Guia d'instal·lació de Debian GNU/Linux

Aquest manual és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation. Feu un cop d'ull a la llicència a Apèndix F, Llicència Pública General de GNU.

Resum

Aquest document conté les instruccions d'instal·lació per a la versió 5.0 del sistema Debian GNU/Linux (nom en codi “lenny”) per a l'arquitectura SPARC (“sparc”). També conté referències per obtenir més informació i informació de com aprofitar al màxim el vostre nou sistema Debian.

Nota

Tot i que aquesta guia d'instal·lació per a sparc està majoritariament al dia, planegem fer alguns canvis i reorganitzar part del manual després del llançament oficial de lenny. Podeu trobar una versió més nova d'aquest manual a internet a la pàgina de debian-installer. Podreu trobar-hi també traduccions addicionals.


Sumari

Instal·lació de la versió 5.0 del sistema Debian GNU/Linux per a l'arquitectura sparc
1. Benvingut a Debian
1.1. Què és Debian?
1.2. Què és GNU/Linux?
1.3. Què és Debian GNU/Linux?
1.4. Obtenció de Debian
1.5. Obtenció de l'última versió d'aquest document
1.6. Organització d'aquest document
1.7. Sobre el copyright i les llicències del programari
2. Requisits del sistema
2.1. Maquinari suportat
2.1.1. Arquitectures suportades
2.1.2. Suport de CPU i plaques base
2.1.3. Targeta gràfica
2.1.4. Maquinari per a la connexió de xarxes
2.1.5. Perifèrics i altre maquinari
2.2. Dispositius que requereixen microprogramari
2.3. Compra de maquinari específic per a GNU/Linux
2.3.1. Eviteu el maquinari propietari o tancat
2.4. Mitjans d'instal·lació
2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM
2.4.2. Disc Dur
2.4.3. Xarxa
2.4.4. Sistema Un*x o GNU
2.4.5. Sistemes d'emmagatzemament suportats
2.5. Requeriments de memòria i espai de disc
3. Abans d'instal·lar Debian GNU/Linux
3.1. Resum del procés d'instal·lació
3.2. Feu còpia de seguretat de les vostres dades!
3.3. Informació requerida
3.3.1. Documentació
3.3.2. Fonts d'informació sobre el maquinari
3.3.3. Compatibilitat del maquinari
3.3.4. Configuració de la xarxa
3.4. Satisfer els requisits mínims de maquinari
3.5. Preparticionar per sistemes multi-arrencada
3.5.1. Fer particions des de SunOS
3.5.2. Fer particions des de Linux o altres SO
3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació
3.6.1. Invocació d'OpenBoot
3.6.2. Selecció del dispositiu d'arrencada
4. Obtenir el suport d'instal·lació del sistema
4.1. El lot de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux
4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian
4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació
4.3. Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP
4.3.1. Configuració d'un servidor RARP
4.3.2. Configurar un servidor BOOTP
4.3.3. Configurar un servidor DHCP
4.3.4. Habilitació del servidor TFTP
4.3.5. Posar les imatges del TFTP al seu lloc
4.4. Instal·lació automàtica
4.4.1. Instal·lació automàtica utilitzant l'instal·lador de Debian
5. Arrencada del sistema d'instal·lació
5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura SPARC
5.1.1. Arrencada amb el TFTP
5.1.2. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.3. Missatges del IDPROM
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.3.2. Configuració de l'arrencada
5.3.3. Problemes comuns d'instal·lació a SPARC
5.3.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.5. Informar d'errors d'instal·lació
5.3.6. Emissió d'informes d'error
6. Utilització de l'instal·lador de Debian
6.1. Com funciona l'instal·lador
6.2. Introducció als elements
6.3. Utilització dels elements individualment
6.3.1. Configuració de l'instal·lador de Debian i del maquinari
6.3.2. Realització de particions i selecció de punts de muntatge
