Hoofdstuk 5. Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij stretch

Inhoudsopgave

5.1. Opwaarderingsspecifieke zaken voor stretch
5.1.1. Verlate aankoppeling van /usr wordt niet langer ondersteund
5.1.2. Toegang via FTP tot door Debian gehoste spiegelservers wordt gestopt
5.1.3. Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
5.1.4. Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten gebeuren
5.1.5. Uitvoerbare bestanden worden nu standaard gecompileerd als positie-onafhankelijke uitvoerbare bestanden (position independent executables - PIE)
5.1.6. De meeste LSB-compatibiliteitspakketten werden verwijderd
5.2. Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning
5.2.1. Beveiligingssituatie van webbrowsers
5.2.2. Ontbrekende beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8 en Node.js
5.3. Pakketspecifieke kwesties
5.3.1. In OpenSSH zijn oudere encryptie-algoritmes en het SSH1-protocol standaard uitgeschakeld
5.3.2. Veranderingen aan APT die mogelijk niet neerwaarts compatibel zijn
5.3.3. Desktops schakelen over naar het Xorg-stuurprogramma libinput
5.3.4. Upstart werd verwijderd
5.3.5. Het hulpmiddel debhelper maakt nu standaard dbgsym-pakketten
5.3.6. Wijzigingen die verband houden met OpenSSL
5.3.7. Wijzigingen in Perl die software van derden onklaar zouden kunnen maken
5.3.8. Incompatibele PostgreSQL PL/Perl
5.3.9. net-tools wordt verlaten ten gunste van iproute2
5.3.10. Het wordt aanbevolen om de aankoppeloptie _netdev te gebruiken met mount als u gebruik maakt van AoE-apparaten (ATA over ethernet).
5.3.11. Onschuldige waarschuwingen Unescaped ... in regex is deprecated, ...
5.3.12. Opslaglocatie van SELinux-beleid verplaatst
5.3.13. iSCSI Enterprise Target no longer supported

Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd worden, neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie bij de betreffende pakketten, bugrapporten en andere informatiebronnen die vermeld worden in Paragraaf 6.1, “Literatuurverwijzingen”.

5.1. Opwaarderingsspecifieke zaken voor stretch

Deze paragraaf behandelt onderwerpen in verband met de opwaardering van jessie naar stretch

5.1.1. Verlate aankoppeling van /usr wordt niet langer ondersteund

[Opmerking]Opmerking

Deze paragraaf geldt enkel voor systemen waarop een aangepaste kernel gebruikt wordt en waarop /usr een ander aankoppelpunt gebruikt dan /. Indien u de door Debian verspreide kernelpakketten gebruikt, krijgt u niet te maken met deze kwestie.

Het aankoppelen van /usr, waarbij enkel gebruik gemaakt wordt van hulpmiddelen die in / te vinden zijn, wordt niet langer ondersteund. In het verleden heeft dit enkel voor enkele specifieke configuraties gewerkt en nu worden die uitdrukkelijk niet langer ondersteund.

Voor stretch betekent dit dat alle systemen waarop /usr zich op een aparte partitie bevindt, een initramfs-generator moeten gebruiken die /usr aankoppelt. Alle initramfs-generatoren in stretch doen dit.

5.1.2. Toegang via FTP tot door Debian gehoste spiegelservers wordt gestopt

Door Debian gehoste spiegelservers zullen ophouden FTP-toegang aan te bieden. Indien u in het bestand sources.list gebruik maakte van het ftp:-protocol, moet u overschakelen naar http:. U kunt zich op het volgende voorbeeld baseren om over te schakelen:

deb http://deb.debian.org/debian     stretch     main
deb http://deb.debian.org/debian-security stretch/updates main

# tor-variant (vereist apt-transport-tor)
# deb tor+http://vwakviie2ienjx6t.onion/debian     stretch      main
# deb tor+http://sgvtcaew4bxjd7ln.onion/debian-security stretch/updates  main

In de bovenstaande voorbeelden worden non-free en contrib niet gebruikt. Denk eraan om deze wel te vermelden als u het nodig heeft om deze componenten te activeren.

