Säkerhetsbulletiner från 1998

[1998-12-10] sshd
buffertspill i loggning
[1998-12-07] fte-console
avsäger sig inte rootbehörighet
[1998-11-26] fsp
skapar användaren "ftp" utan att fråga
[1998-11-22] zgv
buffertspill
[1998-11-18] samba
osäkra temporära filer
[1998-11-12] junkbuster
buffertspill
[1998-09-22] tcsh
buffertspill vid mycket långa sökvägar
[1998-09-09] bash
buffertspill vid mycket långa sökvägar
[1998-09-05] nslookup and dig
möjliga buffertspill i nslookup och dig
[1998-09-04] rpc.mountd
buffertspill i mountd
[1998-09-01] minicom
buffertspill i minicom om suid
[1998-08-29] seyon
rootkompromettering
[1998-08-28] sail
/tmp-kapplöpningsproblem
[1998-08-28] apache
sårbart för överbelastning
[1998-08-28] sendsys
fjärröverbelastningsattack om sendsysrapportmekanismen används
[1998-08-28] lprm
buffertspill ger lokal rootåtkomst
[1998-08-27] eperl
feltolkar ISINDEX-frågor
[1998-08-27] ncurses
ncurses-program med setuid kan öppna valfria filer
[1998-08-27] mutt
illasinnade brev kan exekvera valfri kod
[1998-08-27] cfingerd
möjlighet till lokal rootkompromettering
[1998-08-27] faxsurvey
faxsurvey-skript exekverar valfria kommandon
[1998-07-08] filerunner
öppnar filer i /tmp på ett osäkert sätt
[1998-06-13] cxhextrix
buffertspill, åtkomst till gruppen games
[1998-05-31] mailx
öppnar filer i /tmp osäkert
[1998-05-30] premail
öppnar filer i /tmp osäkert
[1998-05-30] kdebase
buffertspill i klock, kvt sparar inställningar som root
[1998-05-20] samba
buffertspill
[1998-05-14] gzip
gzexe gör det möjligt att köra valfria program
[1998-05-13] shadow su
problem med su
[1998-05-09] procps
filskapande- och förstörelsefel i XConsole
[1998-05-08] super
visar filer trots brist på behörighet
[1998-05-08] irc
kan utifrån sända valfria tecken till den lokala terminalen
[1998-04-08] bind
buffertspill ger möjliga fjärr-rootattacker, överbelastning
[1998-03-17] perl
sårbar för attack mot symboliska länkar
[1998-03-17] netstd
routed möjliggör filöverskrivning av fjärranvändare
[1998-03-17] lincity
möjligt buffertspill
[1998-03-17] gzip
möjligt buffertspill körbart
[1998-03-17] gcc
sårbart för attack mot symboliska länkar
[1998-02-17] textutils
sort och tac sårbara för attack mot symboliska länkar
[1998-02-11] dwww
Tillåter skalmetatecken
[1998-01-12] sudo
sudo låter använda köra valfritt rootkommando
[1998-01-12] smail
UUCP-säkerhetshål under smail
[1998-01-10] deliver
buffertspill