Säkerhetsbulletin från Debian

kernel -- fel i hantering av kapatibiliteter tillåter rootbehörighet

Rapporterat den:
2000-06-12
Berörda paket:
kernel-image, kernel-source
Sårbara:
Nej
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
Ett problem med hanteringen av POSIX-kapatibiliteterna i Linuxkärnan, vilket kan leda till att obehöriga får rootåtkomst via setuid-applikationer har rapporterats från flera håll. Detta fel berör inte version 2.0 eller tidigare av kärnan - de 2.0-kärnan som som standard medföljer Debian 2.1 (slink) är inte sårbara. Om du kör en kärna med versionsnummer 2.1.*, 2.2.* eller 2.3.*, bör du uppgradera omedelbart.

Källkodspaketet för kärnan som just nu finns i potato, kernel-source-2.2.15-3, samt dess binärer, såsom kernel-image-2.2.15-2 (eller senare versioner), har en patch inlagd som förhindrar detta problem. Om du föredrar att hämta källkoden från en ftp.kernel.org-kärna framför att använda Debians paket bör du hämta version 2.2.16 eller senare.