6.3.3. Instal·lació del sistema base
6.3.4. Configuració d'usuaris i contrasenyes
6.3.5. Instal·lació de programari addicionals
6.3.6. Com fer el sistema arrencable
6.3.7. Finalització de la instal·lació
6.3.8. Miscel·lània
6.4. Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador
6.4.1. Preparar un dispositiu
6.4.2. Microprogramari al sistema ja instal·lat
7. Arrancada del nou sistema Debian
7.1. El moment de la veritat
7.2. Muntar volums xifrats
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Resolució de problemes
7.3. L'entrada
8. Següents passos i per on seguir
8.1. Aturar el sistema
8.2. Si sou nous a Unix
8.3. Orientar-vos a Debian
8.3.1. El sistema de paquets de Debian
8.3.2. Gestió de versions de les aplicacions
8.3.3. Gestió de tasques amb cron
8.4. Lectura i informació addicional
8.5. Configuració del vostre sistema per utilitzar el correu electrònic
8.5.1. Configuració predeterminada del correu electrònic
8.5.2. Enviar correus fora del sistema
8.5.3. Configuració de l'agent de transport de correu Exim4
8.6. Compilar un nou nucli
8.6.1. Gestió de la imatge del nucli
8.7. Restauració d'un sistema amb errors
A. Com Instal·lar
A.1. Preliminars
A.2. Arrencada de l'instal·lador
A.2.1. CDROM
A.2.2. Arrencada des de la xarxa
A.2.3. Arrencada des del disc dur
A.3. Instal·lació
A.4. Envieu un informe de la instal·lació
A.5. I finalment…
B. Automatització de la instal·lació fent servir una configuració prèvia
B.1. Introducció
B.1.1. Mètodes de configuració prèvia
B.1.2. Limitacions
B.2. Utilització de la configuració prèvia
B.2.1. Càrrega del fitxer de configuració prèvia
B.2.2. Utilització dels paràmetres d'arrencada per complementar la configuració prèvia
B.2.3. Mode auto
B.2.4. Àlies útils per la configuració prèvia
B.2.5. Utilitzar un servidor DHCP per especificar els fitxers de configuració prèvia
B.3. Creació d'un fitxer de configuració prèvia
B.4. Continguts del fitxer de configuració prèvia (per lenny)
B.4.1. Localització
B.4.2. Configuració de la xarxa
B.4.3. Configuració del servidor rèplica
B.4.4. Configuració del rellotge i del fus horari
B.4.5. Fer particions
B.4.6. Fer particions amb RAID
B.4.7. Instal·lació del sistema base
B.4.8. Configuració de comptes
B.4.9. Configuració de l'apt
B.4.10. Selecció de paquets
B.4.11. Instal·lació del carregador d'arrencada
B.4.12. Finalització de la instal·lació
B.4.13. Configuració prèvia d'altres paquets
B.5. Opcions avançades
B.5.1. Execució d'ordres personalitzades a la instal·lació
B.5.2. Ús de la configuració prèvia per canviar els valors predeterminats
B.5.3. Càrrega en cadena de fitxers de configuració prèvia
C. Particionar per a Debian
C.1. Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides
C.2. L'arbre de directoris
C.3. Esquema de particions recomanat
C.4. Noms dels dispositius a Linux
C.5. Programes de Debian per fer particions
C.5.1. Particionar per a SPARC
D. Informació variada
D.1. Dispositius del Linux
D.1.1. Configuració del ratolí
D.2. Espai requerit per a les tasques
D.3. Instal·lar Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux
D.3.1. Començar
D.3.2. Instal·lar debootstrap
D.3.3. Executar debootstrap
D.3.4. Configurar el sistema base
D.3.5. Instal·lar un nucli
D.3.6. Configuració del carregador d'arrencada
D.3.7. Retocs finals
D.4. Instal·lació de Debian GNU/Linux utilitzant PPP sobre Ethernet (PPPoE)
E. Administrativa
E.1. Quant a aquest document
E.2. Contribucions a aquest document
E.3. Contribucions més destacables
E.4. Nota sobre les marques comercials
F. Llicència Pública General de GNU

Índex de taules

3.1. Informació sobre el maquinari requerida per a la instal·lació
3.2. Requisits mínims del sistema recomanats