Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-3151-1 python-django -- säkerhetsuppdatering

Rapporterat den:
2015-02-03
Berörda paket:
python-django
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 775375.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2015-0219, CVE-2015-0220, CVE-2015-0221.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i Django, ett webbutvecklingsramverk för Python på hög nivå. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

  • CVE-2015-0219

    Jedediah Smith rapporterade att WSGI-miljön i Django inte skiljer på huvuden som innehåller streck och huvuden som innehåller understreck. En fjärrangripare kunde använda denna brist för att förfalska WSGI-huvuden.

  • CVE-2015-0220

    Mikko Ohtamaa upptäckte att funktionen django.util.http.is_safe_url() i Django inte hanterar inledande whitespace ordentligt i användartillhandahållna omdirigerings-URLer. En fjärrangripare kunde potentiellt använda denna brist för att utföra ett sajtöverskridande angrepp.

  • CVE-2015-0221

    Alex Gaynor rapporterade en brist i sättet som Django hanterar inläsning av filer i vyn django.views.static.serve(). En fjärrangripare kunde möjligen använda denna brist för att starta en överbelastning via resurskonsumption.

För den stabila utgåvan (Wheezy) har dessa problem rättats i version 1.4.5-1+deb7u9.

För den kommande stabila utgåvan (Jessie) har dessa problem rättats i version 1.7.1-1.1.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 1.7.1-1.1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era python-django-paket.