Voor bijkomende informatie kunt u de aankondiging Shutting down public FTP services raadplegen.

5.1.3. Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten

Hierna volgt een lijst van bekende vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten (zie Paragraaf 4.8, “Verouderde pakketten” voor een beschrijving).

Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:

 • De meeste -dbg-pakketten werden uit het hoofdarchief verwijderd. Ze werden vervangen door -dbgsym-pakketten die te vinden zijn in het archief debian-debug. Gelieve Paragraaf 2.2.8, “Een nieuw archief voor debug-symbolen” te raadplegen.

 • De wachtwoordbeheerders fpm2 en kedpm worden niet langer onderhouden door de toeleveraars ervan. Gelieve een ander programma voor wachtwoordbeheer te gebruiken, zoals pass, keepassx, of keepass2. Zorg ervoor om uw wachtwoorden eerst uit te pakken uit fpm2 of kedpm vooraleer u het pakket verwijdert.

 • Het gebruik van het pakket net-tools wordt gestopt ten gunste van iproute2. Zie Paragraaf 5.3.9, “net-tools wordt verlaten ten gunste van iproute2 of het handboek Debian reference manual voor bijkomende informatie.

 • Het toezichthoudend gereedschap nagios3 werd uit stretch verwijderd. Het pakket dat het dichtst in de buurt komt om het te vervangen is icinga. De bestanden waaruit het zijn configuratie haalt, staan op een andere plaats, maar voor het overige is het compatibel.

5.1.4. Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten gebeuren

Wanneer apt-get dist-upgrade beëindigd is, is de opwaardering formeel afgerond. Bij de opwaardering naar stretch moet u verder geen speciale acties meer ondernemen voor u de computer herstart.

5.1.5. Uitvoerbare bestanden worden nu standaard gecompileerd als positie-onafhankelijke uitvoerbare bestanden (position independent executables - PIE)

Standaard zal de GNU GCC 6 compiler die in Debian stretch zit, alle uitvoerbare bestanden als positie-onafhankelijke bestanden compileren. Dit biedt een risicobeperking voor een hele groep kwetsbaarheden.

Jammer genoeg heeft de Linuxkernel uit Debian 8 (tot en met 8.7) een probleem dat ertoe leidt dat sommige programma's die gecompileerd werden als positie-onafhankelijk uitvoerbaar bestand, crashen met de weinig verduidelijkende melding segmentatiefout. Dit probleem werd opgelost in de Linuxversie die in 8.8 (versie 3.16.43 of recenter) aanwezig is en in de kernel uit Debian 9 (versie 4.9 of recenter).

We recommend that you upgrade your kernel to a fixed version and then reboot before starting the upgrade to stretch. If you are running the kernel from Debian 8.8 or newer, you are not affected by this issue.

Indien u tijdens de opwaardering een versie van de kernel gebruikt die door dit probleem getroffen wordt, raden we u aan om onmiddellijk na de opwaardering van de kernel een herstart uit te voeren met de kernel uit stretch om te vermijden dat u met dit probleem te maken krijgt.

5.1.5.1. Wat met PIE anders functioneert, voor systeembeheerders en ontwikkelaars

[Opmerking]Opmerking

Deze paragraaf is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwikkelaars en systeembeheerders. Het is onwaarschijnlijk dat desktopgebruikers hiermee te maken zullen krijgen.

Het bovenstaande heeft ook enkele wijzigingen tot gevolg waarvan u zich best bewust bent.

 • Het hulpmiddel file (onder meer) zal dergelijke binaire bestanden als shared object (gedeeld object) classificeren in plaats van als executable (uitvoerbaar bestand). Als u filters gebruikt, die filteren op binaire bestanden, zullen die wellicht opgewaardeerd moeten worden (bijvoorbeeld spamfilters).

