Register

P

packages
apt, Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten, Verbeteringen aan APT en aan de opmaak van het archief, Pakketbronnen voor APT klaarmaken, Op het internet aanwezige pakketbronnen voor APT toevoegen, APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen
apt-listchanges, Een minimale opwaardering van het systeem
aptitude, Verbeteringen aan APT en aan de opmaak van het archief, Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering, Verwijderde pakketten wissen
aptly, Het hulpmiddel debhelper maakt nu standaard dbgsym-pakketten
dblatex, Broncode voor dit document
debconf, Onschuldige waarschuwingen “Unescaped ... in regex is deprecated, ...”
debian-goodies, Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering
debian-kernel-handbook, Een kernel-metapakket installeren
debian-security-support, Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning
default-mysql-*, MariaDB vervangt MySQL
default-mysql-client, MariaDB vervangt MySQL
default-mysql-server, MariaDB vervangt MySQL
doc-debian, Fouten rapporteren
docbook-xsl, Broncode voor dit document
dpkg, Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten
fpm2, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
gdm3, De Xorg-server moet niet langer als root-gebruiker functioneren
gnupg, Omschakeling naar het “moderne” GnuPG
gnupg1, Omschakeling naar het “moderne” GnuPG
how-can-i-help, Een bijdrage leveren aan Debian
icinga, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
initramfs-tools, Een debug-shell tijdens het opstarten met initrd, Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen
iproute2, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten, net-tools wordt verlaten ten gunste van iproute2
iscsitarget, iSCSI Enterprise Target no longer supported
kedpm, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
keepass2, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
keepassx, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
libcgi-pm-perl, Wijzigingen in Perl die software van derden onklaar zouden kunnen maken
libmodule-build-perl, Wijzigingen in Perl die software van derden onklaar zouden kunnen maken
libpam-systemd, De Xorg-server moet niet langer als root-gebruiker functioneren
libssl-dev, Wijzigingen die verband houden met OpenSSL
libssl1.0-dev, Wijzigingen die verband houden met OpenSSL
libv8-3.14, Ontbrekende beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8 en Node.js
linux-image-*, Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen
linux-image-amd64, Een kernel-metapakket installeren
linux-source, Een kernel-metapakket installeren
localepurge, Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering
lsb-base, De meeste LSB-compatibiliteitspakketten werden verwijderd
lsb-release, De meeste LSB-compatibiliteitspakketten werden verwijderd
mariadb-client-10.1, MariaDB vervangt MySQL
mariadb-server-10.1, MariaDB vervangt MySQL
mysql-defaults, MariaDB vervangt MySQL
mysql-server-5.5, MariaDB vervangt MySQL
mysql-server-5.6, MariaDB vervangt MySQL
nagios3, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
net-tools, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten, net-tools wordt verlaten ten gunste van iproute2
nodejs, Ontbrekende beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8 en Node.js
pass, Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
perl-base, Onschuldige waarschuwingen “Unescaped ... in regex is deprecated, ...”
pkkt-dbg, Een nieuw archief voor debug-symbolen
pkkt-dbgsym, Een nieuw archief voor debug-symbolen
popularity-contest, Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering
postgresql-plperl-9.4, Incompatibele PostgreSQL PL/Perl
postgresql-plperl-9.6, Incompatibele PostgreSQL PL/Perl
release-notes, Rapporteren van fouten in dit document
reprepro, Het hulpmiddel debhelper maakt nu standaard dbgsym-pakketten
selinux-policy-default, Opslaglocatie van SELinux-beleid verplaatst
semanage-utils, Opslaglocatie van SELinux-beleid verplaatst
targetcli-fb, iSCSI Enterprise Target no longer supported
tinc, Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering
udev, Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen
upgrade-reports, Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten
virtual-mysql-*, MariaDB vervangt MySQL
xmlroff, Broncode voor dit document
xserver-xorg-input-evdev, Desktops schakelen over naar het Xorg-stuurprogramma libinput
xsltproc, Broncode voor dit document
Perl, Nieuwigheden in de distributie
PHP, Nieuwigheden in de distributie
Postfix, Nieuwigheden in de distributie
PostgreSQL, Nieuwigheden in de distributie