Porada dotycząca bezpieczeństwa Debiana

DSA-439-1 linux-kernel-2.4.16-arm -- kilka naruszeń bezpieczeństwa

Data Zgłoszenia:
18.02.2004
Narażone Pakiety:
kernel-image-2.4.16-lart
kernel-image-2.4.16-netwinder
kernel-image-2.4.16-riscpc
kernel-patch-2.4.16-arm
Podatny:
Tak
Odnośniki do baz danych na temat bezpieczeństwa:
Baza danych Bugtraq (SecurityFocus): Nr BugTraq 9686.
W słowniku CVE Mitre-a CVE-2003-0961, CVE-2003-0985, CVE-2004-0077.
Baza danych błędów, porad i incydentów CERT: VU#981222.
Więcej informacji:

Niedawno odkryto w jądrze Linuksa kilka możliwości lokalnego złamania zabezpieczeń konta root. Niniejsza porada bezpieczeństwa aktualizuje jądro ARM dla Debiana GNU/Linux. Projekt Common Vulnerabilities and Exposures rozpoznał następujące problemy które zostały wyeliminowane w niniejszej aktualizacji:

  • CAN-2003-0961:

    Przepełnienie typu integer w wywołaniu systemowym brk() (funkcja do_brk()) w Linuksie pozwala lokalnemu atakującemu na przejęcie uprawnień konta root. Usunięto w zewnętrznej wersji jądra Linuksa 2.4.23.

  • CAN-2003-0985:

    Paul Starzetz odkrył usterkę w sprawdzaniu granicy w mremap() w jądrze Linuksa (obecna w wersjach 2.4.x i 2.6.x) która może umożliwić lokalnemu atakującemu na przejęcie uprawnień konta root. Problem nie dotyczy wersji 2.2. Usunięto w zewnętrznej wersji jądra Linuksa 2.4.24.

  • CAN-2004-0077:

    Paul Starzetz i Wojciech Purczynski z isec.pl odkryli poważne naruszenie bezpieczeństwa w kodzie zarządzającym pamięcią Linuksa wewnątrz wywołania mremap(2). Z powodu braku sprawdzania zwracanej wartości przez wewnętrzne funkcje, lokalny atakujący może przejąć uprawnienia konta root. Usunięto w zewnętrznej wersji jądra Linuksa 2.4.25 i 2.6.3.

W dystrybucji stabilnej (woody) problemy te zostały wyeliminowane w wersji 2.4.16-20040204 obrazu lart, netwinder i riscpc oraz w wersji 20040204 pakietu kernel-patch-2.4.16-arm.

Inne architektury będą prawdopodobnie podane w oddzielnej poradzie bezpieczeństwa lub są odporne na powyższy błąd (m68k).

W dystrybucji niestabilnej (sid) błędy te zostaną niedługo usunięte.

Zalecamy natychmiastową aktualizację pakietów jądra Linuksa.

Macierzowe zestawienie luk dla CAN-2004-0077

Naprawiony w:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Źródło:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.16-arm/kernel-patch-2.4.16-arm_20040204.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.16-arm/kernel-patch-2.4.16-arm_20040204.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-lart/kernel-image-2.4.16-lart_20040204.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-lart/kernel-image-2.4.16-lart_20040204.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-netwinder/kernel-image-2.4.16-netwinder_20040204.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-netwinder/kernel-image-2.4.16-netwinder_20040204.tar.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-riscpc/kernel-image-2.4.16-riscpc_20040204.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-riscpc/kernel-image-2.4.16-riscpc_20040204.tar.gz
Element niezależny od architektury:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-patch-2.4.16-arm/kernel-patch-2.4.16-arm_20040204_all.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-lart/kernel-image-2.4.16-lart_20040204_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-netwinder/kernel-headers-2.4.16_20040204_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-netwinder/kernel-image-2.4.16-netwinder_20040204_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/k/kernel-image-2.4.16-riscpc/kernel-image-2.4.16-riscpc_20040204_arm.deb

Sumy kontrolne MD5 wymienionych plików dostępne są w oryginalnej poradzie.