Zoznam

P

packages
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Vylepšenia APT a rozloženia archívov, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
apt-listchanges, Minimálna aktualizácia systému
aptitude, Vylepšenia APT a rozloženia archívov, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
aptly, The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
balík-dbg, Nový archív ladiacich symbolov
balík-dbgsym, Nový archív ladiacich symbolov
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debconf, Harmless “Unescaped ... in regex is deprecated, ...” warnings during upgrade
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
debian-kernel-handbook, Inštalácia metabalíka jadra
debian-security-support, Obmedzenia bezpečnostnej podpory
default-mysql-*, MariaDB nahrádza MySQL
default-mysql-client, MariaDB nahrádza MySQL
default-mysql-server, MariaDB nahrádza MySQL
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
dpkg, Ako posielať správy o aktualizácii
fpm2, Významné zastaralé balíky
gdm3, Server Xorg už nevyžaduje oprávnenie používateľa root
gnupg, Prechod na „moderný“ GnuPG
gnupg1, Prechod na „moderný“ GnuPG
how-can-i-help, Ako prispievať do Debianu
icinga, Významné zastaralé balíky
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
iproute2, Významné zastaralé balíky, net-tools bude označený ako zastaralý v prospech balíka iproute2
iscsitarget, iSCSI Enterprise Target no longer supported
kedpm, Významné zastaralé balíky
keepass2, Významné zastaralé balíky
keepassx, Významné zastaralé balíky
libcgi-pm-perl, Zmeny v Perl, ktoré môžu spôsobiť problémy so softvérom od tretích strán
libmodule-build-perl, Zmeny v Perl, ktoré môžu spôsobiť problémy so softvérom od tretích strán
libpam-systemd, Server Xorg už nevyžaduje oprávnenie používateľa root
libssl-dev, Zmeny súvisiace s OpenSSL
libssl1.0-dev, Zmeny súvisiace s OpenSSL
libv8-3.14, Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-amd64, Inštalácia metabalíka jadra
linux-source, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
lsb-base, Most LSB compatibility packages have been removed
lsb-release, Most LSB compatibility packages have been removed
mariadb-client-10.1, MariaDB nahrádza MySQL
mariadb-server-10.1, MariaDB nahrádza MySQL
mysql-defaults, MariaDB nahrádza MySQL
mysql-server-5.5, MariaDB nahrádza MySQL
mysql-server-5.6, MariaDB nahrádza MySQL
nagios3, Významné zastaralé balíky
net-tools, Významné zastaralé balíky, net-tools bude označený ako zastaralý v prospech balíka iproute2
nodejs, Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
pass, Významné zastaralé balíky
perl-base, Harmless “Unescaped ... in regex is deprecated, ...” warnings during upgrade
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
postgresql-plperl-9.4, Nekompatibilita PostgreSQL PL/Perl
postgresql-plperl-9.6, Nekompatibilita PostgreSQL PL/Perl
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
reprepro, The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
selinux-policy-default, Migrácia úložiska politík SELinux
semanage-utils, Migrácia úložiska politík SELinux
targetcli-fb, iSCSI Enterprise Target no longer supported
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
virtual-mysql-*, MariaDB nahrádza MySQL
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xserver-xorg-input-evdev, Pracovné prostredia budú migrované na ovládač Xorg libinput
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
Perl, Čo je nové v distribúcii?
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?