3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation

Det här avsnittet kommer att gå igenom inställning av maskinvara före installationen, om någon, som du behöver göra innan Debian installeras. Generellt sett gäller det här kontroll och möjligen ändring av inställningar i den fasta programvaran för ditt system. ”Fast programvara” (firmware) är kärnprogramvaran som används av maskinvaran; den anropas under bootstrap-processen (efter påslagning av ström). Kända maskinvaruproblem som påverkar tillförlitligheten för Debian GNU/Linux på ditt system kommer också tas med.

3.6.1. Starta OpenBoot

OpenBoot tillhandahåller de grundläggande funktionerna som behövs för att starta upp arkitekturen SPARC. Den är ganska lik i funktionalitet som BIOS på x86-arkitekturen, fast mycket trevligare. Suns uppstarts-PROM har en inbyggd forth-tolkare som låter dig göra ett stort antal saker med din maskin, såsom diagnostik och enkla skript.

För att komma till uppstartsprompten behöver du hålla ner tangenten Stop (på äldre typ 4-tangentbord, använd tangenten L1, om du har en PC-tangentbordsadapter, använd tangenten Break) och tryck på tangenten A. Uppstarts-PROM kommer att ge dig en prompt, antingen ok eller >. Det föredras att ha ok-prompten. Så om du får den äldre varianten av prompten, tryck på tangenten n för att få den nya varianten.

Om du använder en seriekonsoll, skicka en avbrytssekvens till maskinen. Med Minicom, använd Ctrl-A F, med cu, tryck Enter, och ange sedan %~break. Konsultera dokumentationen för din terminalemulator om du använder ett annat program.

3.6.2. Val av uppstartsenhet

Du kan använda OpenBoot för att starta upp från specifika enheter, och även för att ändra din standarduppstartsenhet. Dock behöver du känna till några detaljer om hur OpenBoot namnger enheter; det är mycket olikt från Linux namnstandard och beskrivs i Avsnitt C.4, ”Enhetsnamn i Linux”. Kommandot skiljer sig även en liten bit, beroende på vilken version av OpenBoot du har. Mer information om OpenBoot kan hittas i Sun OpenBoot Reference.

Normalt sett kan du, med nyare revisioner, använda OpenBoot-enheter såsom ”floppy”, ”cdrom”, ”net”, ”disk”, eller ”disk2”. Dessa har självklara betydelser; enheten ”net” är för uppstart från nätverket. Ytterligare, enhetsnamnet kan ange en specifik partition på en disk, såsom ”disk2:a” för att starta upp disk2, första partitionen. Fullständiga OpenBoot-enhetsnamn har formatet

drivrutinsnamn@
enhetsadress:
enhetsargument

. I äldre revisioner av OpenBoot, var enhetsnamnen lite annorlunda: diskettenheten kallades för ”/fd”, och SCSI-diskenheter är i formatet ”sd(styrkort, disk-mål-id, disk-lun)”. Kommandot show-devs i nyare OpenBoot-revisioner är användbar för att visa de för närvarande konfigurerade enheterna. För fullständig information, oavsett din revision, se Sun OpenBoot Reference.

För att starta upp från en specifik enhet, använd kommandot boot enhet. Du kan ställa in detta beteende sp, standard med kommandot setenv. Dock, namnet på variabeln att ställa in har ändrats mellan olika OpenBoot-revisioner. I OpenBoot 1.x, använd kommandot setenv boot-from enhet. I senare revisioner av OpenBoot, använd kommandot setenv boot-device enhet. Observera att det här också är konfigureringsbart med kommandot eeprom på Solaris, eller ändra lämpliga filer i /proc/openprom/options/, till exempel under Linux:

# echo disk1:1 > /proc/openprom/options/boot-device

och under Solaris:

eeprom boot-device=disk1:1