Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2302-1 bcfg2 -- saknad rengörning av indata

Rapporterat den:
2011-09-07
Berörda paket:
bcfg2
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 640028.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2011-3211.
Ytterligare information:

Det har upptäckts att Bcfg2-servern, en konfigurationshanteringsserver för Bcfg2-klienter inte rengör indata ordentligt från Bcfg2-klienter innan den skickar den till olika skalkommandon. Detta tillåter en angripare som har kontroll över en Bcfg2-klient att köra godtyckliga kommandon på servern med rooträttigheter.

För den gamla stabila utgåvan (Lenny) har detta problem rättats i version 0.9.5.7-1.1+lenny1.

För den stabila utgåvan (Squeeze) har detta problem rättats i version 1.0.1-3+squeeze1.

För uttestningsutgåvan (Wheezy) har detta problem rättats i version 1.1.2-2.

För den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 1.1.2-2.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era bcfg2-paket.