Debian GNU/Linux 2.2 – Ros (eller ris)

Utgåveförvaltning

Denna utgåva av Debian förvaltades av Richard Braakman och Anthony Towns.

Installationssystem

Många Debianutvecklare, -översättare, -dokumenterare, -testare och -användare har bidragit till utvecklingen av installationssystemet – faktiskt allt för många att nämna vid namn. Adam Di Carlo var ansvarig för startdisketterna när Potato släpptes. Andra viktiga bidragslämnare finns i Maintainers-filen i boot-floppies-paketet.

Tack till Bill Bennet, ComputerHelperGuy, för donationen av officiella potato-cd:er till startdiskettgruppen.

Resten av Debian

Utvecklarna och alla andra som bidragit.