Kapitola 6. Ďalšie informácie o Debiane

Obsah

6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu

6.1. Ďalšie čítanie

Okrem týchto Poznámok k vydaniu a Inštalačnej príručky ďalšiu dokumentáciu o systéme Debian nájdete v rámci Dokumentačného projektu Debian (DDP), ktorého cieľom je tvoriť kvalitnú dokumentáciu pre používateľov a vývojárov Debianu. Medzi dostupnú dokumentáciu patrí Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, Debian FAQ a mnohé ďalšie. Podrobnosti o existujúcich zdrojoch nájdete na webstránke DDP a na Debian Wiki.

Dokumentácia jednotlivých balíkov sa inštaluje do adresára /usr/share/doc/balík. Sem patria informácie o autorských právach, podrobnosti o balíku špecifické pre Debian a všetka dokumentácia pochádzajúca od pôvodných autorov.

6.2. Ako získať pomoc

Existuje mnoho spôsobov ako získať pomoc, rady a podporu pri používaní Debianu, no mali by ste ich zvážiť až potom, čo ste pri skúmaní problému prehľadali všetku dostupnú dokumentáciu. Tento oddiel poskytuje krátky úvod k tým informačným kanálom, ktoré môžu pomôcť novým používateľom Debianu.

6.2.1. Konferencie

Konferencie elektronickej pošty, ktoré najviac zaujímajú používateľov Debianu, sú debian-user (po anglicky) a ostatné konferencie debian-user-jazyk (v ostatných jazykoch). Informácie o týchto konferenciách a ako sa do nich prihlásiť popisuje https://lists.debian.org/. Rešpektujte prosím štandardnú etiketu elektronickej komunikácie a konferencií a než pošlete svoju otázku, pohľadajte najskôr v archívoch konferencie či sa ju už niekto pýtal.

6.2.2. Internet Relay Chat

Debian má na IRC sieti OFTC kanál určený na podporu a pomoc používateľom Debianu. Kanál nájdete pod menom #debian na serveri irc.debian.org.

Prosím, dodržiavajte pravidlá kanála a berte ohľad na ostatných používateľov. Pravidlá nájdete na Debian Wiki.

Ďalšie informácie o OFTC nájdete na jeho webovej stránke.

6.3. Oznamovanie chýb

Snažíme sa, aby sme z Debianu urobili kvalitný operačný systém - to však neznamená, že balíky, ktoré poskytujeme nemajú vôbec žiadne chyby. V súlade s filozofiou otvoreného vývoja Debianu a ako službu našim používateľom sprístupňujeme všetky informácie o nahlásených chybách v našom vlastnom Systéme sledovania chýb (BTS). BTS je možné prehliadať na adrese https://bugs.debian.org/.

Ak nájdete chybu v distribúcii alebo v niektorom z balíkov softvéru, ktorý je jej súčasťou, oznámte ju prosím, aby ju bolo možné riadne opraviť v ďalších vydaniach. Na oznámenie chyby je potrebné mať platnú emailovú adresu. Vyžadujeme ju preto, aby sme mohli sledovať chyby a aby mohli vývojári kontaktovať oznamovateľov, ak potrebujú podrobnejšie informácie.

Hlásenie o chybe môžete poslať pomocou programu reportbug alebo manuálne zaslaním emailu. Viac o Systéme sledovania chýb a ako ho používať sa dozviete v jeho dokumentácii (v /usr/share/doc/debian ak máte nainštalovaný balík doc-debian) alebo online na stránke Systému sledovania chýb.

6.4. Ako prispievať do Debianu

Aby ste mohli prispievať do Debianu, nemusíte byť expert. Komunite prospievate tým, že pomáhate ostatným používateľom v rôznych konferenciách používateľskej podpory. Identifikáciou (a tiež riešením) problémov týkajúcich sa vývoja distribúcie, ak sa zapojíte do vývojárskych konferencií môžete tiež veľmi pomôcť. Aby sa udržala vysoká kvalita distribúcie Debian, posielajte hlásenia o chybách a pomáhajte vývojárom sledovať a opraviť ich. Nástroj how-can-i-help (ako môžem pomôcť) vám pomôže nájsť vhodné nahlásené chyby, na ktorých môžete pracovať. Ak ste šikovný v písaní, môžete aktívnejšie prispieť tým, že pomôžete písať dokumentáciu alebo prekladať existujúcu dokumentáciu do svojho jazyka.

Ak chcete venovať viac času, môžete v rámci Debianu spravovať časť kolekcie slobodného softvéru. Obzvlášť užitočné je, ak ľudia prevezmú alebo začnú spravovať veci, ktoré si niekto vyžiadal zaradiť do Debianu. Podrobnosti o tomto nájdete v databáze balíkov, ktoré potrebujú pomoc a perspektívnych balíkov. Ak vás zaujímajú konkrétne skupiny, môže vás baviť účasť v niektorom z podprojektov Debianu, kam patria okrem iného porty na rôzne architektúry a Debian Pure Blends pre špecifické skupiny používateľov.

V každom prípade, ak sa akýmkoľvek spôsobom podieľate na komunite slobodného softvéru, či ako používateľ, programátor, tvorca dokumentácie alebo prekladateľ, pomáhate tým hnutiu slobodného softvéru. Prispievanie je veľmi užitočné a často aj zábavné, umožňuje vám spoznať nových ľudí a dáva vám ťažko popísateľný hrejivý pocit.