Hoofdstuk 1. Inleiding

Inhoudsopgave

1.1. Rapporteren van fouten in dit document
1.2. Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten
1.3. Broncode voor dit document

Dit document voorziet gebruikers van de Debian distributie van informatie over grote veranderingen in versie 9 (codenaam stretch).

De notities bij de release voorzien in informatie over hoe u veilig kunt opwaarderen vanaf uitgave 8 (codenaam jessie) naar de huidige uitgave en informeren gebruikers over mogelijke moeilijkheden die ze kunnen ondervinden tijdens dat proces.

U kunt de meest recente versie van dit document verkrijgen vanaf https://www.debian.org/releases/stretch/releasenotes. Controleer bij twijfel de datum op de eerste pagina om er zeker van te zijn dat u een recente versie leest.

[Let op]Let op

Het is helaas onmogelijk om elk bekend aandachtspunt hier te vermelden: daarom is een selectie gemaakt, gebaseerd op een combinatie van hoe vaak men verwacht dat het voorkomt en de ernst ervan.

Merk op dat wij enkel het opwaarderen vanaf de vorige uitgave van Debian (in dit geval, opwaardering vanaf jessie) ondersteunen en documenteren. Als u vanaf oudere uitgaven moet opwaarderen, raden wij u aan vorige edities van de notities bij de release te lezen en eerst op te waarderen naar jessie.

1.1. Rapporteren van fouten in dit document

Wij hebben getracht alle verschillende stappen in de opwaardering die in dit document beschreven staan te testen en te anticiperen op alle mogelijke problemen die onze gebruikers zouden kunnen ondervinden.

Denkt u dat u desondanks toch nog een probleem (foutieve of ontbrekende informatie) heeft gevonden in deze documentatie, dien dat dan alstublieft in bij het bugopvolgingssysteem tegen het pakket release-notes. Het wordt aangeraden eerst bestaande bugrapporten na te kijken, voor het geval dat het probleem dat u heeft gevonden al is gemeld. Aarzel niet om extra informatie aan bestaande bugrapporten toe te voegen mocht u inhoudelijk kunnen bijdragen aan de inhoud van dit document.

Wij waarderen en moedigen rapporten aan die verbeteringen aandragen voor de broncode van dit document. Meer informatie over het verkrijgen van de broncode van dit document kunt u vinden in Paragraaf 1.3, “Broncode voor dit document”.

1.2. Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten

Wij waarderen alle informatie van gebruikers, die gerelateerd is aan opwaarderingen vanaf jessie naar stretch. Indien u bereid bent informatie te delen, dien dan alstublieft een bugrapport met uw resultaten in bij het bugopvolgingssysteem tegen het pakket upgrade-reports. We verzoeken u om alle bijlagen te comprimeren (met behulp van gzip).

Voegt u alstublieft de volgende informatie bij wanneer u uw opwaarderingsrapport indient:

  • De status van uw pakketdatabase voor en na de opwaardering: de statusdatabase van dpkg, beschikbaar onder /var/lib/dpkg/status en de toestandsinformatie van apt, beschikbaar onder /var/lib/apt/extended_states. Het is aan te raden een reservekopie te maken voor het opwaarderen, zoals beschreven in Paragraaf 4.1.1, “Maak een reservekopie van alle gegevens en configuratie-informatie”, maar u kunt ook reservekopieën van /var/lib/dpkg/status vinden in /var/backups.

  • Sessielogboeken die gemaakt zijn met script, zoals beschreven in Paragraaf 4.4.1, “De sessie opnemen”.

  • Uw apt-logboeken, beschikbaar onder /var/log/apt/term.log, of uw aptitude-logboeken, beschikbaar onder /var/log/aptitude.

[Opmerking]Opmerking

U dient de tijd te nemen om alle gevoelige en/of vertrouwelijke informatie van de logboeken na te kijken en te verwijderen, alvorens ze te publiceren als bugrapport. Dit omdat de informatie in een publieke database wordt gepubliceerd.

1.3. Broncode voor dit document

De broncode van dit document is opgemaakt in het formaat in Docbook XML. De HTML-versie wordt gegenereerd met behulp van docbook-xsl en xsltproc. De PDF-versie wordt gegenereerd met behulp van dblatex of xmlroff. De broncode voor de notities bij de release is beschikbaar in het SVN-archief van het Debian Documentatieproject. U kunt de web-interface gebruiken om via het web individuele bestanden te raadplegen en veranderingen te bekijken. Meer informatie over toegang tot het SVN-archief kunt u vinden op de SVN-informatiepagina's van het Debian Documentatieproject.