Bijlage A. Het beheren van uw jessie-systeem voordat u opwaardeert

Inhoudsopgave

A.1. Uw jessie-systeem opwaarderen
A.2. Het controleren van uw bronnenlijst
A.3. Verouderde configuratiebestanden verwijderen
A.4. Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8

Deze appendix bevat informatie over hoe u jessie-pakketten kunt installeren of opwaarderen voordat u uw systeem opwaardeert naar stretch. Dit is enkel nodig in een aantal specifieke situaties.

A.1. Uw jessie-systeem opwaarderen

In principe is er geen verschil met een eventuele andere opwaardering van jessie die u uitgevoerd heeft. Het enige verschil is dat u zich ervan dient te verzekeren dat uw apt-bronnenlijst nog steeds referenties naar jessie bevat zoals beschreven in Paragraaf A.2, “Het controleren van uw bronnenlijst”.

Wanneer u uw systeem opwaardeert via een Debian spiegelserver (mirror), wordt het automatisch bijgewerkt naar de laatst uitgegeven onderversie van jessie.

A.2. Het controleren van uw bronnenlijst

Wanneer een van de regels in uw bestand /etc/apt/sources.list de vermelding stable bevat, dan gebruikt u eigenlijk al stretch. Wellicht is dit niet wat u wilt wanneer u nog niet klaar bent voor de opwaardering. Wanneer u al apt-get update uitgevoerd heeft, kunt u nog steeds zonder problemen terug naar de vorige toestand door de onderstaande procedure te volgen.

Wanneer u ook al pakketten van stretch heeft geïnstalleerd dan heeft het waarschijnlijk weinig nut meer om nog pakketten van jessie te installeren. In dat geval moet u voor uzelf beslissen of u verder wilt gaan of niet. Het is mogelijk om terug te gaan naar eerdere versies van pakketten, maar dat komt hier niet aan bod.

Open het bestand /etc/apt/sources.list met uw favoriete teksteditor (als root-gebruiker) en controleer alle regels die beginnen met deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https: of deb ftp:[6] om na te gaan of ze naar stable verwijzen. Indien u zulke regels aantreft, verander dan de term stable in jessie.

[Opmerking]Opmerking

Regels in het bestand sources.list die beginnen met deb ftp: en naar een adres in het domein debian.org verwijzen, moeten veranderd worden in een regel van het type deb http:. Zie Paragraaf 5.1.2, “Toegang via FTP tot door Debian gehoste spiegelservers wordt gestopt”.

Wanneer u een of meerdere regels heeft die beginnen met deb file:, dan dient u zelf te controleren of de aangegeven locatie een archief betreft van jessie of een archief van stretch.

[Belangrijk]Belangrijk

Verander geen regels die met deb cdrom: beginnen. Wanneer u dit wel doet wordt deze regel ongeldig en moet u het commando apt-cdrom nogmaals uitvoeren. Er is geen reden voor paniek wanneer een pakketbronregel van het type cdrom: verwijst naar unstable. Alhoewel dit verwarrend kan zijn, is dit normaal.

Wanneer u veranderingen hebt gemaakt, dient u het bestand te bewaren en het volgende commando uit te voeren

# apt-get update

om de lijst met pakketten te verversen.

A.3. Verouderde configuratiebestanden verwijderen

Vooraleer u uw systeem gaat opwaarderen naar stretch, is het aangeraden om oude configuratiebestanden (zoals *.dpkg-{new,old}-bestanden onder /etc) van het systeem te verwijderen.

A.4. Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8

Reeds lange tijd wordt het gebruik van een verouderde niet-UTF-8 systeemtaal niet meer ondersteund door desktops en andere belangrijke software. Dergelijke systeemtalen zouden opgewaardeerd moeten worden door dpkg-reconfigure locales uit te voeren en een UTF-8 taaldefinitie als standaard te selecteren. U zou er ook moeten voor zorgen dat gebruikers in hun omgeving niet de standaard taaldefinitie vervangen door een verouderde systeemtaal.[6] Debian zal op 01-11-2017 FTP-toegang tot al zijn officiële spiegelservers stopzetten. Indien in uw bestand sources.list een computer voorkomt met in zijn naam debian.org, zou u moeten overschakelen op deb.debian.org. Deze opmerking heeft enkel betrekking op spiegelservers die door Debian zelf beheerd worden. Indien u een secundaire spiegelserver gebruikt of pakketbronnen van derden, dan is het mogelijk dat die na die datum nog steeds FTP-toegang blijven ondersteunen. Raadpleeg in geval van twijfel de betrokken beheerders.