5.4. Felsök installationsprocessen

5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom

Ibland, speciellt med äldre cd-rom-enhet, kan installationsprogrammet misslyckas att starta upp från en cd-skiva. Installationsprogrammet kan även — även efter en lyckad uppstart från cd-skiva — misslyckas att känna igen cd-rom-enheten eller svara med fel vid läsning från den under installationen.

Det finns många olika möjliga orsaker till dessa problem. Vi kan endast lista några vanliga problem och tillhandahålla allmänna förslag på hur man hanterar dem. Resten är upp till dig.

Det finns två mycket enkla saker som du bör prova först.

 • Om cd-skivan inte startar upp, kontrollera att den blev inmatad korrekt och att den inte är smutsig.

 • Om installationsprogrammet misslyckas att känna igen en cd-rom, prova att köra alternativet Identifiera och montera cd-rom en andra gång. Vissa DMA-relaterade problem med äldre cd-rom-enheter kan lösas på detta sätt.

Om det inte fungerar, prova nedanstående förslag. De flesta, men inte alla, förslag som diskuteras där gäller för både cd-rom och dvd, men vi använder termen cd-rom för enkelhet.

Om du inte kan få installationen att fungera från cd-rom, prova en av de andra installationsmetoderna som finns tillgängliga.

5.4.1.1. Vanliga problem

 • Några äldre cd-rom-enheter saknar stöd för att läsa från skivor som blev brända med höga hastigheter med en modern cd-brännare.

 • Om ditt system startar upp korrekt från cd-rom, betyder inte det alltid att Linux även har stöd för cd-enheten (eller, mer korrekt, styrkortet som din cd-rom-enhet är ansluten till).

 • Några äldre cd-rom-enheter fungerar inte korrekt om ”direkt minnesåtkomst” (DMA) är aktiverat.

5.4.1.2. Hur man undersöker och kanske även löser problem

Prova förslagen som listas här nedan om uppstart med cd-rom misslyckas.

 • Kontrollera att ditt BIOS faktiskt har stöd för uppstart från cd-rom (äldre system har inte alltid det) och att din cd-rom-enhet har stöd för det media som du använder.

 • Om du hämtat en iso-avbildning, kontrollera att md5-kontrollsumman för avbildningar matchar den som listas för avbildningen i filen MD5SUMS som bör finnas på samma plats som där du hämtade avbildningen från.

  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso
  

  Kontrollera sedan att md5-kontrollsumman för den brända cd-skivan matchar också. Följande kommando bör fungera. Det använder storleken på avbildningen för att läsa det korrekta antalet byte från cd-skivan.

  $ dd if=/dev/cdrom | \
  
  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
  262668+0 poster in
  262668+0 poster ut
  134486016 bytes (134 MB) kopierade, 97.474 sekunder, 1.4 MB/s
  

Om, efter att installationsprogrammet har startat upp korrekt, identifieras inte cd-rom-enheten, kan ibland ett nytt försök lösa problemet. Om du har fler än en cd-rom-enhet, prova att byta cd-rom-enheten till den andra enheten. Om det inte fungerar eller om cd-rom-enheten identifieras men det uppstod fel vid läsningen från den, prova förslagen som listas nedan. Viss grundläggande kunskap om Linux krävs för det här. För att köra något av kommandona, bör du först växla till den andra virtuella konsollen (VT2) och aktivera skalet där.

 • Växla till VT4 eller visa innehållet i /var/log/syslog (använd nano som redigerare) för att leta efter specifika felmeddelenden. Efter det, kontrollera även utskriften för dmesg.

 • Se efter i utdatat från dmesg om din cd-rom-enhet identifierades. Du bör se någonting som liknar (raderna behöver inte nödvändigtvis vara lika):

  Probing IDE interface ide1...
  hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive
  ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
  hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
  Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  

  Om du inte ser någonting som liknar det här, är chansen att styrkortet som din cd-rom är ansluten till, inte känns igen eller inte stöds alls. Om du vet vilken drivrutin som behövs för styrkortet, kan du prova att läsa in den manuellt med modprobe.

 • Kontrollera att det finns en enhetsnod för din cd-rom-enhet under /dev/. I ovanstående exempel skulle detta vara /dev/hdc. Det bör även finnas en /dev/cdrom.

 • Använd kommandot mount för att kontrollera att din cd-rom redan är monterad, om inte, försök att montera den manuellt:

  $ mount /dev/hdc /cdrom
  

  Kontrollera om det uppstod felmeddelanden efter körning av kommandot.

 • Kontrollera om DMA för närvarande är aktiverat:

  $ cd /proc/ide/hdc
  $ grep dma settings
  using_dma   1    0    1    rw
  

  En ”1” i första kolumnen efter using_dma betyder att det är aktiverat. Om det är, försök att inaktivera det:

  $ echo -n "using_dma:0" 
  >settings
  

  Se till att du är i katalogen för enheten som motsvarar din cd-rom-enhet.

 • Om det uppstår problem under installationen, prova att kontrollera integriteten för cd-skivan med alternativen nära slutet på installationsprogrammets huvudmeny. Det här alternativet kan även användas som ett allmänt test för att se om cd-skivan kan läsas tillförlitligt.

5.4.2. Uppstartskonfiguration

Om du har problem med att kärnan hänger sig under uppstartsprocessen, inte känner igen kringutrustning som du faktiskt har, eller inte korrekt detekterar vissa enheter, är uppstartsparametrarna det första att kontrollera, vilket diskuteras i Avsnitt 5.3, ”Uppstartsparametrar”.

