Debian sigurnosni naputak

sperl -- Prekoračenje buffera u sperlu 5.003

Datum prijave:
17. 04. 1997.
Zahvaćeni paketi:
perl-suid
Ranjiv:
Da
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
CERT Advisory CA-97.17
Riješeno u:
All - (u verziji 1.3) 5.003.07-10