Notities bij de release van Debian 9 (stretch), 32-bit PC

Het Documentatieproject van Debian

Dit document is vrije software; u mag het verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, zoals uitgebracht door de Free Software Foundation.

Dit programma is verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

Samen met dit programma zou u een exemplaar van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben; is dit niet het geval, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

De tekst van deze licentie is ook beschikbaar op http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html en /usr/share/common-licenses/GPL-2 op Debian.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1. Rapporteren van fouten in dit document
1.2. Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten
1.3. Broncode voor dit document
2. Nieuwigheden in Debian 9
2.1. Ondersteunde architecturen
2.2. Nieuwigheden in de distributie
2.2.1. CD's, DVD's en BD's
2.2.2. Beveiliging
2.2.3. GCC versions
2.2.4. MariaDB vervangt MySQL
2.2.5. Verbeteringen aan APT en aan de opmaak van het archief
2.2.6. Nieuwe spiegelserver deb.debian.org
2.2.7. Omschakeling naar het moderne GnuPG
2.2.8. Een nieuw archief voor debug-symbolen
2.2.9. Nieuwe naamgevingsmethode voor netwerkinterfaces
2.2.10. Nieuws van Debian Med Blend - de op de medische wereld gerichte uitgave
2.2.11. De Xorg-server moet niet langer als root-gebruiker functioneren
3. Installatiesysteem
3.1. Nieuwigheden in het installatiesysteem
3.1.1. Belangrijkste veranderingen
3.1.2. Geautomatiseerde installatie
4. Opwaarderen vanuit Debian 8 (jessie)
4.1. Zich op de opwaardering voorbereiden
4.1.1. Maak een reservekopie van alle gegevens en configuratie-informatie
4.1.2. Informeer gebruikers vooraf
4.1.3. Bereid u voor op het feit dat diensten een tijd onbeschikbaar zullen zijn
4.1.4. Tref voorbereidingen om een hersteloperatie te kunnen uitvoeren
4.1.5. Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering
4.2. De toestand van het systeem controleren
4.2.1. Kijk na of het programma voor pakketbeheer acties in de wachtrij heeft staan
4.2.2. APT-verankering (pinning) uitschakelen
4.2.3. De toestand van pakketten controleren
4.2.4. De archiefafdeling proposed-updates
4.2.5. Niet-officiële pakketbronnen
4.3. Pakketbronnen voor APT klaarmaken
4.3.1. Op het internet aanwezige pakketbronnen voor APT toevoegen
4.3.2. APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen
4.3.3. APT-pakketbronnen van optische media toevoegen
4.4. Pakketten opwaarderen
4.4.1. De sessie opnemen
4.4.2. De pakketlijst bijwerken
4.4.3. Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering
4.4.4. Een minimale opwaardering van het systeem
4.4.5. Het systeem opwaarderen
4.5. Mogelijke problemen tijdens de opwaardering
4.5.1. De opdracht dist-upgrade mislukt met de foutmelding Kon de onmiddellijke configuratie niet uitvoeren
4.5.2. Te verwachten verwijderingen
4.5.3. Vicieuze cirkels van conflicten of voorvereisten
4.5.4. Bestandsconflicten
4.5.5. Configuratiewijzigingen
4.5.6. Verspringen van de sessie naar een console
4.6. Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen
4.6.1. Een kernel-metapakket installeren
4.7. Voorbereid zijn op de volgende release
4.7.1. Verwijderde pakketten wissen
4.8. Verouderde pakketten
4.8.1. Dummypakketten
5. Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij stretch
5.1. Opwaarderingsspecifieke zaken voor stretch
5.1.1. Verlate aankoppeling van /usr wordt niet langer ondersteund
5.1.2. Toegang via FTP tot door Debian gehoste spiegelservers wordt gestopt
5.1.3. Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
5.1.4. Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten gebeuren
5.1.5. Uitvoerbare bestanden worden nu standaard gecompileerd als positie-onafhankelijke uitvoerbare bestanden (position independent executables - PIE)
5.1.6. De meeste LSB-compatibiliteitspakketten werden verwijderd
5.1.7. De minimumnorm voor 32-bits Intel is nu i686 (op een kleine uitzondering na)
5.2. Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning
5.2.1. Beveiligingssituatie van webbrowsers
5.2.2. Ontbrekende beveiligingsondersteuning voor het ecosysteem rond libv8 en Node.js
5.3. Pakketspecifieke kwesties
5.3.1. In OpenSSH zijn oudere encryptie-algoritmes en het SSH1-protocol standaard uitgeschakeld
5.3.2. Veranderingen aan APT die mogelijk niet neerwaarts compatibel zijn
5.3.3. Desktops schakelen over naar het Xorg-stuurprogramma libinput
5.3.4. Upstart werd verwijderd
5.3.5. Het hulpmiddel debhelper maakt nu standaard dbgsym-pakketten
5.3.6. Wijzigingen die verband houden met OpenSSL
5.3.7. Wijzigingen in Perl die software van derden onklaar zouden kunnen maken
5.3.8. Incompatibele PostgreSQL PL/Perl
5.3.9. net-tools wordt verlaten ten gunste van iproute2
5.3.10. Het wordt aanbevolen om de aankoppeloptie _netdev te gebruiken met mount als u gebruik maakt van AoE-apparaten (ATA over ethernet).
5.3.11. Onschuldige waarschuwingen Unescaped ... in regex is deprecated, ...
5.3.12. Opslaglocatie van SELinux-beleid verplaatst
5.3.13. iSCSI Enterprise Target no longer supported
6. Bijkomende informatie over Debian
6.1. Literatuurverwijzingen
6.2. Hulp vinden
6.2.1. Mailinglijsten
6.2.2. Internet Relay Chat (IRC)
6.3. Fouten rapporteren
6.4. Een bijdrage leveren aan Debian
A. Het beheren van uw jessie-systeem voordat u opwaardeert
A.1. Uw jessie-systeem opwaarderen
A.2. Het controleren van uw bronnenlijst
A.3. Verouderde configuratiebestanden verwijderen
A.4. Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8
B. Mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de notities bij de release
Register
woordenlijst