Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2125-1 openssl -- buffertspill

Rapporterat den:
2010-11-22
Berörda paket:
openssl
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Debians felrapporteringssystem: Fel 603709.
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2010-3864.
Ytterligare information:

Ett problem har upptäckts i OpenSSL:s TLS-servers kod som tolkar filändelser. Problemet kan skapa ett buffertspill, som tillåter en angripare att orsaka en applikationskrasch eller möjligen exekvera godtycklig kod.

Alla OpenSSL-baserade SSL/TLS-servrar är dock inte sårbara: En server is vulnerable if it is multi-threaded and uses OpenSSL's internal caching är sårbar om den är flertrådad och använder OpenSSL:s interna cachemekanism. Bland de servrar som INTE är sårbara finns Apaches HTTP-server (som aldrig använder OpenSSL:s interna cache) och Stunnel (som kringgår problemet).

Denna uppgradering rättar detta problem. Efter uppgraderingen måste de tjänster som använder openssl-bibliotek startas om. Skriptet checkrestart från paketet debian-goodies eller lsof kan hjälpa till att ta reda på vilka tjänster som behöver startas om.

Användare av tor-paketen från Debians bakåtporteringar eller det instabila arkivet bör notera följande: Denna openssl-uppdatering orsakar problem med några versioner av tor. Ni behöver uppdatera till tor 0.2.1.26-4~bpo50+1 eller 0.2.1.26-1~lennyvolatile2 beroende på vilket arkiv ni använder. Version 0.2.0.35-1~lenny2 v tor-paketet från Debians stabila utgåva påverkas inte av dessa problem.

För den stabila utgåvan (Lenny) har problemet rättats i openssl version 0.9.8g-15+lenny9.

För uttestningsutgåvan (Squeeze) och den instabila utgåvan (Sid) har detta problem rättats i version 0.9.8o-3.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era openssl-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9.diff.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_alpha.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_amd64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_arm.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_armel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_hppa.udeb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_i386.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_ia64.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_mips.udeb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_mipsel.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_powerpc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_s390.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl0.9.8-dbg_0.9.8g-15+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_0.9.8g-15+lenny9_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/libcrypto0.9.8-udeb_0.9.8g-15+lenny9_sparc.udeb
http://security.debian.org/pool/updates/main/o/openssl/openssl_0.9.8g-15+lenny9_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.