Kommentarer till utgåvan Debian 9 (stretch), 32-bit MIPS (little endian)

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian.


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian 9
2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. CD-, DVD- och BD-skivor
2.2.2. Säkerhet
2.2.3. GCC versions
2.2.4. MariaDB ersätter MySQL
2.2.5. Förbättringar för APT och arkivets uppbyggnad
2.2.6. Ny spegel deb.debian.org
2.2.7. Byte till ”Modern” GnuPG
2.2.8. Nytt arkiv för debug-symboler
2.2.9. Ny metod för att namnge nätverksgränssnitt
2.2.10. Nyheter från Debian Med Blend
2.2.11. Xorg-servern kräver inte längre rot
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation
4. Uppgraderingar från Debian 8 (jessie)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.2. Kontrollera systemets status
4.2.1. Kontrollera kommande åtgärder i pakethanteraren
4.2.2. Inaktivera APT-nålning
4.2.3. Kontrollera paketstatus
4.2.4. Avsnittet proposed-updates
4.2.5. Inofficiella källor
4.3. Förbered källor för APT
4.3.1. Lägg till APT-källor från Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källor från optisk media
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Minimal systemuppgradering
4.4.5. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. Dist-upgrade misslyckas med meddelandet Could not perform immediate configuration
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.4. Filkonflikter
4.5.5. Inställningsförändringar
4.5.6. Flytt av sessionen till konsoll
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installera metapaketet för kärnan
4.7. Förberedelse inför nästa utgåva
4.7.1. Utrensning av borttagna paket
4.8. Föråldrade paket
4.8.1. Dummy-paket
5. Problemområden att känna till för stretch
5.1. Specifik uppgraderingsinformation för stretch
5.1.1. Sen montering av /usr stöds inte längre
5.1.2. Tillgång till Debian-speglar via FTP tas bort
5.1.3. Föråldrade paket
5.1.4. Att göra efter uppgradering före omstart
5.1.5. Körbara filer kompileras nu som positionsoberoende binärer (position independent executables, PIE) som standard
5.1.6. De flesta kompatibilitetspaketen för LSB har tagits bort
5.1.7. 32 bitars MIPS kräver nu en R2-processor
5.2. Begränsningar i säkerhetsstödet
5.2.1. Säkerhetsläget för webbläsare
5.2.2. Inget säkerhetsunderhåll för ekosystemet runt libv8 och Node.js
5.3. Paketspecifika problem
5.3.1. Äldre krypteringsmetoder och SSH1 inaktiverat i OpenSSH som standard
5.3.2. Förändringar som går att applicera på äldre versioner av APT
5.3.3. Skrivbordsmiljöer kommer att migrera till Xorg-drivrutinen libinput
5.3.4. Upstart borttaget
5.3.5. Verktyget debhelper skapar nu dbgsym-paket som standard
5.3.6. Ändringar med avsikt på OpenSSL
5.3.7. Förändringar i Perl som kan skada tredjepart mjukvara
5.3.8. Kompatabilitet PostgreSQL PL/Perl
5.3.9. net-tools fasas ut till förmån för iproute2
5.3.10. Monteringsflaggan _netdev rekommenderas om en AoE-enhet (ATA over ethernet) används
5.3.11. Ofarliga Unescaped ... in regex is deprecated, ...-varningar under uppgraderingen
5.3.12. Migrering av sökväg för SELinux policy
5.3.13. iSCSI Enterprise Target no longer supported
6. Mer information om Debian
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt jessie-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt jessie-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista