Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2864-1 postgresql-8.4 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2014-02-20
Berörda paket:
postgresql-8.4
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2014-0060, CVE-2014-0061, CVE-2014-0062, CVE-2014-0063, CVE-2014-0064, CVE-2014-0065, CVE-2014-0066, CVE-2014-0067.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i PostgreSQL:

 • CVE-2014-0060 Stötta upp GRANT ... WITH ADMIN OPTION restriktioner (Noah Misch)

  Att ge en roll utan ADMIN OPTION väntas förhindra mottagaren från att lägga till eller ta bort medlemmar från den givna rollen, men denna restriktion förbigicks lätt genom att göra en SET ROLE först. Säkerhetspåverkan är huvudsakligen att en rollmedlem kan återkalla åtkomst för en annan medlem, tvärt emot hans överlåtares önskan. Oauktoriserade tillägg av rollmedlemmar är ett mindre bekymmer då en icke-sammarbetande rollmedlem kunde tillhandahålla de flesta av sina rättigheter genom att skapa views eller SECURITY DEFINER-funktioner.

 • CVE-2014-0061 Förhindra utökning av privilegier via manuella anrop till PL-valideringsfunktioner (Andres Freund)

  PL-valideringsfunktionernas primära roll är att bli anropade implicit under CREATE FUNCTION, men de är även normala SQL-funktioner som en användare kan anropa explicit. Att anropa en validator på en funktion som är skriven i ett annat språk har inte kontrollerats och kan exploateras för rättighetsökningsändamål. Denna rättelse involverar att lågga till ett anrop till en rättighetskontrollerande funktion i varje validatorfunktion. Icke-centrala procedurella språk kommer även de att behöva göra denna förändring till deras egna valideringsfunktioner, där de finns.

 • CVE-2014-0062 Undvik flera namnkontroller under tabell- och index-DDL (Robert Haas, Andres Freund)

  Om namnuppslagen kommer till olika slutsatser på grund av sidlöpande aktivitet, kan vi köra några delar av DDLen på en annan tabell än andra delar. Åtminstone i fallen CREATE INDEX kan detta användas för att orsaka att rättighetskontrollen kan utföras mot en annan tabell än indexskapandet, vilket tillåter ett utökning av privilegier-angrepp.

 • CVE-2014-0063 Förhindra buffertöverskridning med långa datetime-strängar (Noah Misch)

  MAXDATELEN-konstanten var för liten för det längsta värdet av typintervall, vilket tillät ett buffertspill i interval_out(). Även om inputfunktionerna i datatime var försiktiga för att inte orsaka ett buffertspill, var längden tillräckligt kort för att orsaka dem att avvisa några giltiga indata, såsom indata som innhöll en väldigt långt tidszonsnamn. ecpg-biblioteket innehöll dessa sårbarheter förutom några egna.

 • CVE-2014-0064 Förhindra buffertöverskrifning på grund av heltalsspill i storleksberäkningar (Noah Misch, Heikki Linnakangas)

  Flera funktioner, mestadels typindatafunktioner, beräknade en allokeringsstorlek utan att kontrollera för buffertspill. Om ett spill skulle ske, så skulle en för liten buffer allokeras, och sedan skrivas förbi.

 • CVE-2014-0065 Förhindra överskridning av buffertar med fast storlek (Peter Eisentraut, Jozef Mlich)

  Använd strlcpy() och relaterade funktioner för att ge en klar garanti att buffertar med fast storlek inte överskrids. Till skillnad från föregående föremål är det oklart om dessa fall verkligen representerar verkliga problem, eftersom det i flesta fall förefaller som det finns tidigare begränsningar till storleken av inputsträngen. Hursomhelst verkar det klokt att tysta alla Coverity-varningar av denna typ.

 • CVE-2014-0066 Undvik krasch om crypt() returnerar NULL (Honza Horak, Bruce Momjian)

  Det finns relativt få situationre då crypt() kunde returnera NULL, men contrib/chkpass kraschar om den skulle göra detta. Ett praktiskt fall när detta kunde vara ett problem är om libc är konfigurerat att vägra att köra icke tillåtna hashingalgoritmer (t.ex. FIPS mode).

 • CVE-2014-0067 Dokumentera risker med make check i regressionstestningsinstruktionerna (Noah Misch, Tom Lane)

  Eftersom den temporära servern som startades av make check använder trust-autentisering, kunde en annan användare på samma maskin ansluta till den som databassuperanvändare, och sedan expoatera rättigheterna som operativsystemsanvändaren hade som startade testerna. En framtida utgåva kommer antagligen gör förändringar till testningsproceduren för att förhindra denna risk, men publik diskussion krävs innan detta. Så för närvarande, varna endast folk att inte göra en make check när det finns icke pålitliga användare på samma maskin.

För den gamla stabila utgåvan (Squeeze) har dessa problem rättats i version 8.4.20-0squeeze1.

För den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 9.3.3-1 i paketet postgresql-9.3.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era postgresql-8.4-paket.