5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä SPARC

5.1.1. Käynnistys TFTP:llä

Käynnistäminen verkosta edellyttää verkkoyhteyttä ja TFTP-käynnistyspalvelinta (DHCP, RARP, tai BOOTP).

Verkosta käynnistämistä tukeva asennustapa kuvataan kohdassa Kohta 4.3, ”Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä”.

Koneissa joissa on OpenBoot, riittää käynnistää asennettavan koneen boot monitor (katso Kohta 3.6.1, ”OpenBootin käynnistäminen”). Komennolla boot net käynnistetään TFTP- tai RARP-palvelimelta. Komennolla boot net:bootp tai boot net:dhcp käynnistetään TFTP- ja BOOTP- tai DHCP-palvelimelta.

5.1.2. Käynnistäminen CD-levyltä

Useimmille käyttäjille on helpointa käyttää Debianin CD-levykokoelmaa. Jos käsillä on CD-kokoelma, ja jos tietokone tukee käynnistystä suoraan CD-levyltä, hienoa! Riittää kun asetat levyn asemaan, käynnistät ja jatkat seuraavaan lukuun.

Huomaa, että jotkin CD-asemat saattavat vaatia erikoisajureita, eikä niitä niin ollen voi käyttää asennuksen alkuvaiheissa. Jos ilmenee, ettei tavallinen CD-levyltä käynnistäminen toimi tietokoneella, lue tästä luvusta uudestaan kohdat vaihtoehtoisista ytimistä ja asennustavoista jotka saattaisivat tässä tilanteessa toimia.

Vaikka käynnistäminen CD-levyltä ei toimisikaan, voitaneen Debianin järjestelmän osat ja tarvittavat paketit asentaa CD-levyltä. Riittää kun käynnistää joltain muulta taltiolta, esimerkiksi levykkeeltä. Kun on aika asentaa käyttöjärjestelmä, peruskokoonpano ja lisäpaketteja, säädetään asennusjärjestelmä asentamaan ne CD-levyltä.

Jos ilmenee pulmia, katso kohtaa Kohta 5.3, ”Asennusprosessin vianetsintä”.

Useimmat OpenBootin versiot tukevat komentoa boot cdrom, joka on vain toinen nimi käynnistykselle SCSI-laitteelta jonka ID on 6 (tai toissijaisen IDE-liitännän isäntälevyltä IDE-levyjä käyttävässä koneessa).

5.1.3. IDPRO:min viestit

Jos käynnistäminen ei onnistu, ja vikailmoitukset koskevat ”IDPROM”:ia, on mahdollista etä NVRAM:in paristo on tyhjentynyt. NVRAM:iin tallennetaan laitteiston asetukset. Katso lisätietoja osoitteesta Sun NVRAM FAQ.