 • Statische bibliotheken die naar een binair bestand gecompileerd worden, moeten nu ook als positie-onafhankelijke code gecompileerd worden. De volgende foutmelding van de linker is daarvan een symptoom:

  relocation ... against '[SYMBOOL]' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
  

  Merk op dat hoewel de foutmelding het heeft over -fPIC, het volstaat om een hercompilatie uit te voeren met -fPIE (hetgeen standaard is voor de pakketten met GCC 6 uit stretch).

 • Vroeger werden op sommige hardware positie-onafhankelijke uitvoerbare bestanden geassocieerd met prestatieverlies. In het bijzonder gold dit voor de Debian architectuur i386 (32-bits Intel computers). Hoewel GCC 5 en GCC 6 gezorgd hebben voor aanzienlijke prestatieverbeteringen voor positie-onafhankelijke uitvoerbare bestanden op 32-bits Intel systemen, geldt deze optimalisatie mogelijk niet voor alle architecturen. Denk eraan om de prestaties van uw code te evalueren als u codeert voor computerarchitecturen die slechts een zeer beperkt aantal registers hebben.

5.1.6. De meeste LSB-compatibiliteitspakketten werden verwijderd

Wegens een gebrek aan interesse en mogelijkheden om ze te testen heeft Debian de overgrote meerderheid van de LSB(Linux Standard Base)-compatibiliteitspakketten uit het archief verwijderd.

Debian blijft nog steeds enkele geselecteerde sleutelhulpprogramma's in verband met LSB aanbieden die intern en extern gebruikt worden, zoals lsb-release en de sysvinit init-functies in lsb-base. Daarenboven blijft Debian nog steeds erg conform versie 2.3 van de Filesystem Hierarchy Standard (FHS) met de minimale wijzigingen die beschreven worden in het handboek Debian Policy Manual.

5.2. Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning

Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover gaan de volgende paragrafen.

Merk op dat het pakket debian-security-support helpt om de situatie op het gebied van beveiligingsondersteuning van geïnstalleerde pakketten na te gaan.

5.2.1. Beveiligingssituatie van webbrowsers

Debian 9 bevat verschillende webbrowsertoepassingen die blijvend te maken krijgen met kwetsbaarheden op het gebied van beveiliging. Het hoge aantal kwetsbaarheden en het deels ontbreken van ondersteuning door de toeleveraar in de vorm van het langdurig onderhouden van sommige versies van hun toepassing, maakt het erg moeilijk om deze browsers te ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere versies van de toepassing ontleend moeten worden. Daarenboven maakt de onderlinge verwevenheid van bibliotheken het onmogelijk om naar recentere versies van de toeleveraar op te waarderen. Om die reden worden browsers die gebouwd zijn rond de achterliggende raamwerken webkit, qtwebkit en khtml wel opgenomen in stretch, maar niet gedekt door de beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare websites mogen bezoeken.

Als webbrowser voor algemeen gebruik bevelen we Firefox of Chromium aan.

Chromium dat, hoewel gebouwd bovenop de Webkit-codebasis, een pakket is waarvan geen enkel ander pakket afhankelijk is, zal up-to-date gehouden worden door de nieuwere releases van Chromium te hercompileren voor stable, de recentste officiële uitgave van Debian. Ook Firefox en Thunderbird zullen up-to-date gehouden worden door de recentste ESR-uitgave ervan te hercompileren voor stable.

5.2.2. Ontbrekende beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8 en Node.js

Het platform Node.js wordt gebouwd bovenop libv8-3.14, dat te maken krijgt met een hoog aantal beveiligingsproblemen. Momenteel zijn er echten binnen het project en binnen het beveiligingsteam geen voldoende geïnteresseerde vrijwilligers die bereid zijn er de noodzakelijke aanzienlijke hoeveelheid tijd in te investeren die nodig is om aan deze binnenkomende problemen het hoofd te bieden.

Jammer genoeg betekent dit dat libv8-3.14, nodejs en het ermee verbonden ecosysteem van node-*-pakketten momenteel niet gebruikt zouden mogen worden voor onbetrouwbare inhoud, zoals niet-gecontroleerde data van het internet.

Daarenboven zullen deze pakketten tijdens de levenscyclus van de stretch release geen enkele beveiligingsupdate krijgen.