Ofta kan problemen lösas genom att ta bort tillägg och kringutrustning och sedan försöka starta upp igen.

Om du har en stor mängd minne installerad i din maskin, mer än 512MB, och installationsprogrammet hänger sig när kärnan startar upp, kan du behöva inkludera ett uppstartsargument för att begränsa mängden minne som kärnan ser, såsom mem=512m.

5.4.3. Vanliga installationsproblem på SPARC

Det finns några vanliga installationsproblem som är värda att nämna.

5.4.3.1. Felriktad videoutmatning

Det är ganska vanligt för SPARC att ha två grafikkort i en maskin, till exempel ett ATI-kort och ett Sun Creator 3D-kort. I vissa fall kan det här resultera i att videoutmatningen blir felriktad kort efter att systemet startar upp. I typiska fall kommer skärmen endast att visa:

Remapping the kernel... done
Booting Linux...

För att komma runt det här problemet kan du antingen plocka ut ett av grafikkorten, eller inaktivera det som inte används under uppstartsfasen för OpenProm med en kärnparameter. Till exempel, för att inaktivera ett ATI-kort ska du starta upp installationsprogrammet med video=atyfb:off.

Observera att du även kanske manuellt måste lägga till den här parametern till silo-konfigurationen (redigera /target/etc/silo.conf innan omstart) och, om du installerat X11, ändra grafikdrivrutinen i /etc/X11/xorg.conf.

5.4.3.2. Misslyckad uppstart eller installation från cd-rom

Vissa Sparc-system är ovanligt svåra att starta upp från cd-rom och även om de startar upp, kan det uppstå oförklarliga fel under installationen. De flesta problemen har rapporterats med SunBlade-system.

Vi rekommenderar att installation av sådana system görs genom att nätstarta installationsprogrammet.

5.4.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden

Under uppstartssekvensen kanske du se många meddelanden liknande can't find någonting , eller någonting not present, can't initialize någonting, eller till och med this driver release depends on någonting. De flesta av de här meddelandena är harmlösa. Du ser dem för att kärnan för installationssystemet är byggd för att köras på många olika datorer och med många olika kringutrustningsenheter. Ingen dator kommer så klart att innehålla alla tänkbara kringutrustningsenheter, så operativsystemet kan klaga en hel del när den letar efter kringutrustning som du inte har. Du kan också se att systemet gör en paus. Det händer när det väntar på att en enhet ska svara, och att den enheten finns inte i ditt system. Om du tycker att tiden det tar att starta upp systemet är på tok för lång, kan du skapa en anpassad kärna senare (se Avsnitt 8.6, ”Bygg en ny kärna”).

5.4.5. Rapportering av installationsproblem

Om du kommer igenom den initiala uppstartsfasen men inte kan färdigställa installationen, kan menyalternativet Spara felsökningsloggar vara till hjälp. Det låter dig lagra felloggar från systemet och information om konfigurationen från installationsprogrammet på en diskett, eller hämta dem med en webbläsare. Den informationen kan innehålla ledtrådar till vad som gick fel och hur man rättar till det. Om du skickar in en felrapport kan du bifoga den här informationen i felrapporten.

Andra relevanta installationsmeddelanden kan hittas i /var/log/ under installationen, och /var/log/installer/ efter datorn har startats om till det nyligen installerade systemet.

5.4.6. Skicka installationsrapporter

Om du fortfarande har problem, skicka in en installationsrapport. Vi uppmuntrar att installationsrapporter skickas in även om installationen lyckats, så att vi kan få så mycket information som möjligt om många olika maskinvarukonfigurationer.

Observera att din installationsrapport kommer att publiceras i Debians felhanteringssystem (BTS) och vidarebefordras till en publik sändlista. Se till att du använder en e-postadress som du inte har några problem med att den används publikt.

Om du har ett fungerande Debian-system är det enklaste sättet att skicka in en installationsrapport att installera paketen installation-report och reportbug (aptitude install installation-report reportbug), konfigurera reportbug som det förklaras i Avsnitt 8.5.2, ”Skicka e-post utanför systemet”, och kör kommandot reportbug installation-reports.

Du kan även använda den här mallen när du fyller i installationsrapporter, och sedan skicka rapporten som en felrapport mot pseudopaketet installation-reports, genom att skicka den till (skriv på engelska).

Package: installation-reports

Boot method: <Hur startade du upp installationsprogrammet? Cd? Diskett? Nätverk?>
Image version: <Fullständig url till avbildningen du hämtade är bäst>
Date: <Datum och tid för installationen>

Machine: <Beskrivning av maskinen (exempelvis IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <df -Tl räcker; en rå partitionstabell föredras>

Utskrift från lspci -nn och lspci -vnn:

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Fel (förklara nedan), [ ] = provade det inte

Initial boot:      [ ]
Detect network card:  [ ]
Configure network:   [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Install base system:  [ ]
Clock/timezone setup:  [ ]
User/password setup:  [ ]
Install tasks:     [ ]
Install boot loader:  [ ]
Overall install:    [ ]

Comments/Problems:

<Beskrivning av installationen, i prosa, och eventuella tankar, kommentarer
   och idéer du hade under installationen.>

Beskriv i felrapporten vad problemet var, inklusive de sista meddelandena från kärnan om problemet var att kärnan hängde sig. Beskriv de steg du tog som slutade i att systemet fick problem.