Kapitel 3. Installationssystem

Innehållsförteckning

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation

Debianinstalleraren är det officiella installationssystemet för Debian. Det tillhandahåller en mängd installationsmetoder. Vilka som fungerar på ditt system beror på dess arkitektur.

Avbildningar av installeraren för stretch kan hittas tillsammans med installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden finns också inkluderad på den första cd-/dvd-skivan av de officiella cd-/dvd-skivorna:

/doc/install/manual/språk/index.html

Du kanske även vill läsa igenom erratan för debian-installer där en lista över kända problem finns.

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utveckling av Debianinstalleraren sedan dess förra officiella utgivning med Debian 8, vilket resulterat i både förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

I dessa Kommentarer till utgåvan kommer vi endast att lista de större ändringarna i installeraren. Om du är intresserad av en översikt över detaljerade ändringar sedan jessie, se utgåveinformationen för beta- och RC-utgåvorna i nyhetsarkivet för Debianinstalleraren.

3.1.1. Stora ändringar

Borttagna porteringar

Stöd för arkitekturen powerpc har tagits bort.

Nya porteringar

Stöd för arkitekturen mips64elmips64el har lagts till i installeraren.

Skrivbordsval

I och med Jessie kan skrivbordstypen väljas med tasksel under installationen, ett flertal skrivbordsmiljöer kan väljas samtidigt.

Nya språk

Tack vare den stora insatsen från översättare kan Debian nu installeras på 75 språk (varav svenska är ett). De flesta språken är tillgängliga i både det texbaserade installationsgränssnittet och det grafiska gränssnittet, medan några bara är tillgängliga i det grafiska gränssnittet.

Språk som bara kan väljas via den grafiska installationsmetoden på grund av att deras tecken inte kan visas i en ickegrafisk miljö är amhariska, bengali, dzongkha, gujarati, hindi, georgiska, kannada, khmer, malayalam, marathi, nepali, punjabi, tamil, telugu, tibetanska och uiguriska.

Uppstart med UEFI

Installeraren för stretch förbättrar stödet för många UEFI-mjukvaror och kan även hantera installation på 32 bitars UEFI med en 64 bitars kärna.

Obsevera att detta inte inkluderar stöd för UEFI Säker Uppstart.

Ny metod för att namnge nätverksgränssnitt

Installeraren och det installerade systemet använder ett nytt namnschema för nätverksgränssnitt. ens0 eller enp1s1 (trådkopplat/ethernet) eller wlp3s0 (trådlöst/wlan/wifi) ersätter de äldre namnen eth0, eth1 etc. Läs mer i Avsnitt 2.2.9, ”Ny metod för att namnge nätverksgränssnitt” för mer information.

Multiarch avbildningar använder amd64 som standard

Då 64 bitars PC blivit mer vanliga är standardarkitekturen för multiarkitekturs avbildningar nu amd64 istället för i386.

Kompletta CD-uppsättningar borttagna

Kompletta CD-avbildningar byggs inte längre. DVD-avbildningarna och netinst CD-avbildningen finns alltjämt kvar.

Dessutom ger installeraren ett enkelt val av skrivbordsmiljö genom tasksel, skrivbordsmiljön XFCE har en egen installationsskiva för de som vill köra endast detta som bassystem.

Tillgänglighet i Installeraren och det installerade systemet

Installeraren ger ifrån sig två pip istället för ett pip när den startar med grub. På detta sätt kan användaren identifiera att grub är tillgängligt och uppstarten kan justeras.

När brytt eller espeakup används i Installeraren väljs MATE som standardskrivbord.

HTTPS-stöd

Stöd för HTTPS har lagts till i Installeraren, vilket innebär att hämtningen av paket kan göras från HTTPS-speglar.

3.1.2. Automatisk installation

Några ändringar som nämns ovan innebär också förändringar i stödet för automatisk installation med förinställda filer. Detta innebär att om du har förinställda filer som fungerat för installeraren för jessie så kan du inte förvänta dig att dessa fungerar med den nya installeraren utan att redigeras.

Installationsguiden har en separat bilaga med omfattande dokumentation om hur förinställningar ska användas.