Säkerhetsbulletiner från 1999

[1999-12-15] qpopper
buffertspill i qpopper
[1999-12-15] ssh
fjärrattack i ssh
[1999-12-09] htdig
htdig sårbart för attack utifrån
[1999-12-07] sendmail
överbelastningsattack i Sendmail
[1999-12-02] dump
problem med återställning av symboliska länkar
[1999-11-16] bind
Överbelastningsattack i bind
[1999-11-11] nfs-server
buffertspill i nfs-servern
[1999-11-11] proftpd
buffertspill i proftpd
[1999-10-30] lpr
användare kan se filer de inte borde kunna
[1999-10-27] nis
olika säkerhetsproblem i nis
[1999-10-18] mirror
Felaktig hantering av katalognamn i mirror
[1999-10-18] amd
Buffertspill i amd – uppdatering
[1999-09-24] amd
Buffertspill i amd
[1999-09-07] INN
Buffertspill i inews från INN-paketet
[1999-08-30] cron
Möjlighet att få rootbehörighet i cron
[1999-08-18] rsync
Sällsynt problem med förstörda filrättigheter
[1999-08-20] trn
Problem med skapande av filer i /tmp
[1999-08-19] smtp-refuser
Problem med skapande av filer i /tmp
[1999-08-18] termcap-compat
Buffertspill
[1999-08-14] cfingerd
Möjlighet att få rootbehörighet i cfingerd
[1999-08-07] isdnutils
Felaktiga rättigheter för xmonisdn
[1999-08-06] cfingerd
Buffertspill i äldre versioner av cfingerd
[1999-07-31] Samba
Säkerhetsproblem rättade i ny version
[1999-06-23] mailman
dålig administratörsautenticiering
[1999-06-12] man-db
Attack mot symboliska länkar
[1999-06-07] kernel
överbelastningsattack i 2.2-kärnor
[1999-06-07] ipopd
Sårbarhet i POP2-servern
[1999-04-22] procmail
Buffertspill, diverse säkerhetsuppdateringar
[1999-03-31] XFree86
Symboliska länkar kan användas för att göra filer läsbara av alla användare
[1999-03-31] xfs
Symbolisk länk kan användas för att ändra filrättigheter
[1999-02-20] wget
Felaktig hantering av rättigheter för symboliska länkar
[1999-02-20] lsof
Buffertspill i lsof
[1999-02-18] Eterm
Möjlighet att få rootbehörighet med eterm
[1999-02-15] cfengine
Säkerhetsproblem med hantering av temporärfiler.
[1999-02-15] super
Buffertspill i super.
[1999-02-10] Debian FTP packages
Buffertspill i vissa ftp-servrar
[1999-01-17] ftpwatch
Root-kompromettering i ftpwatch
[1999-01-04] netstd
Buffertspill i bootpd och ftp