Rozdział 5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania stretch

Spis treści

5.1. Uwagi dotyczące aktualizacji do stretch
5.1.1. Późne montowanie /usr nie jest już obsługiwane
5.1.2. Dostęp FTP do serwerów lustrzanych Debiana zostanie usunięty
5.1.3. Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
5.1.4. Sprawy do zrobienia przed ponownym uruchomieniem
5.1.5. Pliki wykonywalne są obecnie domyślnie kompilowane jako position independent executables (PIE)
5.1.6. Większość pakietów kompatybilności LSB została usunięta
5.1.7. Minimalnym wymaganiem dla 32-bitowej architektury Intel jest obecnie i686 (z niewielkim wyjątkiem)
5.2. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
5.2.1. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych
5.2.2. Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
5.3. Pakiety specjalnej troski
5.3.1. Starsze szyfry i protokół SSH 1 domyślnie wyłączone w OpenSSH
5.3.2. Możliwe zmiany w APT, które nie są kompatybilne wstecznie
5.3.3. Komputery przejdą na sterownik Xorg libinput
5.3.4. Usunięto Upstart
5.3.5. Narzędzie debhelper obecnie domyślnie tworzy pakiety dbgsym
5.3.6. Zmiany związane z OpenSSL
5.3.7. Zmiany w Perlu mogące wpłynąć negatywnie na oprogramowanie zewnętrzne
5.3.8. Niekompatybilność PostgreSQL PL/Perl
5.3.9. net-tools uznane za przestarzałe, zastąpione przez iproute2
5.3.10. Przy korzystaniu z urządzeń AoE (ATA over ethernet) zalecana jest opcja montowania _netdev
5.3.11. Niegroźne ostrzeżenia Unescaped ... in regex is deprecated, ... podczas aktualizacji
5.3.12. Migracja magazynu polityki SELinux
5.3.13. iSCSI Enterprise Target no longer supported

Czasami zmiany wprowadzone w nowym wydaniu mają skutki uboczne, którym nie można zapobiec w sensowny sposób, lub które odsłaniają inne błędy. Niniejszy rozdział dokumentuje znane problemy. Proszę zapoznać się również z erratą, dokumentacją odpowiednich pakietów, zgłoszeniami błędów i pozostałymi informacjami opisanymi w Sekcja 6.1, „Dodatkowe informacje”.

5.1. Uwagi dotyczące aktualizacji do stretch

Niniejszy rozdział dotyczy aktualizacji z wydania jessie do stretch.

5.1.1. Późne montowanie /usr nie jest już obsługiwane

[Uwaga]Uwaga

Opis ten dotyczy systemów używających zmodyfikowanego jądra, gdzie /usr znajduje się w innym punkcie montowania niż /. Problem nie będzie występował, jeśli używa się pakietów jądra dystrybuowanych przez Debiana.

Montowania /usr wyłącznie za pomocą narzędzi dostępnych w / nie jest obecnie obsługiwane. Już wcześniej działało to poprawnie tylko w kilku specyficznych konfiguracjach, natomiast teraz jest jawnie nieobsługiwane.

Oznacza to, że w wydaniu stretch wszystkie systemy, w których /usr jest na oddzielnej partycji, muszą korzystać z generatora initramfs, który zamontuje /usr. Robią tak wszystkie generatory initramfs w wydaniu stretch.

5.1.2. Dostęp FTP do serwerów lustrzanych Debiana zostanie usunięty

Serwery lustrzane Debiana przestaną udostępniać dostęp FTP. Jeśli korzysta się z protokołu ftp: w swoim pliku sources.list, proszę go zmienić na http:. Oto przykład:

deb http://deb.debian.org/debian     stretch     main
deb http://deb.debian.org/debian-security stretch/updates main

# wariant tor (wymaga apt-transport-tor)
# deb tor+http://vwakviie2ienjx6t.onion/debian     stretch      main
# deb tor+http://sgvtcaew4bxjd7ln.onion/debian-security stretch/updates  main

Powyższy przykład nie obejmuje repozytoriów non-free i contrib. Proszę pamiętać o ich dodaniu, jeśli to konieczne.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu: Shutting down public FTP services.