5.3. Pakketspecifieke kwesties

In de meeste gevallen kunnen pakketten probleemloos opgewaardeerd worden van jessie naar stretch. In een klein aantal gevallen kan enige tussenkomst vereist zijn voor of tijdens het opwaarderingsproces. Hierna wordt dit per pakket besproken.

5.3.1. In OpenSSH zijn oudere encryptie-algoritmes en het SSH1-protocol standaard uitgeschakeld

Met de uitgave van OpenSSH 7 werden sommige oudere encryptie-algoritmes en het SSH1-protocol standaard uitgeschakeld. Besteed de nodige zorg aan de opwaardering van computers waar u enkel via SSH toegang toe heeft.

Moreover, the default of the "UseDNS" configuration option has changed from yes to no. This may cause users who use the "from=" functionality in authorized_keys to limit ssh access by host to be locked out, which is especially troublesome if upgrading remotely.

Raadpleeg de documentatie bij OpenSSH voor bijkomende informatie.

5.3.2. Veranderingen aan APT die mogelijk niet neerwaarts compatibel zijn

In deze paragraaf bespreken we enkele van de incompatibele aanpassingen aan APT waarmee uw systeem te maken kan krijgen.

5.3.2.1. APT haalt nu bestanden op onder een gebruikersnaam die geen privileges geniet (_apt)

APT zal nu proberen om alle root-privileges af te werpen vooraleer het bestanden ophaalt van spiegelservers. APT kan sommige gebruikelijke situaties waarin dit niet zou lukken, detecteren en terugvallen op het ophalen van bestanden als root-gebruiker, waarbij het een waarschuwing geeft. Het is echter mogelijk dat sommige zonderlinge configuratie-instellingen (bijv. UID-specifieke firewall-regels) niet gedetecteerd worden.

Indien u problemen ondervindt met deze functionaliteit, wordt dan gebruiker _apt en ga na of die

 • leestoegang heeft tot bestanden in /var/lib/apt/lists en /var/cache/apt/archives.

 • leestoegang heeft tot de opslagruimte van vertrouwen van APT, (/etc/apt/trusted.gpg en /etc/apt/trusted.gpg.d/)

 • DNS-namen kan opzoeken en bestanden kan downloaden. Dit zijn voorbeelden van testmethodes:

  # Uit het pakket dnsutils (als u tor gebruikt, controleer dan met tor-resolve).
  $ nslookup debian.org >/dev/null || echo "Kan debian.org niet vinden"
  $ wget -q https://debian.org/ -O- > /dev/null || echo "Kan de indexpagina van debian.org niet downloaden"
  

  Ga bij DNS-problemen na of /etc/resolv.conf kan gelezen worden.

5.3.2.2. Nieuw mechanisme voor APT-verankering (pinning)

Met APT 1.1 wordt een nieuw verankeringsmechanisme (pinningmechanisme) geïntroduceerd dat nu beantwoordt aan de beschrijving in de man-pagina.

Met het oude mechanisme kon men een pin-prioriteit aan een pakket toekennen, met het nieuwe mechanisme is dat per versie. Het mechanisme pikt er dan de versie met de hoogste pin-waarde uit die geen downgrade is of die een pin-waarde > 1000 heeft.

Dit wijzigt het effect van sommige pins, in het bijzonder de negatieve. Wanneer u vroeger een versie vastpinde op -1 verhinderde dit daadwerkelijk dat het pakket geïnstalleerd werd (de pinwaarde van het pakket was -1), maar nu verhindert dit enkel dat die versie van het pakket geïnstalleerd wordt.

5.3.2.3. Nieuwe vereisten voor een APT-pakketbron

[Opmerking]Opmerking

Deze paragraaf is enkel van toepassing als u gebruik maakt van pakketbronnen van derden (of van plan bent dat te doen) of zelf een APT-pakketbron onderhoudt.

Om de downloadstabiliteit te verbeteren en de veiligheid van de gedownloade inhoud te verzekeren, vereist APT voortaan het volgende van een APT-pakketbron:

 • Het bestand InRelease moet aanwezig zijn.

