Indeks

P

packages
apt, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji, Ulepszenia APT i rozkładu archiwów, Przygotowanie źródeł do APT-a, Dodanie internetowych źródeł APT-a, Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
apt-listchanges, Minimalna aktualizacja systemu
aptitude, Ulepszenia APT i rozkładu archiwów, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca , Czyszczenie usuniętych pakietów
aptly, Narzędzie debhelper obecnie domyślnie tworzy pakiety dbgsym
dblatex, Źródła niniejszego dokumentu
debconf, Niegroźne ostrzeżenia „Unescaped ... in regex is deprecated, ...” podczas aktualizacji
debian-goodies, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
debian-kernel-handbook, Instalowanie metapakietu jądra
debian-security-support, Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
default-mysql-*, MariaDB zastąpiło MySQL
default-mysql-client, MariaDB zastąpiło MySQL
default-mysql-server, MariaDB zastąpiło MySQL
doc-debian, Zgłaszanie błędów
docbook-xsl, Źródła niniejszego dokumentu
dpkg, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
fpm2, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
gdm3, Serwer Xorg nie wymaga uprawnień roota
gnupg, Przejście na "nowoczesny" GnuPG
gnupg1, Przejście na "nowoczesny" GnuPG
how-can-i-help, Uczestnictwo w rozwoju Debiana
icinga, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
initramfs-tools, Debugowanie powłoki podczas rozruchu przy użyciu initrd, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
iproute2, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe, net-tools uznane za przestarzałe, zastąpione przez iproute2
iscsitarget, iSCSI Enterprise Target no longer supported
kedpm, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
keepass2, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
keepassx, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
libcgi-pm-perl, Zmiany w Perlu mogące wpłynąć negatywnie na oprogramowanie zewnętrzne
libmodule-build-perl, Zmiany w Perlu mogące wpłynąć negatywnie na oprogramowanie zewnętrzne
libpam-systemd, Serwer Xorg nie wymaga uprawnień roota
libssl-dev, Zmiany związane z OpenSSL
libssl1.0-dev, Zmiany związane z OpenSSL
libv8-3.14, Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
linux-image-*, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
linux-image-amd64, Instalowanie metapakietu jądra
linux-source, Instalowanie metapakietu jądra
localepurge, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
lsb-base, Większość pakietów kompatybilności LSB została usunięta
lsb-release, Większość pakietów kompatybilności LSB została usunięta
mariadb-client-10.1, MariaDB zastąpiło MySQL
mariadb-server-10.1, MariaDB zastąpiło MySQL
mysql-defaults, MariaDB zastąpiło MySQL
mysql-server-5.5, MariaDB zastąpiło MySQL
mysql-server-5.6, MariaDB zastąpiło MySQL
nagios3, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
nazwa_pakietu-dbg, Nowe archiwum z symbolami debugowania
nazwa_pakietu-dbgsym, Nowe archiwum z symbolami debugowania
net-tools, Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe, net-tools uznane za przestarzałe, zastąpione przez iproute2
nodejs, Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
perl-base, Niegroźne ostrzeżenia „Unescaped ... in regex is deprecated, ...” podczas aktualizacji
popularity-contest, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
postgresql-plperl-9.4, Niekompatybilność PostgreSQL PL/Perl
postgresql-plperl-9.6, Niekompatybilność PostgreSQL PL/Perl
release-notes, Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
reprepro, Narzędzie debhelper obecnie domyślnie tworzy pakiety dbgsym
selinux-policy-default, Migracja magazynu polityki SELinux
semanage-utils, Migracja magazynu polityki SELinux
targetcli-fb, iSCSI Enterprise Target no longer supported
tinc, Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
udev, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
upgrade-reports, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
virtual-mysql-*, MariaDB zastąpiło MySQL
xmlroff, Źródła niniejszego dokumentu
xserver-xorg-input-evdev, Komputery przejdą na sterownik Xorg libinput
xsltproc, Źródła niniejszego dokumentu
Perl, Co nowego w dystrybucji?
PHP, Co nowego w dystrybucji?
Postfix, Co nowego w dystrybucji?
PostgreSQL, Co nowego w dystrybucji?