Säkerhetsbulletiner från 2011

[2011-12-30] DSA-2376 ipmitool - osäker PID-fil
[2011-12-26] DSA-2375 krb5, krb5-appl - buffertspill
[2011-12-26] DSA-2374 openswan - implementationsfel
[2011-12-25] DSA-2373 inetutils - buffertspill
[2011-12-25] DSA-2372 heimdal - buffertspill
[2011-12-24] DSA-2371 jasper - buffertspill
[2011-12-22] DSA-2370 unbound - flera sårbarheter
[2011-12-21] DSA-2369 libsoup2.4 - otillräcklig rengöring av indata
[2011-12-20] DSA-2368 lighttpd - flera sårbarheter
[2011-12-19] DSA-2367 asterisk - flera sårbarheter
[2011-12-18] DSA-2366 mediawiki - flera sårbarheter
[2011-12-18] DSA-2365 dtc - flera sårbarheter
[2011-12-18] DSA-2364 xorg - felaktigt rättighetskontroll
[2011-12-16] DSA-2363 tor - buffertspill
[2011-12-10] DSA-2362 acpid - flera sårbarheter
[2011-12-07] DSA-2361 chasen - buffertspill
[2011-12-06] DSA-2360 - Advance notification for upcoming end-of-life for Debian 8
[2011-12-06] DSA-2359 mojarra - EL-injektion
[2011-12-05] DSA-2358 openjdk-6 - flera sårbarheter
[2011-12-03] DSA-2357 evince - flera sårbarheter
[2011-12-01] DSA-2356 openjdk-6 - flera sårbarheter
[2011-11-30] DSA-2355 clearsilver - formatsträngssårbarhet
[2011-11-28] DSA-2354 cups - flera sårbarheter
[2011-11-24] DSA-2353 ldns - buffertspill
[2011-11-22] DSA-2352 puppet - programmeringsfel
[2011-11-21] DSA-2351 wireshark - buffertspill
[2011-11-20] DSA-2350 freetype - städar inte indata
[2011-11-19] DSA-2349 spip - flera sårbarheter
[2011-11-17] DSA-2348 systemtap - flera sårbarheter
[2011-11-16] DSA-2347 bind9 - improper assert
[2011-11-16] DSA-2346 proftpd-dfsg - flera sårbarheter
[2011-11-11] DSA-2345 icedove - flera sårbarheter
[2011-11-11] DSA-2344 python-django-piston - deserialiseringssårbarhet
[2011-11-09] DSA-2343 openssl - indragen CA-pålitlighet
[2011-11-09] DSA-2342 iceape - flera sårbarheter
[2011-11-09] DSA-2341 iceweasel - flera sårbarheter
[2011-11-07] DSA-2340 postgresql-8.3, postgresql-8.4, postgresql-9.0 - svag lösenordshashning
[2011-11-07] DSA-2339 nss - flera sårbarheter
[2011-11-07] DSA-2338 moodle - flera sårbarheter
[2011-11-06] DSA-2337 xen - flera sårbarheter
[2011-11-07] DSA-2336 ffmpeg - flera sårbarheter
[2011-11-05] DSA-2335 man2html - saknad rengörning av indata
[2011-11-04] DSA-2334 mahara - flera sårbarheter
[2011-10-31] DSA-2333 phpldapadmin - flera sårbarheter
[2011-10-29] DSA-2332 python-django - flera problem
[2011-10-28] DSA-2331 tor - flera sårbarheter
[2011-10-27] DSA-2330 simplesamlphp - XML-krypteringssvaghet
[2011-10-27] DSA-2329 torque - buffertspill
[2011-10-24] DSA-2328 freetype - städar inte indata
[2011-10-24] DSA-2327 libfcgi-perl - autentiseringsförbigång
[2011-10-24] DSA-2326 pam - flera sårbarheter
[2011-10-23] DSA-2325 kfreebsd-8 - utökning av privilegier/överbelastning
[2011-10-20] DSA-2324 wireshark - programmeringsfel
[2011-10-26] DSA-2323 radvd - flera sårbarheter
[2011-10-10] DSA-2322 bugzilla - flera sårbarheter
[2011-10-10] DSA-2321 moin - sajtöverskridande skriptsårbarhet
[2011-10-08] DSA-2320 dokuwiki - regressionsrättning
[2011-10-08] DSA-2319 policykit-1 - kapplöpningseffekt
[2011-10-06] DSA-2318 cyrus-imapd-2.2 - flera sårbarheter
[2011-10-05] DSA-2317 icedove - flera sårbarheter
[2011-10-05] DSA-2316 quagga - flera sårbarheter
[2011-10-05] DSA-2315 openoffice.org - flera sårbarheter