5.1.3. Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe

Poniższa lista zawiera znane i warte uwagi pakiety, które zostały uznane za przestarzałe (zob. wyjaśnienie w Sekcja 4.8, „Przestarzałe pakiety”).

Lista przestarzałych pakietów obejmuje:

 • Większość pakietów -dbg została usunięta z głównego archiwum. Zostały zastąpione pakietami -dbgsym dostępnymi w archiwum debian-debug. Zob. Sekcja 2.2.8, „Nowe archiwum z symbolami debugowania”

 • Menedżery haseł fpm2 i kedpm nie są dłużej rozwijane przez projekty macierzyste. Proszę korzystać z innych menedżerów haseł np. pass, keepassx lub keepass2. Przed usunięciem pakietów fpm2 i kedpm proszę pamiętać o wyciągnięciu z nich swoich starych haseł.

 • Pakiet net-tools staje się przestarzały na korzyść iproute2. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Sekcja 5.3.9, „net-tools uznane za przestarzałe, zastąpione przez iproute2 lub w Debian reference manual.

 • Narzędzia monitorujące nagios3 zostały usunięte z wydania. Najbardziej zbliżonym zamiennikiem jest pakiet icinga. Choć przechowuje swoje pliki konfiguracyjne pod inną ścieżką niż nagios, to w pozostałym zakresie jest kompatybilny.

5.1.4. Sprawy do zrobienia przed ponownym uruchomieniem

Po zakończeniu apt-get dist-upgrade formalna aktualizacja jest zakończona. Przy aktualizacji do wydania stretch, nie są potrzebne żadne specjalne działania przed ponownym uruchomieniem.

5.1.5. Pliki wykonywalne są obecnie domyślnie kompilowane jako position independent executables (PIE)

Domyślnie, kompilator GNU GCC 6 w Debianie stretch będzie kompilował wszystkie pliki wykonywalne niezależne od pozycji. Ograniczy to całą klasę zagrożeń.

Niestety, w jądrze Linux dostarczanym w Debianie 8 (aż do 8.7) występuje problem, który może spowodować załamanie niektórych programów skompilowanych jako pliki wykonywalne PIE, z mało informatywnym opisem, takim jak segmentation fault. Problem ten rozwiązano w jądrze udostępnionym w wydaniu 8.8 (wersja 3.16.43 lub nowsza) i w jądrze udostępnionym w Debianie 9 (wersja 4.9 lub nowsza).

We recommend that you upgrade your kernel to a fixed version and then reboot before starting the upgrade to stretch. If you are running the kernel from Debian 8.8 or newer, you are not affected by this issue.

Jeśli komputer działa na wersji jądra dotkniętej problemem, usilnie zalecamy ponowne uruchomienie komputera bezpośrednio po aktualizacji, aby korzystał z jądra z wydania stretch, co pozwoli uniknąć opisanych problemów.

5.1.5.1. Zmiany w zachowaniu PIE dla administratorów systemów i deweloperów

[Uwaga]Uwaga

Niniejszy rozdział jest przeznaczony dla deweloperów lub administratorów systemu i nie dotyczy większości zwykłych użytkowników.

Powyższe prowadzi do pewnych zmian, o których dobrze jest wiedzieć.

 • Narzędzie file (i inne) sklasyfikują takie pliki binarne jako obiekty współdzielone, a nie pliki wykonywalne. Jeśli korzysta się z filtrów opartych na plikach binarnych, trzeba będzie je zaktualizować (np. filtry pocztowe).

 • Biblioteki statyczne wkompilowane w pliki wykonywalne będą musiały być również kompilowane jako kod niezależny od pozycji. Symptomem tego jest poniższy błąd linkera:

  relocation ... against '[SYMBOL]' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
  

  Proszę zauważyć, że nawet jeśli komunikat o błędzie zaleca -fPIC, wystarczy dokonać rekompilacji z -fPIE (które jest domyślne w pakietach GCC 6 będących częścią wydania stretch).

