Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på SPARC
5.1.1. Uppstart via TFTP
5.1.2. Uppstart från en cd-rom
5.1.3. IDPROM-meddelanden
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Brädenheter
5.2.2. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Vanliga installationsproblem på SPARC
5.4.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.5. Rapportering av installationsproblem
5.4.6. Skicka installationsrapporter