 • Alle metadata moeten minstens SHA256-controlegetallen bevatten voor alle elementen. Daaronder valt ook de GPG-ondertekening van het bestand InRelease.

 • Het ondertekenen van het bestand InRelease moet gebeuren met een sleutel die 2048 bits groot of groter is.

Indien u een pakketbron van een derde partij nodig heeft die niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, dring er dan op aan dat deze zijn pakketbron opwaardeert. Meer informatie over het bestand InRelease is te vinden op de Debian Wiki-pagina's.

5.3.3. Desktops schakelen over naar het Xorg-stuurprogramma libinput

[Opmerking]Opmerking

Dit onderdeel is enkel van belang indien u morrelde aan de standaard invoerconfiguratie van Xorg of die moet aanpassen.

In jessie was het standaard invoerstuurprogramma voor Xorg het stuurprogramma evdev. In stretch werd overgeschakeld op libinput als standaard. Indien u een Xorg-configuratie heeft die steunt op het stuurprogramma evdev, zult u deze ofwel moeten omzetten naar het stuurprogramma libinput, ofwel uw systeem herconfigureren om het stuurprogramma evdev te gebruiken.

Hierna volgt een configuratievoorbeeld dat met libinput de functie Emulate3Buttons activeert.

Section "InputClass"
    Identifier "mouse"
    MatchIsPointer "on"
    Driver "libinput"
    Option "MiddleEmulation" "on"
EndSection

Voeg dit in het bestand /etc/X11/xorg.conf.d/41-middle-emulation.conf in, herstart de computer (of uw Xserver) en de functie zal geactiveerd zijn.

Het stuurprogramma evdev is nog steeds beschikbaar via het pakket xserver-xorg-input-evdev.

5.3.4. Upstart werd verwijderd

Omdat bij de toeleveraar de mankracht ontbreekt om dit init-systeem te blijven onderhouden, werd Upstart verwijderd uit stretch. Indien uw systeem dit pakket gebruikt, moet u zich realiseren dat het niet meer bijgewerkt zal worden tijdens de levenscyclus van Debian 9 en dat het mogelijk is dat, te beginnen bij Debian 10 (buster), pakketten geen Upstart-job meer zullen bevatten.

Gelieve de mogelijkheid te onderzoeken om over te schakelen op een ondersteund init-systeem, zoals systemd of OpenRC.

5.3.5. Het hulpmiddel debhelper maakt nu standaard dbgsym-pakketten

[Opmerking]Opmerking

Deze paragraaf is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwikkelaars en voor organisaties die hun eigen debian-pakketten bouwen.

De gereedschappensuite debhelper zal nu standaard dbgsym-pakketten genereren voor uitvoerbare bestanden van het type ELF. Indien u binaire bestanden ontwikkelt en verpakt, ga dan na of het gereedschap dat u daarvoor gebruikt, deze automatisch gegenereerde bijkomende pakketten ondersteunt.

Indien u reprepro gebruikt, zult u het minstens naar versie 4.17.0 moeten opwaarderen. Van aptly heeft u minstens versie 1.0.0 nodig, maar die is jammer genoeg niet beschikbaar in Debian stretch.

Mocht het zijn dat het gereedschap dat u gebruikt hiermee niet vlot overweg kan, dan kunt u debhelper vragen om deze functionaliteit uit te schakelen door aan de variabele DEB_BUILD_OPTIONS van uw bouwsysteem noautodbgsym toe te voegen. Raadpleeg voor bijkomende informatie de man-pagina voor dh_strip

5.3.6. Wijzigingen die verband houden met OpenSSL

De toepassing openssl verwacht dat optie-argumenten vooraf gaan aan niet-optieargumenten. Het volgende werkt bijvoorbeeld niet langer:

openssl dsaparam 2048 -out file

terwijl het volgende wel nog steeds werkt:

openssl dsaparam -out file 2048

Het commando openssl enc schakelde over van MD5 naar SHA256 als standaard hash-algoritme (waarmee op basis van een wachtwoordzin een sleutel aangemaakt wordt). Met de optie -md kan een hash-algoritme opgegeven worden voor het geval oudere bestanden met behulp van een recentere versie van OpenSSL ontsleuteld moeten worden (of andersom).

