Porada dotycząca bezpieczeństwa Debiana

DSA-411-1 mpg321 -- podatność łańcucha formatującego

Data Zgłoszenia:
05.01.2004
Narażone Pakiety:
mpg321
Podatny:
Tak
Odnośniki do baz danych na temat bezpieczeństwa:
Baza danych Bugtraq (SecurityFocus): Nr BugTraq 9364.
W słowniku CVE Mitre-a CVE-2003-0969.
Więcej informacji:

Odkryto naruszenie bezpieczeństwa w mpg321, odtwarzaczu mp3 linii poleceń, skutkujące niebezpiecznym przekazywaniem do printf(3) podanego przez użytkownika łańcucha. Dziura ta może być wykorzystana przez atakującego z zewnątrz do nadpisania pamięci i umożliwić mu wywołanie własnego kodu. Aby wykorzystać ten błąd, mpg321 musi odtwarzać złośliwy plik mp3 (właczając streaming HTTP).

W stabilnej dystrybucji (woody) powyższy problem został wyeliminowany w wersji 0.2.10.2.

W dystrybucji niestabilnej (sid) powyższy problem został wyeliminowany w wersji 0.2.10.3.

Zalecamy aktualizację pakietu mpg321.

Naprawiony w:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Źródło:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2.tar.gz
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_alpha.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_arm.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_ia64.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_hppa.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_m68k.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/m/mpg321/mpg321_0.2.10.2_sparc.deb

Sumy kontrolne MD5 wymienionych plików dostępne są w oryginalnej poradzie.