[2011-10-03] DSA-2314 puppet - flera sårbarheter
[2011-09-29] DSA-2313 iceweasel - flera sårbarheter
[2011-09-29] DSA-2312 iceape - flera sårbarheter
[2011-09-27] DSA-2311 openjdk-6 - flera sårbarheter
[2011-09-22] DSA-2310 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning/informationsläckage
[2011-09-13] DSA-2309 openssl - komprometterad certifikatutfärdare
[2011-09-12] DSA-2308 mantis - flera sårbarheter
[2011-09-11] DSA-2307 chromium-browser - flera sårbarheter
[2011-09-11] DSA-2306 ffmpeg - flera sårbarheter
[2011-09-19] DSA-2305 vsftpd - överbelastning
[2011-09-11] DSA-2304 squid3 - buffertspill
[2011-09-10] DSA-2303 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning/informationsläckage
[2011-09-07] DSA-2302 bcfg2 - saknad rengörning av indata
[2012-01-23] DSA-2301 rails - flera sårbarheter
[2011-09-05] DSA-2300 nss - äventyrad certifikatutgivare
[2011-08-31] DSA-2299 ca-certificates - komprometterad certifikatutfärdare
[2011-09-05] DSA-2298 apache2 - överbelastning
[2011-08-21] DSA-2297 icedove - flera sårbarheter
[2011-08-17] DSA-2296 iceweasel - flera sårbarheter
[2011-08-17] DSA-2295 iceape - flera sårbarheter
[2011-08-14] DSA-2294 freetype - städar inte indata
[2011-08-12] DSA-2293 libxfont - buffertspill
[2011-08-11] DSA-2292 isc-dhcp - överbelastning
[2011-08-08] DSA-2291 squirrelmail - flera sårbarheter
[2011-08-07] DSA-2290 samba - sajtöverskridande skriptsårbarhet
[2011-08-07] DSA-2289 typo3-src - flera sårbarheter
[2011-07-28] DSA-2288 libsndfile - heltalsspill
[2011-07-28] DSA-2287 libpng - flera sårbarheter
[2011-07-26] DSA-2286 phpmyadmin - flera sårbarheter
[2011-07-26] DSA-2285 mapserver - flera sårbarheter
[2011-07-25] DSA-2284 opensaml2 - implementationsfel
[2011-07-25] DSA-2283 krb5-appl - programmeringsfel
[2011-07-25] DSA-2282 qemu-kvm - flera sårbarheter
[2011-07-21] DSA-2281 opie - flera sårbarheter
[2011-07-19] DSA-2280 libvirt - flera sårbarheter
[2011-07-19] DSA-2279 libapache2-mod-authnz-external - SQL-injicering
[2011-07-16] DSA-2278 horde3 - flera sårbarheter
[2011-07-10] DSA-2277 xml-security-c - stack-baserat buffertspill
[2011-07-10] DSA-2276 asterisk - flera överbelastningar
[2011-07-07] DSA-2275 openoffice.org - stack-baserat buffertspill
[2011-07-07] DSA-2274 wireshark - flera sårbarheter
[2011-07-06] DSA-2273 icedove - flera sårbarheter
[2011-07-05] DSA-2272 bind9 - överbelastning
[2011-07-02] DSA-2271 curl - felaktig delegering av klientautentiseringsinformation
[2011-07-01] DSA-2270 qemu-kvm - programmeringsfel
[2011-07-01] DSA-2269 iceape - flera sårbarheter
[2011-07-01] DSA-2268 iceweasel - flera sårbarheter
[2011-07-01] DSA-2267 perl - restriktionsförbigång
[2011-06-29] DSA-2266 php5 - flera sårbarheter
[2011-06-20] DSA-2265 perl - saknad propagering av tainted-flaggan
[2011-06-18] DSA-2264 linux-2.6 - utökning av privilegier/överbelastning/informationsläckage
[2011-06-16] DSA-2263 movabletype-opensource - flera sårbarheter
[2011-06-15] DSA-2262 moodle - flera sårbarheter
[2011-06-15] DSA-2261 redmine - flera sårbarheter
[2011-06-14] DSA-2260 rails - flera sårbarheter
[2011-06-12] DSA-2259 fex - autentiseringsförbigång
[2011-06-11] DSA-2258 kolab-cyrus-imapd - implementationsfel
[2011-06-10] DSA-2257 vlc - heap-baserat buffertspill
[2011-06-09] DSA-2256 tiff - buffertspill