De encryptie-algoritmes 3DES en RC4 kunnen niet langer gebruikt worden voor TLS/SSL-communicatie. Servers die met OpenSSL gelinkt zijn, kunnen ze niet aanbieden en clients kunnen geen verbinding maken met servers die enkel deze algoritmes aanbieden. Dit houdt in dat OpenSSL en Windows XP geen gemeenschappelijk algoritme meer hebben.

Het pakket libssl-dev bevat de hoofdingbestanden voor een compilatie tegenover OpenSSL 1.1.0. De API onderging aanzienlijke wijzigingen en het is mogelijk dat het daardoor niet langer lukt om bepaalde software te compileren. Er bestaat een pagina met een overzicht van de veranderingen. Indien u uw software niet kunt bijwerken, kunt u nog altijd teruggrijpen naar libssl1.0-dev dat hoofdingbestanden bevat voor een compilatie tegenover OpenSSL 1.0.2.

5.3.7. Wijzigingen in Perl die software van derden onklaar zouden kunnen maken

[Opmerking]Opmerking

Deze paragraaf is van toepassing op code die buiten Debian onderhouden wordt - lokale en oudere Perl-scripts en -modules of scripts en modules van derden.

 • Sommige modules werden weggehaald uit het kernpakket van Perl en worden nu in aparte pakketten ter beschikking gesteld. Vermeldenswaardige voorbeelden zijn CGI, te vinden in het pakket libcgi-pm-perl en Module::Build, te vinden in het pakket libmodule-build-perl.

 • De map waarin momenteel gewerkt wordt (.) werd verwijderd van de standaardlijst van include-mappen, @INC. Dit kan zijn invloed hebben op het gebruik van require(), do(), enz., als de argumenten bestanden uit de huidige map zijn.

  In alle door Debian geleverde perl-programma's en -modules zouden eventuele door het bovenstaande ontstane incompatibiliteitsproblemen opgelost moeten zijn. Mocht dit niet het geval blijken te zijn, stuur dan een bugrapport in. Vermits deze aanpassing doorgevoerd werd in perl 5.26.0, zou nu ook software van derden daaraan aangepast moeten worden. Ontwikkelaars vinden informatie over het aanpakken van deze zaak in de perl 5.26 release notes (kijk onder de afdeling SECURITY).

  Zo nodig kunt u . in @INC opnieuw algemeen instellen door het commentaarteken weg te halen van de regel in /etc/perl/sitecustomize.pl, maar u zou dit enkel mogen doen met kennis van de mogelijke risico's. In Debian 10 zal deze mogelijkheid om de kwestie te omzeilen, weggelaten worden. In een specifieke context kunt u ook de omgevingsvariabele PERL_USE_UNSAFE_INC instellen, wat hetzelfde effect heeft.

 • De volledige lijst van in Perl aangebrachte wijzigingen sinds de versie in Debian 8 is te vinden in perl522delta en perl524delta.

5.3.8. Incompatibele PostgreSQL PL/Perl

Het pakket in jessie met de procedurele taal PL/Perl van PostgreSQL is niet compatibel met de versie van Perl in stretch. Het pakket postgresql-plperl-9.4 zal tijdens de opwaardering verwijderd worden, waardoor Perl-procedures aan de serverkant niet langer behoorlijk zullen werken. Bij een opwaardering naar PostgreSQL 9.6 zou u daar geen hinder van mogen hebben; in het nieuwe PostgreSQL-cluster zullen de procedures behoorlijk werken als het pakket postgresql-plperl-9.6 geïnstalleerd is. Als u zich onzeker voelt, neem dan een reservekopie van uw PostgreSQL 9.4 clusters voor u naar stretch opwaardeert.