 • Historycznie, pliki wykonywalne PIE kojarzyły się ze spadkiem wydajności na określonym sprzęcie, między innymi na architekturze i386 Debiana (32-bitowe komputery Intel). Choć GCC 5 i GCC 6 znacznie zwiększyły wydajność plików binarnych PIE na 32-bitowych Intelach, ta optymalizacja może nie odnieść skutku na wszystkich architekturach. Proszę rozważyć sprawdzenie wydajności swego kodu, jeśli jest on używany na architekturach z mocno ograniczoną liczbą rejestrów.

5.1.6. Większość pakietów kompatybilności LSB została usunięta

Ze względu na brak zainteresowania i sprawdzalności, Debian usunął większość pakietów odpowiadających za kompatybilność z Linux Standard Base (LSB).

Debian pozostawi kilka kluczowych narzędzi LSB używanych wewnętrznie i zewnętrznie, takich jak lsb-release i funkcje systemu init sysvinit w lsb-base. Ponadto Debian wciąż opowiada się za standardem Filesystem Hierarchy Standard (FHS) w wersji 2.3 z niewielkimi modyfikacjami opisanymi w Debian Policy Manual.

5.1.7. Minimalnym wymaganiem dla 32-bitowej architektury Intel jest obecnie i686 (z niewielkim wyjątkiem)

Obsługa 32-bitowych komputerów PC (znana w Debianie jako architektura i386) obecnie nie obejmuje podstawowych procesorów i586. Nowym wymaganiem jest i686, choć niektóre procesory i586 (np. AMD Geode) pozostaną obsługiwane.

Obsługiwane procesory i586 posiadają wszystkie funkcje procesorów i686 z wyjątkiem instrukcji long NOP (NOPL). Poniższy skrypt powłoki może być użytecznym testem (zakładając, że w komputerze zainstalowano tylko jeden procesor):

if grep -q '^flags.*\bfpu\b.*\btsc\b.*\bcx8\b.*\bcmov\b' /proc/cpuinfo; then
	echo "OK (zakładając, że wszystkie CPU są tego samego typu)"
else
	echo "NIE OK: Brakuje co najmniej jednego z wymaganych rozszerzeń CPU"
fi

Jeśli posiadany komputer jest niekompatybilny z tym wymaganiem, zaleca się pozostać przy wydaniu Jessie, pamiętając o jego cyklu wsparcia. Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się na liście dyskusyjnej, w wątku Defaulting to i686 for the Debian i386 architecture.

5.2. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa

Istnieje kilka pakietów, którym Debian nie może zapewnić minimalnego wsparcia bezpieczeństwa. Szczegółowo opisano je poniżej.

Proszę zauważyć, że pakiet debian-security-support, pomaga śledzić status wsparcia bezpieczeństwa zainstalowanych pakietów.

5.2.1. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych

Debian 9 zawiera kilka silników przeglądarek, które są narażone na wiele zagrożeń bezpieczeństwa. Wysoki poziom błędów związanych z bezpieczeństwem oraz częściowy brak długotrwałego wsparcia przed projekty macierzyste powoduje, że bardzo trudno jest wspierać te przeglądarki w postaci przepisywanych do starszych wersji poprawek bezpieczeństwa. Co więcej, zależności między bibliotekami powodują, że nie da się zaktualizować ich do nowszych wersji. W związku z tym przeglądarki oparte o silniki webkit, qtwebkit i khtml znajdują się w wydaniu stretch, ale nie są objęte wsparciem bezpieczeństwa. Przeglądarek tych nie należy używać do przeglądania niezaufanych stron internetowych.

Do zwykłego przeglądania Internetu zalecamy Firefox lub Chromium.

Chromium - choć zbudowany na podstawie kodu Webkit - jest niezależnym pakietem który będzie utrzymywany w aktualności przez przebudowanie bieżących wydań Chromium do wydania stabilnego. Firefox i Thunderbird również będą aktualne poprzez przebudowanie bieżących wydań ESR do wydania stabilnego.

