Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 9 (stretch), 64-bitowe PowerPC (little-endian)

Projekt Dokumentacji Debiana

Niniejszy dokument jest wolnym oprogramowaniem. Można go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Licencji Publicznej GNU w wersji 2, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Niniejszy program rozpowszechniany jest w nadziei, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Więcej informacji zawiera Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Do niniejszego dokumentu powinien być dołączony egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.

Tekst licencji można znaleźć również na stronie http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html i w /usr/share/common-licenses/GPL-2 w dystrybucji Debian.


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu
2. Nowości w dystrybucji Debian 9
2.1. Obsługiwane architektury
2.2. Co nowego w dystrybucji?
2.2.1. Płyty CD, DVD i BD
2.2.2. Bezpieczeństwo
2.2.3. GCC versions
2.2.4. MariaDB zastąpiło MySQL
2.2.5. Ulepszenia APT i rozkładu archiwów
2.2.6. Nowy serwer lustrzany deb.debian.org
2.2.7. Przejście na "nowoczesny" GnuPG
2.2.8. Nowe archiwum z symbolami debugowania
2.2.9. Nowa metoda nazywania interfejsów sieciowych
2.2.10. Wieści z odmiany Debian Med
2.2.11. Serwer Xorg nie wymaga uprawnień roota
3. System instalacyjny
3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?
3.1.1. Główne zmiany
3.1.2. Instalacja automatyczna
4. Aktualizacja z Debiana 8 (jessie)
4.1. Przygotowanie do aktualizacji
4.1.1. Kopia zapasowa danych i konfiguracji
4.1.2. Uprzednie ostrzeżenie użytkowników
4.1.3. Przygotowanie do przestoju usług
4.1.4. Przygotowanie do odzyskiwania
4.1.5. Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
4.2. Sprawdzenie statusu systemu
4.2.1. Przejrzenie zaplanowanych działań w menedżerze pakietów
4.2.2. Wyłączenie priorytetów APT-a (APT pinning)
4.2.3. Sprawdzenie statusu pakietów
4.2.4. Sekcja proposed-updates
4.2.5. Nieoficjalne źródła
4.3. Przygotowanie źródeł do APT-a
4.3.1. Dodanie internetowych źródeł APT-a
4.3.2. Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
4.3.3. Dodanie źródeł APT-a do nośników optycznych
4.4. Aktualizacja pakietów
4.4.1. Zapisanie sesji
4.4.2. Aktualizowanie listy pakietów
4.4.3. Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
4.4.4. Minimalna aktualizacja systemu
4.4.5. Aktualizacja systemu
4.5. Możliwe problemy przy aktualizacji
4.5.1. Podczas aktualizacji dystrybucji pojawia się błąd Nie udało się wykonać natychmiastowej konfiguracji.
4.5.2. Spodziewane usunięcia pakietów
4.5.3. Konflikty lub pętle wymaga wstępnie
4.5.4. Konflikty plików
4.5.5. Zmiany konfiguracji
4.5.6. Zmiany sesji na konsoli
4.6. Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
4.6.1. Instalowanie metapakietu jądra
4.7. Przygotowanie do kolejnego wydania
4.7.1. Czyszczenie usuniętych pakietów
4.8. Przestarzałe pakiety
4.8.1. Pakiety atrapy
5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania stretch
5.1. Uwagi dotyczące aktualizacji do stretch
5.1.1. Późne montowanie /usr nie jest już obsługiwane
5.1.2. Dostęp FTP do serwerów lustrzanych Debiana zostanie usunięty
5.1.3. Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
5.1.4. Sprawy do zrobienia przed ponownym uruchomieniem
5.1.5. Pliki wykonywalne są obecnie domyślnie kompilowane jako position independent executables (PIE)
5.1.6. Większość pakietów kompatybilności LSB została usunięta
5.2. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
5.2.1. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych
5.2.2. Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
5.3. Pakiety specjalnej troski
5.3.1. Starsze szyfry i protokół SSH 1 domyślnie wyłączone w OpenSSH
5.3.2. Możliwe zmiany w APT, które nie są kompatybilne wstecznie
5.3.3. Komputery przejdą na sterownik Xorg libinput
5.3.4. Usunięto Upstart
5.3.5. Narzędzie debhelper obecnie domyślnie tworzy pakiety dbgsym
5.3.6. Zmiany związane z OpenSSL
5.3.7. Zmiany w Perlu mogące wpłynąć negatywnie na oprogramowanie zewnętrzne
5.3.8. Niekompatybilność PostgreSQL PL/Perl
5.3.9. net-tools uznane za przestarzałe, zastąpione przez iproute2
5.3.10. Przy korzystaniu z urządzeń AoE (ATA over ethernet) zalecana jest opcja montowania _netdev
5.3.11. Niegroźne ostrzeżenia Unescaped ... in regex is deprecated, ... podczas aktualizacji
5.3.12. Migracja magazynu polityki SELinux
5.3.13. iSCSI Enterprise Target no longer supported
6. Więcej informacji na temat projektu Debian
6.1. Dodatkowe informacje
6.2. Pomoc
6.2.1. Listy dyskusyjne
6.2.2. IRC
6.3. Zgłaszanie błędów
6.4. Uczestnictwo w rozwoju Debiana
A. Zarządzanie wydaniem jessie przed aktualizacją
A.1. Uaktualnienie wydania jessie
A.2. Sprawdzenie listy źródeł
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8
B. Współtwórcy uwag do wydania
Indeks
glosariusz