Appendix A. Hantera ditt jessie-system före uppgraderingen

Innehållsförteckning

A.1. Uppgradering av ditt jessie-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Denna bilaga innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från jessie innan du uppgraderar till stretch. Det här bör endast vara nödvändigt i specifika situationer.

A.1. Uppgradering av ditt jessie-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av jessie som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från jessie, vilket förklaras i Avsnitt A.2, ”Kontrollera dina källistor”.

Om du uppgraderar ditt system med en Debianspegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av jessie.

A.2. Kontrollera dina källistor

Om någon av raderna i din /etc/apt/sources.list refererar till stable innebär detta att du redan pekar ut stretch. Det kanske inte är vad du vill göra om du inte är redo för uppgraderingen än. Om du redan har kört apt-get update, kan du fortfarande komma tillbaka utan problem om du följer nedanstående procedur.

Om du även har installerat paket från stretch, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från jessie längre. I det fallet måste du bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Öppna filen /etc/apt/sources.list med din favoritredigerare (som root) och kontrollera alla rader som börjar med deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https: eller deb ftp:[6] efter en referens till stable. Om du hittar någon, ändra stable till jessie.

[Notera]Notera

Rader i sources.list som börjar med deb ftp: och pekar på adresser i debian.org-domänen ska ändras till deb http:-rader. Läs även Avsnitt 5.1.2, ”Tillgång till Debian-speglar via FTP tas bort”.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för jessie eller stretch.

[Viktigt]Viktigt

Ändra inte några rader som börjar med deb cdrom:. Om du gör det så ogiltigförklaras raden och du måste köra apt-cdrom igen. Bli inte rädd om en cdrom-källrad refererar till unstable. Även om det är förvirrande så är det normalt.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

# apt-get update

för att uppdatera paketlistan.

A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler

Innan uppgradering av systemet till stretch rekomenderas att radera gamla inställningsfiler (som *.dpkg-{new,old}-filer i /etc) från systemet.

A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Användning av en lokalanpassning som inte baseras på UTF-8 har inte haft stöd av skrivbordsmiljöer och större mjukvaruprojekt på många år. Sådana lokalanpassningar bör uppgraderas genom att köra dpkg-reconfigure locales och välj en UTF-8-anpassning som standard. Du bör dessutom se till så att användare inte överlagrar standardanpassningen och använder en äldre lokalanpassning i deras miljö.[6] Debian slutar med FTP för alla officiella speglar 2017-11-01 (länk på engelska). Om din sources.list innehåller en debian.org-värd bör du överväga att byta till deb.debian.org. Detta rör endast speglar som Debian själv tillhandahåller. Använder du en sekundär spegel eller ett tredjeplats-förråd så kan det fortfarande vara så att de tillåter FTP-anslutningar efter detta datum. Hör av dig till respektive leverantör om du är tveksam.