn định (sid), những lỗi này đã được sửa trong phiên bản 1.12.6+gee1fce6-1.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp các gói wireshark của mình.