Rozdział 1. Wstęp

Spis treści

1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument informuje użytkowników dystrybucji Debian o głównych zmianach w wersji 9 (nazwa kodowa stretch).

Informacje o wydaniu zawierają wskazówki na temat bezpiecznej aktualizacji z wydania 8 (nazwa kodowa jessie) do wydania bieżącego oraz informacje o znanych, ewentualnych błędach, na które mogą natknąć się użytkownicy w trakcie tego procesu.

Aktualną wersję dokumentu można pobrać z https://www.debian.org/releases/stretch/releasenotes. W razie wątpliwości, proszę sprawdzić datę wydania na jego pierwszej stronie.

[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie

Proszę zwrócić uwagę, że nie jest to opis wszystkich znanych błędów, a tylko wybór, który opiera się na przewidywanej ilości ich wystąpienia oraz ewentualnych następstwach.

Proszę zauważyć, że wspierana i dokumentowana jest jedynie aktualizacja z poprzedniej wersji Debiana (jessie). W przypadku aktualizacji ze starszych wydań, sugerujemy uprzednie zapoznanie się z poprzednią wersją informacji o wydaniu i aktualizację do Debiana jessie.

1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie

Staraliśmy się przetestować wszystkie możliwe kombinacje poszczególnych kroków aktualizacji opisanych w tym dokumencie oraz przewidzieć błędy, na jakie mogą natrafić użytkownicy tej wersji dystrybucji.

W przypadku znalezienia błędów (nieprawidłowej bądź brakującej informacji w dokumencie), proszę zgłosić to w systemie śledzenia błędów wobec pakietu release-notes (w języku angielskim). Wcześniej można przejrzeć listę zauważonych błędów, aby uniknąć duplikowania zgłoszeń. Proszę dodawać informację do istniejących wpisów, jeśli poprawi to i uzupełni zawartość zgłoszeń. Informacje o błędach w samym tłumaczeniu uwag do wydania prosimy przesyłać na polskojęzyczną listę debian-l10n-polish.

Cenimy i zalecamy zgłaszanie łatek do źródeł tego dokumentu. Więcej informacji o pobieraniu ich można znaleźć w Sekcja 1.3, „Źródła niniejszego dokumentu”.

1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji

Z chęcią przyjmiemy każdą informację (w języku angielskim) dotyczącą aktualizacji z wydania jessie do stretch. Aby przesłać te informacje, proszę zgłosić błąd w systemie śledzenia błędów w odniesieniu do pakietu upgrade-reports dołączając swoje wyniki. Prosimy skompresować załączniki, używając do tego programu gzip.

Do zgłoszenia prosimy załączyć następujące informacje:

  • Status bazy pakietów przed i po aktualizacji: status bazy danych dpkg dostępny w /var/lib/dpkg/status i informacje o stanie pakietów apt, zawarte w pliku /var/lib/apt/extended_states. Przed aktualizacją powinno się wykonać kopię zapasową, zgodnie z Sekcja 4.1.1, „Kopia zapasowa danych i konfiguracji”, lecz kopię /var/lib/dpkg/status można znaleźć również w /var/backups.

  • Logi sesji utworzone za pomocą script, zgodnie z opisem w Sekcja 4.4.1, „Zapisanie sesji”.

  • Logi menedżera apt dostępne w /var/log/apt/term.log lub dzienniki aptitude, z /var/log/aptitude.

[Uwaga]Uwaga

Przed umieszczeniem logów, powinno się poświęcić nieco czasu na usunięcie z nich wszystkich prywatnych i/lub poufnych informacji, ponieważ zostaną one udostępnione w publicznej bazie danych.

1.3. Źródła niniejszego dokumentu

Źródła niniejszego dokumentu są przechowywane w formacie DocBook XML. Wersja HTML jest generowana za pomocą docbook-xsl i xsltproc. Wersja PDF jest tworzona przy użyciu dblatex lub xmlroff. Źródła informacji o wydaniu są dostępne jako repozytorium SVN Projektu Dokumentacji Debiana. Żeby uzyskać dostęp do poszczególnych plików przez sieć i przejrzeć zmiany można użyć interfejsu WWW. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do SVN znajduje się na stronach informacji o SVN Projektu Dokumentacji Debiana.