Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä SPARC
5.1.1. Käynnistys TFTP:llä
5.1.2. Käynnistäminen CD-levyltä
5.1.3. IDPRO:min viestit
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. CD-levyjen luotettavuus
5.3.2. Käynnistysasetukset
5.3.3. Yleisiä suoritinperheen SPARC asennuspulmia
5.3.4. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.5. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.6. Asennusraporttien lähettäminen