[2011-06-06] DSA-2255 libxml2 - buffertspill
[2011-06-03] DSA-2254 oprofile - kommandoinjicering
[2011-06-03] DSA-2253 fontforge - buffertspill
[2011-06-02] DSA-2252 dovecot - programmeringsfel
[2011-06-02] DSA-2251 subversion - flera sårbarheter
[2011-03-31] DSA-2250 citadel - överbelastning
[2011-03-31] DSA-2249 jabberd14 - överbelastning
[2011-03-31] DSA-2248 ejabberd - överbelastning
[2011-05-31] DSA-2247 rails - flera sårbarheter
[2011-05-29] DSA-2246 mahara - flera sårbarheter
[2011-05-29] DSA-2245 chromium-browser - flera sårbarheter
[2011-05-27] DSA-2244 bind9 - felaktig gränskondition
[2011-05-27] DSA-2243 unbound - design flaw
[2011-05-25] DSA-2242 cyrus-imapd-2.2 - implementation error
[2011-05-24] DSA-2241 qemu-kvm - implementation error
[2011-05-24] DSA-2240 linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak
[2011-05-24] DSA-2239 libmojolicious-perl - several vulnerabilities
[2011-05-19] DSA-2238 vino - several vulnerabilities
[2011-05-15] DSA-2237 apr - denial of service
[2011-05-12] DSA-2236 exim4 - command injection
[2011-05-10] DSA-2235 icedove - several vulnerabilities
[2011-05-10] DSA-2234 zodb - several vulnerabilities
[2011-05-10] DSA-2233 postfix - several vulnerabilities
[2011-05-06] DSA-2232 exim4 - format string vulnerability
[2011-05-06] DSA-2231 otrs2 - cross-site scripting
[2011-05-01] DSA-2230 qemu-kvm - several vulnerabilities
[2011-05-01] DSA-2229 spip - programming error
[2011-05-01] DSA-2228 iceweasel - several vulnerabilities
[2011-04-30] DSA-2227 iceape - several vulnerabilities
[2011-04-26] DSA-2226 libmodplug - buffer overflow
[2011-04-25] DSA-2225 asterisk - several vulnerabilities
[2011-04-20] DSA-2224 openjdk-6 - several vulnerabilities
[2011-04-20] DSA-2223 doctrine - SQL injection
[2011-04-20] DSA-2222 tinyproxy - incorrect ACL processing
[2011-04-19] DSA-2221 libmojolicious-perl - directory traversal
[2011-04-19] DSA-2220 request-tracker3.6, request-tracker3.8 - several vulnerabilities
[2011-04-18] DSA-2219 xmlsec1 - arbitrary file overwrite
[2011-04-12] DSA-2218 vlc - heap-based buffer overflow
[2011-04-10] DSA-2217 dhcp3 - missing input sanitization
[2011-04-10] DSA-2216 isc-dhcp - missing input sanitization
[2011-04-09] DSA-2215 gitolite - directory traversal
[2011-04-08] DSA-2214 ikiwiki - missing input validation
[2011-04-08] DSA-2213 x11-xserver-utils - missing input sanitization
[2011-04-07] DSA-2212 tmux - privilege escalation
[2011-04-06] DSA-2211 vlc - missing input sanitising
[2011-04-03] DSA-2210 tiff - several vulnerabilities
[2011-04-02] DSA-2209 tgt - double free
[2011-03-30] DSA-2208 bind9 - denial of service
[2011-03-30] DSA-2207 tomcat5.5 - several vulnerabilities
[2011-03-29] DSA-2206 mahara - several vulnerabilities
[2011-03-28] DSA-2205 gdm3 - privilege escalation
[2011-03-27] DSA-2204 imp4 - insufficient input sanitising
[2011-03-26] DSA-2203 nss - ssl certificate blacklist update
[2011-03-23] DSA-2202 apache2 - failure to drop root privileges
[2011-03-23] DSA-2201 wireshark - several vulnerabilities
[2011-03-23] DSA-2200 iceweasel - ssl certificate blacklist update
[2011-03-23] DSA-2199 iceape - ssl certificate blacklist update
[2011-03-22] DSA-2198 tex-common - insufficient input sanitization
[2011-03-21] DSA-2197 quagga - denial of service
[2011-03-19] DSA-2196 maradns - buffer overflow
