3.6. Laiteasetukset ja käyttöjärjestelmän asetukset ennen asennusta

Tässä luvussa käydään askel askeleeltä läpi laiteasetukset, jos niitä on, jotka on tehtävä ennen Debianin asennusta. Yleensä on tarkistettava ja ehkä muutettava tietokoneen laiteohjelmiston asetuksia. ”Laiteohjelmisto” on laitteiston käyttämä perusohjelmisto; sen tärkein tehtävä on alkulatauksen yhteydessä (kun laitteistoon on kytketty virta). Myös tiedossa olevat laiteiston ominaisuudet jotka vaikuttavat Debian GNU/Linuxin luotettavuuteen on korostettu.

3.6.1. OpenBootin käynnistäminen

OpenBoot toteuttaa perustoiminnallisuuden suoritinperheen SPARC tietokoneen käynnistämiseen. Tämä on samantapaista kuin BIOS:n tehtävät x86-suoritinperheessä, vaikkakin paljon hienommin tehty. Sunin käynnistys-PROMeissa on mukana forth-tulkki. Sen avulla voi tehdä monenlaisia jutskia kuten vianmääritystä ja yksinkertaisia komentosarjoja.

Käynnistyskehotteeseen pääsee pitämällä näppäintä Stop pohjassa (vanhoissa type 4 -näppäimistöissä käytetään L1-näppäintä. Jos on PC-näppäimistön sovitin, käytetään näppäintä Break) ja painetaan näppäintä A. Käynnistys-PROM näyttää kehotteen, joko ok tai >. Suositellaan kehotteen ok käyttämistä. Jos näkyy vanhanmallinen kehote, saadaan näppäintä n painamalla uudenmallinen.

Jos käytetään sarjapäätettä konsolina, on tietokoneelle lähetettävä break. Minicomin käyttäjä näppäilee Ctrl-A F, cu:n käyttäjä Enter, sitten kirjoitetaan %~break. Jos käytät jotain muuta pääteohjelmaa, lue sen ohjeet.

3.6.2. Käynnistyslaitteen valinta

OpenBootilla voidaan määrittää käynnistyslaite ja myös vaihtaa oletuskäynnistyslaitetta. On kuitenkin tiedettävä joitakin yksityiskohtia OpenBootin laitenimistä: ne ovat hyvin erilainen kuin Linuxin käyttämät laitenimet, joita kerrotaan kohdassa Kohta C.4, ”Laitenimet Linuxissa”. Lisäksi komento on hieman erilainen eri OpenBootin versioissa. Lisää tietoa OpenBootista löytyy ohjeesta Sun OpenBoot Reference.

Uusilla versioilla käytetään tavallisesti OpenBootilla laitenimiä kuten ”floppy”, ”cdrom”, ”net”, ”disk”, tai ”disk2”. Nimillä on ilmeinen merkityksensä; ”net” tarkoittaa käynnistämistä verkosta. Lisäksi laitenimi voi määrittää levyltä tietyn osion, kuten ”disk2:a” jolla käynnistetään levyn disk2 ensimmäiseltä osiolta. Tässä on OpenBootin kokonaisen laitenimen malli

driver-name@
unit-address:
device-arguments

. OpenBootin vanhemmissa versioiossa laitteiden nimeäminen menee hieman eri tavalla: levykeaseman nimi on ”/fd”, ja SCSI-levylaitteiden nimet ovat muotoa ”sd(controller, disk-target-id, disk-lun)”. Uusien OpenBootin versioiden komento show-devs näyttää kätevästi ne laitteet joiden asetukset on tehty. Kaikki tiedot kaikista versioista löytyvät oppaaasta Sun OpenBoot Reference.

Käynnistys tietyltä laitteelta tapahtuu komennolla boot device. Laitteesta tehdään oletuskäynnistyslaite komennolla setenv. Muutettavan muuttujan nimi kuitenkin vaihtelee OpenBootin versioiden mukaan. OpenBootin versioissa 1.x käytetään komentoa setenv boot-from device. Uudemmissa OpenBootin versioissa komento on setenv boot-device device. Huomaa, että nämä asetukset voi tehdä myös Solariksen komennolla eeprom, tai muokkaamalla sopivia tiedostoja hakemistossa /proc/openprom/options/, Linuxissa esimerkiksi:

# echo disk1:1 > /proc/openprom/options/boot-device

ja Solariksessa:

eeprom boot-device=disk1:1