5.2.2. Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js

Platformę Node.js zbudowano w oparciu o libv8-3.14, które doświadcza wielu problemów związanych z bezpieczeństwem. Obecnie brakuje wolontariuszy wewnątrz projektu i w zespole ds. bezpieczeństwa, którzy chcieliby poświęcić znaczną ilość czasu do ich rozwiązania.

Niestety, oznacza to że libv8-3.14, nodejs i powiązane pakiety node-* nie powinny być używane z niezaufaną zawartością, taką jak nieprzefiltrowane dane z Internetu.

Dodatkowo pakiety te nie otrzymają żadnych aktualizacji bezpieczeństwa w trakcie wsparcia wydania stretch.

5.3. Pakiety specjalnej troski

Pakiety z wydania jessie powinny się zwykle aktualizować bez problemów do stretch. Jest jednak kilka przypadków, gdzie może okazać się potrzebna interwencja albo przed, albo w trakcie aktualizacji. Szczegółowa rozpiska dla poszczególnych pakietów znajduje się poniżej.

5.3.1. Starsze szyfry i protokół SSH 1 domyślnie wyłączone w OpenSSH

Wydanie OpenSSH 7 domyślnie wyłączyło część starszych szyfrów i protokół SSH1. Proszę zachować ostrożność, jeśli jedyny dostęp do aktualizowanego komputera odbywa się za pośrednictwem SSH.

Moreover, the default of the "UseDNS" configuration option has changed from yes to no. This may cause users who use the "from=" functionality in authorized_keys to limit ssh access by host to be locked out, which is especially troublesome if upgrading remotely.

Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się w dokumentacji OpenSSH.

5.3.2. Możliwe zmiany w APT, które nie są kompatybilne wstecznie

Niniejszy rozdział opisuje niektóre z niekompatybilnych zmian w APT, które mogą dotyczyć aktualizowanego systemu.

5.3.2.1. APT pobiera obecnie pliki jako nieuprzywilejowany użytkownik (_apt)

APT spróbuje pozbyć się wszystkich uprawnień roota, przed przystąpieniem do pobierania plików z serwerów lustrzanych. APT potrafi wykryć popularne sytuacje, gdy się to nie uda; wówczas wyświetli ostrzeżenie i powróci do pobierania plików z uprawnieniami roota. Może mu się jednak nie udać wykryć pewnych rzadkich konfiguracji (np. reguł zapory dostosowanych do konkretnych UID-ów).

Jeśli wystąpią problemy z tą funkcją, proszę przejść na użytkownika _apt i sprawdzić, czy:

 • ma on dostęp do odczytu do plików w /var/lib/apt/lists i /var/cache/apt/archives.

 • ma on dostęp do magazynu APT dot. zaufania (/etc/apt/trusted.gpg i /etc/apt/trusted.gpg.d/)

 • może tłumaczyć nazwy DNS i pobierać pliki. Można to sprawdzić np. następująco:

  # Z pakietu dnsutils (przy korzystaniu z tor, proszę użyć tor-resolve).
  $ nslookup debian.org >/dev/null || echo "Nie można przetłumaczyć debian.org"
  $ wget -q https://debian.org/ -O- > /dev/null || echo "Nie można pobrać strony głównej debian.org"
  

  Przy problemach z DNS proszę sprawdzić, czy plik /etc/resolv.conf jest odczytywalny.

5.3.2.2. Nowy silnik priorytetów APT

W APT 1.1 wprowadzono nowy silnik priorytetów, który działa teraz zgodnie z opisem w podręczniku systemowym.

Stary silnik przypisywał priorytet do pakietu, natomiast nowy czyni to do danej wersji. Wybierana jest wersja z najwyższym priorytetem, która nie powoduje instalacji starszej wersji, albo ta z wartością > 1000.