[2011-03-19] DSA-2195 php5 - several vulnerabilities
[2011-03-18] DSA-2194 libvirt - insufficient checks
[2011-03-16] DSA-2193 libcgroup - several vulnerabilities
[2011-03-15] DSA-2192 chromium-browser - several vulnerabilities
[2011-03-14] DSA-2191 proftpd-dfsg - several vulnerabilities
[2011-03-11] DSA-2190 wordpress - several vulnerabilities
[2011-03-10] DSA-2189 chromium-browser - several vulnerabilities
[2011-03-10] DSA-2188 webkit - several vulnerabilities
[2011-03-09] DSA-2187 icedove - several vulnerabilities
[2011-03-09] DSA-2186 iceweasel - several vulnerabilities
[2011-03-07] DSA-2185 proftpd-dfsg - integer overflow
[2011-03-05] DSA-2184 isc-dhcp - denial of service
[2011-03-04] DSA-2183 nbd - buffer overflow
[2011-03-04] DSA-2182 logwatch - shell command injection
[2011-03-04] DSA-2181 subversion - denial of service
[2011-03-03] DSA-2180 iceape - several vulnerabilities
[2011-03-02] DSA-2179 dtc - SQL injection
[2011-03-02] DSA-2178 pango1.0 - NULL pointer dereference
[2011-03-02] DSA-2177 pywebdav - SQL injection
[2011-03-02] DSA-2176 cups - several vulnerabilities
[2011-02-28] DSA-2175 samba - missing input sanitising
[2011-02-26] DSA-2174 avahi - denial of service
[2011-02-26] DSA-2173 pam-pgsql - buffer overflow
[2011-02-22] DSA-2172 moodle - several vulnerabilities
[2011-02-21] DSA-2171 asterisk - buffer overflow
[2011-02-18] DSA-2170 mailman - several vulnerabilities
[2011-02-16] DSA-2169 telepathy-gabble - insufficient input validation
[2011-02-16] DSA-2168 openafs - several vulnerabilities
[2011-02-16] DSA-2167 phpmyadmin - SQL injection
[2011-02-16] DSA-2166 chromium-browser - several vulnerabilities
[2011-02-16] DSA-2165 ffmpeg-debian - buffer overflow
[2011-02-16] DSA-2164 shadow - insufficient input sanitization
[2011-02-14] DSA-2163 python-django - multiple vulnerabilities
[2011-02-14] DSA-2162 openssl - invalid memory access
[2011-02-13] DSA-2161 openjdk-6 - denial of service
[2011-02-13] DSA-2160 tomcat6 - several vulnerabilities
[2011-02-10] DSA-2159 vlc - missing input sanitising
[2011-02-09] DSA-2158 cgiirc - cross-site scripting
[2011-02-03] DSA-2157 postgresql-8.3, postgresql-8.4, postgresql-9.0 - buffer overflow
[2011-01-31] DSA-2156 pcscd - buffer overflow
[2011-01-30] DSA-2155 freetype - several vulnerabilities
[2011-01-30] DSA-2154 exim4 - privilege escalation
[2011-01-30] DSA-2153 linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leak
[2011-01-27] DSA-2152 hplip - buffer overflow
[2011-01-26] DSA-2151 openoffice.org - several vulnerabilities
[2011-01-22] DSA-2150 request-tracker3.6 - unsalted password hashing
[2011-01-20] DSA-2149 dbus - denial of service
[2011-01-17] DSA-2148 tor - several vulnerabilities
[2011-01-16] DSA-2147 pimd - insecure temporary files
[2011-01-16] DSA-2146 mydms - directory traversal
[2011-01-16] DSA-2145 libsmi - buffer overflow
[2011-01-15] DSA-2144 wireshark - buffer overflow
[2011-01-14] DSA-2143 mysql-dfsg-5.0 - several vulnerabilities
[2011-01-06] DSA-2142 dpkg - directory traversal
[2011-01-06] DSA-2141 openssl - SSL/TLS insecure renegotiation protocol design flaw
[2011-01-05] DSA-2140 libapache2-mod-fcgid - stack overflow

Du kan få de senaste Debiansäkerhetsbulletinerna genom att prenumerera på vår sändlista debian-security-announce. Du kan även bläddra i listans arkiv.