Säkerhetsbulletin från Debian

DSA-2001-1 php5 -- flera sårbarheter

Rapporterat den:
2010-02-19
Berörda paket:
php5
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
I Mitres CVE-förteckning: CVE-2009-4142, CVE-2009-4143.
Ytterligare information:

Flera utifrån nåbara sårbarheter har upptäckts i PHP 5, en hypertextpreprocessor. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures identifierar följande problem:

  • CVE-2009-4142

    Funktionen htmlspecialchars hanterar inte felaktiga flerbytessekvenser på ett korrekt sätt.

  • CVE-2009-4143

    Minneskorruption med hjälp av avbrytande av session.

I den stabila utgåvan (Lenny) innehåller denna uppdatering också felrättelser (fel #529278, #556459, #565387, #523073) som skulle följa med i en stabil punktutgåvan som version 5.2.6.dfsg.1-1+lenny5.

För den stabila utgåvan (Lenny) har dessa problem rättats i version 5.2.6.dfsg.1-1+lenny6.

För uttestningsutgåvan (Squeeze) och den instabila utgåvan (Sid) har dessa problem rättats i version 5.2.12.dfsg.1-1.

Vi rekommenderar att ni uppgraderar era php5-paket.

Rättat i:

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny)

Källkod:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1.orig.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6.diff.gz
Arkitekturoberoende komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php-pear_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_alpha.deb
AMD64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_amd64.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_arm.deb
ARM EABI:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_armel.deb
HP Precision:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_hppa.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_ia64.deb
Big-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mips.deb
Little-endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-interbase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xsl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-xmlrpc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sybase_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-recode_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dev_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-dbg_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-snmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-ldap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-tidy_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-curl_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mcrypt_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-imap_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cgi_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mysql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pgsql_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-pspell_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-cli_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-mhash_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-odbc_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/libapache2-mod-php5filter_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-gmp_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/p/php5/php5-sqlite_5.2.6.dfsg.1-1+lenny6_sparc.deb

MD5-kontrollsummor för dessa filer finns i originalbulletinen.