Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2307-1 chromium-browser -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2011-09-11
Berörda paket:
chromium-browser
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2011-2359, CVE-2011-2800, CVE-2011-2818.
Ytterligare information:

Flera sårbarheter har upptäckts i webbläsaren Chromium. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

 • CVE-2011-2818

  En användning efter frigörningssårabarhet i Google Chrome tillåter fjärrangripare att orsaka överbelastning eller möjligen annan ospecificerad åverkan via vektorer relaterade till displayboxrendering.

 • CVE-2011-2800

  Google Chrome tillåter fjärrangripare att få åtkomst till potentiellt känslig information om klient-side-omdirigeringsmål via en skapad webbsida.

 • CVE-2011-2359

  Google Chrome spårar inte line boxes ordentligt under rendering, vilket tillåter fjärrangripare att orsaka en överbelastning eller möjligen annan ospecificerad åverkan via okända vektorer som leder till en ogiltig pekare.

  /li>

Flera icke auktoriserade SSL-certifikat har upptäckts i det fria som är utfärdade av certifikatutfärdaren DigiNotar, mottagna via en säkerhetsbrist vid nämnda företag. Denna updatering svartlistar SSL-certifikat som har utfärdats av DigiNotar-kontrollerade intermediate CAs som används av Dutch PKIoverheid-programmet.

För den stabila utgåvan (Squeeze) har detta problem rättats i version 6.0.472.63~r59945-5+squeeze6.

För uttestningsutgåvan (Wheezy) har detta problem rättats i version 13.0.782.220~r99552-1.

För den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 13.0.782.220~r99552-1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era chromium-browser-paket.