Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2541-1 beaker -- utlämnande av information

Rapporterat den:
2012-09-07
Berörda paket:
beaker
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 684890.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2012-3458.
Ytterligare information:

Man har upptäckt att Beaker, ett cache- och sessionsbibliotek för Python, vid användning av python-crypto-backend, är sårbart för avslöjande av information på grund av en kryptografisk svaghet relaterad till användningen av AES-skiffer i ECB-läge.

System som har paketet python-pycryptopp skall inte vara sårbara, eftersom denna backend föredras framför python-crypto.

Efter applicering av denna uppdatering kommer existerande sessioner att ogiltigförklaras.

För den stabila utgåvan (Squeeze) har detta problem rättats i version 1.5.4-4+squeeze1.

För uttestningsutgåvan (Wheezy), och den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 1.6.3-1.1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era beaker-paket.