Informácie o vydaní Debian sarge

Debian GNU/Linux 3.1 (a.k.a. sarge) bol vydaný dňa 6. júna 2005. Nové vydanie obsahuje množstvo veľkých zmien, popísaných v našom tlačovom vyhlásení a Poznámkach k vydaniu (Release Notes).

Debian GNU/Linux 3.1 nahradila verzia Debian GNU/Linux 4.0 (etch). Bezpečnostné záplaty prestali byť vydávané v roku 2008 koncom mesiaca marec.

Debian GNU/Linux 3.1r8 je dostupný z internetu a od predajcov CD.

Kde získať a ako nainštalovať Debian GNU/Linux popisuje stránka s informáciami o inštalácii a Inštalačná príručka. Ak aktualizujete zo staršej verzie Debianu, pozrite si inštrukcie v Poznámkach k vydaniu (Release Notes).

Toto vydanie podporuje nasledujúce počítačové architektúry:

Aj keď sa snažíme o opak, toto vydanie môže obsahovať niektoré problémy, dokonca aj keď ho označujeme za stabilné - stable. Zostavili sme zoznam hlavných problémov a vždy nám môžete môžete ohlásiť ďalšie problémy.

Na záver sme pripravili zoznam ľudí, ktorým vyjadrujeme uznanie za to, že zabezpečili toto vydanie.