Debian sigurnosni naputak

ncurses -- setuid ncurses programi dozvoljavaju otvaranje raznih datoteka

Datum prijave:
27. 08. 1998.
Zahvaćeni paketi:
ncurses3.4-dev
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
Primili smo izvještaj koji govori da će korištenje ncursesa u setuid programima korisniku pružiti priliku za otvaranje raznih datoteka.

Preporučamo vam da hitno nadogradite svoj ncurses3.4-dev paket.

Riješeno u:
All - (u verziji 2.0) 1.9.9g-8.9.1