5.3.9. net-tools wordt verlaten ten gunste van iproute2

Het pakket net-tools maakt standaard geen deel meer uit van een nieuwe installatie, vermits de prioriteit ervan verlaagd werd van important (belangrijk) naar optional (optioneel). Gebruikers wordt aangeraden om de moderne gereedschapsset iproute2 (die reeds sinds meerdere releases geïnstalleerd wordt bij een nieuwe installatie) te gebruiken. Indien u verkiest om de programma's van net-tools nog verder te blijven gebruiken, dan kunt u het pakket gewoon installeren met

apt install net-tools

[Waarschuwing]Waarschuwing

Houd er rekening mee dat tijdens de opwaardering het pakket net-tools gede-installeerd zal worden indien het enkel geïnstalleerd was om aan een vereiste te voldoen. Indien u van net-tools gebruik maakt, denk er dan aan om het voor de opwaardering als hangmatig geïnstalleerd te markeren via

apt-mark manual net-tools

Hier volgt een samenvatting van de commando's van net-tools samen met hun iproute2-equivalent:

oude net-tools commando'scommando's van de vervangende iproute2
arpip n (ip neighbor)
ifconfigip a (ip addr), ip link, ip -s (ip -stats)
iptunnelip tunnel
nameifip link
netstatss, ip route (for netstat -r), ip -s link (for netstat -i), ip maddr (for netstat -g)
routeip r (ip route)

5.3.10. Het wordt aanbevolen om de aankoppeloptie _netdev te gebruiken met mount als u gebruik maakt van AoE-apparaten (ATA over ethernet).

[Opmerking]Opmerking

Dit geldt enkel voor systemen die aangekoppelde AoE-apparaten (ATA over ethernet) gebruiken. Indien het systeem geen gedeelde netwerkopslag gebruikt, kunt u deze paragraaf gewoon overslaan.

Ten gevolge van een opschoning van de manier waarop de netwerkdeconfiguratie afgehandeld wordt, wordt niet langer zoals verwacht omgegaan met in gebruik zijnde AoE-apparaten bij het afsluiten van het systeem, hetgeen eventueel kan leiden tot gegevensverlies of tot het gaan hangen van het systeem. Om aan deze situatie te verhelpen wordt aangeraden om deze apparaten aan te koppelen met de optie _netdev van mount. U kunt deze optie ook gebruiken als u werkt met wisselgeheugen (swap) over AoE.

5.3.11. Onschuldige waarschuwingen Unescaped ... in regex is deprecated, ...

Tijdens de opwaardering zou u waarschuwingen kunnen zien in de zin van:

Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^(.*?)(\\)?\${ <-- HERE ([^{}]+)}(.*)$/ at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 72.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE ([^}]+)}/ at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 30.

Deze zijn onschuldig en worden gegeven als perl-base voor het pakket debconf opgewaardeerd wordt.

5.3.12. Opslaglocatie van SELinux-beleid verplaatst

[Opmerking]Opmerking

Deze paragraaf geldt enkel voor systemen die SELinux gebruiken, hetgeen standaard niet geactiveerd is.

In stretch werd de locatie waar het SELinux-beleid opgeslagen wordt, verplaatst van /etc/selinux/<beleidslijn_naam> naar /var/lib/selinux/<beleidslijn_naam>. Daarenboven werd de indeling die binnen de opslag gebruikt wordt, gewijzigd.

De beleidslijnen die geleverd worden door Debian (bijv. met het pakket selinux-policy-default) zullen automatisch overgezet worden. Systeemspecifieke beleidslijnen zullen echter handmatig overgezet moeten worden.

Het pakket semanage-utils bevat het script /usr/lib/selinux/semanage_migrate_store om deze overgang door te voeren.

5.3.13. iSCSI Enterprise Target no longer supported

The iSCSI Enterprise Target (IET), packaged in the iscsitarget package in previous releases, is no longer in Debian, as it will not work with recent kernel versions, and the project has seen no development activity in recent years.

Users of IET are encouraged to switch to the LIO stack, which is fully supported in Debian stretch. The package targetcli-fb provides the configuration utility for the LIO iSCSI target.

As the LIO stack was developed independently of the IET, the configuration has to be migrated manually.