Zmiana ta wpływa na niektóre priorytety, szczególnie te o ujemnej wartości. Poprzednio przypisanie do wersji wartości -1 efektywnie zapobiegało instalacji pakietu (priorytet pakietu wynosił -1), natomiast obecnie jedynie zapobiega instalacji danej wersji pakietu.

5.3.2.3. Nowe wymagania do repozytorium APT

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział dotyczy sytuacji gdy używa się (lub ma się taki zamiar) repozytoriów spoza Debiana lub samemu zarządza się repozytorium APT.

Aby poprawić stabilność pobierania i zapewnić bezpieczeństwo pobranej zawartości APT ma obecnie następujące wymagania wobec repozytorium APT:

 • Obowiązkowa jest obecność pliku InRelease.

 • Wszystkie metadane muszą zawierać sumy kontrolne co najmniej SHA256 do wszystkich pozycji. Obejmuje to podpis GPG pliku InRelease.

 • Plik InRelease powinien być podpisany przynajmniej 2048 bitowym kluczem.

Jeśli jest się zależnym od repozytoriów zewnętrznych które nie są zgodne z powyższymi zasadami, proszę upomnieć się o ich spełnienie. Więcej informacji o pliku InRelease można znaleźć w Wiki Debiana.

5.3.3. Komputery przejdą na sterownik Xorg libinput

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział jest istotny tylko dla użytkowników którzy zmieniali lub muszą zmienić domyślną konfigurację urządzeń wejściowych Xorg.

W wydaniu jessie, domyślnym sterownikiem urządzeń wejściowych w Xorg jest sterownik evdev. W wydaniu stretch, zmieniono domyślny wybór na libinput. Jeżeli dana konfiguracja Xorg wymaga sterownika evdev, konieczna będzie jej konwersja, tak aby zaczęła korzystać ze sterownika libinput lub przekonfigurowanie systemu, aby nadal używał sterownika evdev.

Poniżej znajduje się przykładowa konfiguracja libinput pozwalająca włączyć funkcję Emulate3Buttons.

Section "InputClass"
    Identifier "mouse"
    MatchIsPointer "on"
    Driver "libinput"
    Option "MiddleEmulation" "on"
EndSection

Włączenie jej do pliku /etc/X11/xorg.conf.d/41-middle-emulation.conf i ponowne uruchomienie komputera (lub tylko serwera X) powinno ją aktywować.

Sterownik evdev jest wciąż dostępny w pakiecie xserver-xorg-input-evdev.

5.3.4. Usunięto Upstart

Z powodu braku opiekunów w projekcie macierzystym, system init Upstart został usunięty z wydania stretch. Proszę mieć na uwadze, że pakiet nie będzie aktualizowany w trakcie okresu wsparcia systemu Debiana 9, a poczynając od Debiana 10 (buster), zadania upstart mogą być usuwane z pakietów.

Proszę rozważyć przejście na wspierany system init, taki jak systemd lub OpenRC.

5.3.5. Narzędzie debhelper obecnie domyślnie tworzy pakiety dbgsym

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział jest przeznaczony dla deweloperów lub organizacji budujących własne pakiety Debiana.

Zestaw narzędzi debhelper będzie obecnie domyślnie tworzył pakiety dbgsym do plików binarnych ELF. Osoby rozwijające i pakietujące pliki binarne powinny sprawdzić, czy ich narzędzie obsługują te dodatkowe pakiety tworzone automatycznie.

Jeśli korzysta się z reprepro, konieczne będzie zaktualizowanie go do wersji co najmniej 4.17.0. Do aptly wymagana będzie wersja 1.0.0, która niestety nie jest dostępna w Debianie stretch.

Jeśli używane narzędzia nie poradzą sobie z obsługą tych pakietów, można polecić debhelperowi wyłączyć omawianą funkcję dodając noautodbgsym do zmiennej DEB_BUILD_OPTIONS w swojej usłudze budowania. Proszę zapoznać się ze stroną podręcznika systemowego dh_strip aby uzyskać więcej informacji.

