Dodatek A. Zarządzanie wydaniem jessie przed aktualizacją

Spis treści

A.1. Uaktualnienie wydania jessie
A.2. Sprawdzenie listy źródeł
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8

Dodatek zawiera informacje pozwalające upewnić się, że można instalować lub aktualizować pakiety z jessie przed aktualizacją do stretch. Jest to konieczne tylko w szczególnych przypadkach.

A.1. Uaktualnienie wydania jessie

Nie różni się to od żadnej innej aktualizacji, którą przeprowadzano wcześniej w wydaniu jessie. Jedyną różnicą jest konieczność upewnienia się, że lista pakietów wciąż odnosi się do jessie, tak jak wyjaśniono to w Sekcja A.2, „Sprawdzenie listy źródeł”.

Przy aktualizowaniu systemu z serwera lustrzanego Debiana, zostanie on automatycznie uaktualniony do ostatniego wydania punktowego jessie.

A.2. Sprawdzenie listy źródeł

Jeśli jakiś wiersz pliku /etc/apt/sources.list odnosi się do stable, oznacza to, że efektywnie wskazuje już na stretch. Może nie być to pożądane jeśli nie jest się jeszcze gotowym na aktualizację. Jeśli wykonało się już apt-get update, to wciąż można bezproblemowo skorzystać z poniższej procedury.

Jeśli zainstalowało się już pakiety z wydania stretch, to prawdopodobnie nie ma sensu instalowania pakietów ze starego wydania jessie. Proszę wówczas zdecydować czy chce się kontynuować czy też nie. Instalowanie starszych wersji pakietów jest technicznie możliwe lecz nie zostało tu opisane.

Proszę otworzyć plik /etc/apt/sources.list swoim ulubionym edytorem (jako root) i sprawdzić wszystkie wiersze zaczynające się od deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https: lub deb ftp:[6] wyszukując odwołań do stable. Proszę zmienić wszystkie znalezione wpisy stable na jessie.

[Uwaga]Uwaga

Wiersze w pliku sources.list zaczynające się od deb ftp: i wskazujące na adresy debian.org należy zmienić na wiersze deb http:. Więcej informacji w rozdziale Sekcja 5.1.2, „Dostęp FTP do serwerów lustrzanych Debiana zostanie usunięty”.

Jeśli istnieją jakieś wiersze zaczynające się od deb file:, to konieczne jest samodzielne sprawdzenie podanej w nich lokalizacji i określenie czy zawiera ona archiwum wydania jessie czy stretch.

[Ważne]Ważne

Proszę nie zmieniać wierszy zaczynających się od deb cdrom:. Unieważni się je bowiem w ten sposób i konieczne będzie ponowne wykonanie polecenia apt-cdrom. Proszę nie przejmować się, że wiersz źródła cdrom: odnosi się do unstable. Jest to mylące, lecz poprawne.

Jeśli dokonało się jakichś zmian, proszę zapisać plik i wykonać

# apt-get update

aby odświeżyć listę pakietów.

A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych

Przed aktualizacją do stretch, zaleca się usunąć stare pliki konfiguracyjne (takie jak *.dpkg-{new,old} z /etc.

A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8

Używanie przestarzałych kodowań innych niż UTF-8 (w przypadku języka polskiego było to zwykle ISO-8859-2) przestało być wspierane od długiego czasu. Jeśli do tej pory się z nich korzystało, należy zaktualizować swoje ustawienia poleceniem dpkg-reconfigure locales i wybrać UTF-8. Proszę się również upewnić, że ustawienia domyślne nie są przesłaniane przez użytkowników w ich środowiskach.[6] Debian usunie dostęp FTP do wszystkich oficjalnych serwerów lustrzanych w dniu 2017-11-01. Jeśli posiadany plik sources.list zawiera wpis debian.org, proszę rozważyć jego zmianę na deb.debian.org. Uwaga ta dotyczy tylko serwerów lustrzanych utrzymywanych przez samego Debiana. Pozostałe serwery lustrzane, bądź repozytoria zewnętrzne mogą wciąż zapewniać dostęp FTP po wyżej wymienionej dacie. W razie wątpliwości proszę spytać się ich operatorów.