Dodatok A. Ako spravovať váš systém jessie pred aktualizáciou

Obsah

A.1. Ako aktualizovať váš systém jessie
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Táto príloha obsahuje informácie o tom, ako sa môžete uistiť, že dokážete inštalovať a aktualizovať balíky jessie pred aktualizáciou na stretch. Malo by to byť potrebné iba v určitých situáciách.

A.1. Ako aktualizovať váš systém jessie

V podstate sa to nelíši od bežnej aktualizácie jessie, akú ste vykonávali doteraz. Jediný rozdiel je v tom, že sa musíte uistiť, že váš zoznam balíkov ešte stále obsahuje odkazy na jessie, ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Ak aktualizujete svoj systém pomocou zrkadla Debianu, bude automaticky aktualizovaný na najnovšiu aktualizáciu stabilnej vetvy (point release) jessie.

A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov

Ak ktorýkoľvek z riadkov vo vašom /etc/apt/sources.list odkazuje na stable, už vlastne na stretch ukazuje. To nemusí byť to, čo ste mali v úmysle, ak zatiaľ nie ste na aktualizáciu pripravený. Ak ste už spustili apt-get update, ešte stále sa môžete vrátiť späť bez problémov pomocou nasledovnej procedúry.

Ak ste už naviac nainštalovali balíky z stretch, už pravdepodobne nemá zmysel inštalovať balíky z jessie. V tom prípade sa budete musieť sami rozhodnúť či chcete pokračovať alebo nie. Je možné znížiť verziu balíkov, ale to tento dokument nepopisuje.

Otvorte súbor /etc/apt/sources.list vo svojom obľúbenom editore (ako root) a skontrolujte všetky riadky začínajúce deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https: alebo deb ftp:[6] obsahujúce stable. Ak nejaké nájdete, zmeňte ich zo stable na jessie.

[Poznámka]Poznámka

Riadky v sources.list začínajúce na deb ftp: a smerujúce na adresy debian.org by ste mali zmeniť na riadky deb http:. Pozri Oddiel 5.1.2, “Prístup cez FTP k zrkadlám Debianu bude odstránený”.

Ak máte nejaké riadky začínajúce deb file:, musíte sami skontrolovať, či miesto kam odkazujú obsahuje archív jessie alebo archív stretch.

[Dôležité]Dôležité

Nemeňte žiadne riadky začínajúce deb cdrom:. Tým by ste riadok zneplatnili a museli by ste znova spustiť apt-cdrom. Neznepokojujte sa ak riadok so zdrojom cdrom: odkazuje na unstable. Hoci to môže byť mätúce, je to v poriadku.

Ak ste vykonali nejaké zmeny, uložte súbor a spustite

# apt-get update

aby sa aktualizoval zoznam balíkov.

A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov

Pred aktualizáciou systému na stretch sa odporúča odstrániť zo systému staré konfiguračné súbory (napríklad súbory *.dpkg-{new,old} súbory v /etc).

A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Používanie staršieho národného prostredia (locale), ktoré nie je UTF-8, už dlhší čas nepodporujú pracovné prostredia a iné bežné softvérové projekty. Takéto národné prostredia by ste mali aktualizovať spustením príkazu dpkg-reconfigure locales a vybraním predvoleného UTF-8. Takisto by ste mali zabezpečiť, aby používatelia neprekonávali predvolené nastavenia späť na zastaralé národné prostredie vo svojom prostredí.[6] Debian odstráni FTP prístup na všetky oficiálne zrkadlá dňa 2017-11-01. Ak váš súbor sources.list obsahuje počítač debian.org, prosím, zvážte jeho zmenu na deb.debian.org. Táto poznámka sa vzťahuje iba na zrkadlá, ktoré hosťuje samotný projekt Debian. Ak používate sekundárne zrkadlo alebo úložisko, ktoré prevádzkuje tretia strana, tá môže aj tomto dátume naďalej podporovať prístup prostredníctvom FTP. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na jeho prevádzkovateľa.