5.3.6. Zmiany związane z OpenSSL

Program openssl oczekuje podawania opcji przed innymi argumentami. Przykładowo, poniższe polecenie obecnie nie zadziała:

openssl dsaparam 2048 -out plik

natomiast to - tak:

openssl dsaparam -out plik 2048

Polecenie openssl enc zmieniło domyślną funkcję skrótu (używaną do tworzenia klucza z hasła) z MD5 na SHA256. W przypadku gdy stare pliki mają być odszyfrowane nowszym OpenSSL (lub odwrotnie) można podać funkcję skrótu za pomocą opcji -md.

Szyfry 3DES i RC4 nie są dłużej dostępne w komunikacji TLS/SSL. Serwery linkujące wobec OpenSSL nie mogą ich oferować, a klienci nie mogą łączyć się z serwerami, które nie oferują innych szyfrów. Oznacza to, że OpenSSL i Windows XP nie korzystają z żadnego wspólnego szyfru.

Pakiet libssl-dev udostępnia pliki nagłówkowe do kompilacji wobec OpenSSL 1.1.0. Niestety, API znacznie się zmieniło i możliwe, że oprogramowanie obecnie się nie skompiluje. Istnieje artykuł z przeglądem zmian. Jeśli aktualizacja własnego oprogramowania nie jest możliwa, istnieje również libssl1.0-dev udostępniający nagłówki wobec OpenSSL 1.0.2.

5.3.7. Zmiany w Perlu mogące wpłynąć negatywnie na oprogramowanie zewnętrzne

[Uwaga]Uwaga

Niniejszy rozdział dotyczy kodu zarządzanego poza systemem Debian - lokalnie, pochodzącego od dostawców zewnętrznych lub przestarzałych skryptów i modułów Perla.

 • Część modułów usunięto z rdzenia Perla i są teraz dostarczane w odrębnych pakietach. Istotne przykłady to CGI, dostępny obecnie w pakiecie libcgi-pm-perl oraz Module::Build, dostępny w pakiecie libmodule-build-perl.

 • Bieżący katalog roboczy (.) został usunięty z domyślnej listy katalogów dołączeń @INC. Może to wpłynąć na require(), do() itp., gdzie argumenty są plikami w bieżącym katalogu.

  Wszystkie programy i moduły perla dostarczane przez Debiana powinny być poprawione aby zaradzić niekompatybilnościom spowodowanym przez powyższe zmiany. Prosimy zgłaszać błędy, jeśli zdarzą się wyjątki od tej reguły. Ponieważ zmiana nastąpiła w perlu 5.26.0, oprogramowanie zewnętrznie również powinno być powoli naprawiane. Informacje o metodzie poprawiania przedmiotowego problemu można znaleźć w uwagach do wydania perla 5.26 (zob. rozdział SECURITY).

  Jeśli jest to konieczne, można tymczasowo ponownie aktywować (.) w @INC zakomentowując wiersz w pliku /etc/perl/sitecustomize.pl, ale trzeba być świadomym potencjalnego ryzyka. Ta metoda na obejście problemu zniknie w wydaniu Debian 10. Można również ustawić zmienną środowiskową PERL_USE_UNSAFE_INC w określonym kontekście, co da ten sam efekt.

 • Pełna lista zmian w Perlu od wersji z systemu Debian 8 jest dostępna w artykułach perl522delta i perl524delta.

5.3.8. Niekompatybilność PostgreSQL PL/Perl

Pakiet PostgreSQL języka proceduralnego PL/Perl w wydaniu jessie jest niekompatybilny z wersją Perla w wydaniu stretch. Pakiet postgresql-plperl-9.4 będzie usunięty podczas aktualizacji, przez co procedury Perla po stronie serwera staną się bezużyteczne. Aktualizacja do PostgreSQL 9.6 nie powinna być dotknięta tym problemem, procedury będą działały w nowym klastrze PostgreSQL, jeśli pakiet postgresql-plperl-9.6 jest zainstalowany. W razie wątpliwości należy wykonać kopię zapasową swoich klastrów PostgreSQL 9.4 przed aktualizacją do wydania stretch.

