Poznámky k vydaniu Debian 9 (stretch), 64-bit little-endian PowerPC

Dokumentačný projekt Debianu

Tento dokument je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok licencie GNU General Public License verzie 2 ako ju publikovala Free Software Foundation.

Tento program je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Text licencie tiež môžete nájsť na http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html a v súbore /usr/share/common-licenses/GPL-2 v Debiane.


Obsah

1. Úvod
1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu
2. Čo je nové v Debian 9
2.1. Podporované architektúry
2.2. Čo je nové v distribúcii?
2.2.1. Disky CD, DVD a BD
2.2.2. Bezpečnosť
2.2.3. GCC versions
2.2.4. MariaDB nahrádza MySQL
2.2.5. Vylepšenia APT a rozloženia archívov
2.2.6. Nové zrkadlo deb.debian.org
2.2.7. Prechod na „moderný“ GnuPG
2.2.8. Nový archív ladiacich symbolov
2.2.9. Nová schéma pomenovania sieťových rozhraní
2.2.10. Novinky od Debian Med Blend
2.2.11. Server Xorg už nevyžaduje oprávnenie používateľa root
3. Inštalačný systém
3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Hlavné zmeny
3.1.2. Automatizovaná inštalácia
4. Aktualizácie z Debian 8 (jessie)
4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Neoficiálne zdroje
4.3. Príprava zdrojov APT
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdrojov APT z optických médií
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Dist-upgrade zlyhá s chybou „Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu“
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.4. Konflikty súborov
4.5.5. Zmeny v konfigurácii
4.5.6. Zmena relácie na konzolu
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.7. Príprava na ďalšie vydanie
4.7.1. Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
4.8. Zastaralé balíky
4.8.1. Fiktívne balíky
5. Problémy vyskytujúce sa v stretch
5.1. Položky týkajúce sa aktualizácie na stretch
5.1.1. Oneskorené pripájanie /usr už viac nie je podporované
5.1.2. Prístup cez FTP k zrkadlám Debianu bude odstránený
5.1.3. Významné zastaralé balíky
5.1.4. Čo urobiť po aktualizácii pred reštartom
5.1.5. Spustiteľné súbory sú teraz predvolene kompilované ako spustiteľné súbory nezávislé od pozície v pamäti (PIE - position independent executables)
5.1.6. Most LSB compatibility packages have been removed
5.2. Obmedzenia bezpečnostnej podpory
5.2.1. Bezpečnostný status webových prehliadačov
5.2.2. Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
5.3. Problémy s konkrétnymi balíkmi
5.3.1. Staré šifry a protokol SSH1 v OpenSSH štandardne zakázané
5.3.2. Zmeny v APT, ktoré môžu byť spätne nekompatibilné
5.3.3. Pracovné prostredia budú migrované na ovládač Xorg libinput
5.3.4. Odstránený systém Upstart
5.3.5. The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
5.3.6. Zmeny súvisiace s OpenSSL
5.3.7. Zmeny v Perl, ktoré môžu spôsobiť problémy so softvérom od tretích strán
5.3.8. Nekompatibilita PostgreSQL PL/Perl
5.3.9. net-tools bude označený ako zastaralý v prospech balíka iproute2
5.3.10. Pri pripájaní zariadení AoE (ATA over ethernet) sa odporúča voľba _netdev
5.3.11. Harmless Unescaped ... in regex is deprecated, ... warnings during upgrade
5.3.12. Migrácia úložiska politík SELinux
5.3.13. iSCSI Enterprise Target no longer supported
6. Ďalšie informácie o Debiane
6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu
A. Ako spravovať váš systém jessie pred aktualizáciou
A.1. Ako aktualizovať váš systém jessie
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8
B. Prispievatelia do Poznámok k vydaniu
Zoznam
Slovník