5.3.9. net-tools uznane za przestarzałe, zastąpione przez iproute2

Pakiet net-tools nie będzie domyślnie instalowany przy nowych instalacjach, ponieważ jego priorytet zmniejszono z ważnego do opcjonalnego. Użytkownikom zaleca się korzystanie z nowocześniejszego zestawu narzędzi iproute2 (który jest zresztą instalowany od wielu wydań). Użytkownicy chcący w dalszym ciągu korzystać z programów net-tools mogą je zainstalować poleceniem

apt install net-tools

[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie

Proszę zauważyć, że pakiet net-tools może zostać usunięty podczas aktualizacji, jeśli jego instalacja była skutkiem wypełnienia zależności. Jeśli narzędzia net-tools, mają pozostać zainstalowane, proszę pamiętać o oznaczeniu ich jako pakietu zainstalowanego ręcznie poleceniem:

apt-mark manual net-tools

Oto podsumowanie poleceń net-tools razem z ich odpowiednikami w iproute2:

przestarzałe polecenia net-toolszamienne polecenia iproute2
arpip n (ip neighbor)
ifconfigip a (ip addr), ip link, ip -s (ip -stats)
iptunnelip tunnel
nameifip link
netstatss, ip route (dla netstat -r), ip -s link (dla netstat -i), ip maddr (dla netstat -g)
routeip r (ip route)

5.3.10. Przy korzystaniu z urządzeń AoE (ATA over ethernet) zalecana jest opcja montowania _netdev

[Uwaga]Uwaga

Dotyczy to jedynie systemów korzystających z urządzeń montowanych jako ATA over ethernet (AoE). Jeśli w systemie nie ma zamontowanych żadnych udziałów sieciowych, można bezpiecznie pominąć niniejszy rozdział.

Ze względu na porządki w obsłudze dekonfiguracji sieci, urządzenia AoE nie są już obsługiwane tak jak zakładano do tej pory przy wyłączaniu komputera, co może powodować zawieszenia i/lub utratę danych. Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, zaleca się montować te urządzenia za pomocą opcji montowania _netdev. Jest ona dostępna również do pamięci wymiany montowanej przez AoE.

5.3.11. Niegroźne ostrzeżenia Unescaped ... in regex is deprecated, ... podczas aktualizacji

Przy aktualizacji można napotkać ostrzeżenia podobne do poniższych:

Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^(.*?)(\\)?\${ <-- HERE ([^{}]+)}(.*)$/ at /usr/share/perl5/Debconf/Question.pm line 72.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE ([^}]+)}/ at /usr/share/perl5/Debconf/Config.pm line 30.

Są nieszkodliwe i pojawiają się, jeśli aktualizacja pakietu perl-base nastąpi przed uaktualnieniem debconf.

5.3.12. Migracja magazynu polityki SELinux

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział dotyczy jedynie systemów używających SELinux, który domyślnie jest wyłączony.

W wydaniu stretch, magazyn polityki SELinux przeniesiono z /etc/selinux/<nazwa-polityki> do /var/lib/selinux/<nazwa-polityki>. Co więcej, format używany wewnątrz magazynu również uległ zmianie.

Polityki udostępniane przez Debiana (np. z pakietu selinux-policy-default) będą obsłużone automatycznie. W przypadku polityk tworzonych lokalnie, konieczna będzie ręczna interwencja.

Pakiet semanage-utils udostępnia skrypt /usr/lib/selinux/semanage_migrate_store przeprowadzający tę migrację.

5.3.13. iSCSI Enterprise Target no longer supported

The iSCSI Enterprise Target (IET), packaged in the iscsitarget package in previous releases, is no longer in Debian, as it will not work with recent kernel versions, and the project has seen no development activity in recent years.

Users of IET are encouraged to switch to the LIO stack, which is fully supported in Debian stretch. The package targetcli-fb provides the configuration utility for the LIO iSCSI target.

As the LIO stack was developed independently of the IET, the configuration has to be migrated manually.