3.3. Information du behöver

3.3.1. Dokumentation

3.3.1.1. Installationshandbok

Dokumentet du nu läser, som är den officiella versionen av Installationsguiden för utgåvan lenny av Debian; tillgänglig i olika format och översättningar.

3.3.1.2. Maskinvarudokumentation

Innehåller ofta användbar information om hur du konfigurerar eller använder din maskinvara.

3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara

I många fall kan installationsprogrammet automatiskt identifiera din maskinvara. Men för att vara förberedd rekommenderar vi att du gör dig hemmastadd med din maskinvara före installationen.

Maskinvaruinformation kan samlas in från:

 • Handböckerna som kommer med varje maskinvarudel.

 • BIOS-inställningarna på din dator. Du kan se de här skärmarna när du startar din dator genom att trycka på en tangentkombination. Leta i din handbok efter kombinationen. Ofta är det tangenten Delete.

 • Förpackningarna och lådorna för varje del av maskinvaran.

 • Systemkommandon eller verktyg i ett annat operativsystem, inklusive filhanterarskärmar. Den här källan är speciellt användbar för information om RAM-minne och hårddisksutrymme.

 • Din systemadministratör eller Internetleverantör. De här källorna kan informera dig om de inställningar du behöver för att ställa in din nätverksanslutning och e-post.

Tabell 3.1. Maskinvaruinformation som behövs för en installation

Maskinvara Information du kan behöva
Hårddiskar Hur många du har.
Deras ordning i systemet.
Om IDE (även känd som PATA), SATA eller SCSI används.
Tillgängligt ledigt utrymme.
Partitioner.
Partitioner där andra operativsystem är installerade.
Skärm Modell och tillverkare.
Upplösningar som stöds.
Horisontell uppdateringsfrekvens.
Vertikal uppdateringsfrekvens.
Färgdjup (antal färger) som stöds.
Skärmstorlek.
Mus Typ: serieport, PS/2 eller USB.
Port.
Tillverkare.
Antal knappar.
Nätverk Modell och tillverkare.
Typ av adapter.
Skrivare Modell och tillverkare.
Utskriftsupplösningar som stöds.
Grafikkort Modell och tillverkare.
Tillgängligt videominne.
Upplösningar och färgdjup som stöds (dessa bör kontrolleras mot vad din skärm klarar av).


3.3.3. Maskinvarukompatibilitet

Många märkesprodukter fungerar utan problem på Linux. Mängden maskinvara som stöds av Linux ökar dagligen. Dock kan Linux fortfarande inte köra lika många olika typer av maskinvara som en del andra operativsystem.

Du kan kontrollera maskinvarukompatibiliteten genom att:

 • Kontrollera tillverkarens webbplatser för nya drivrutiner.

 • Se på webbsidor eller läs handböcker och leta efter information om emulering. Mindre kända märken kan ibland använda drivrutiner eller inställningar från mer kända märken.

 • Sök i maskinvarukompatibilitetslistor för Linux på webbsidor som är inriktade på din arkitektur.

 • Sök på Internet efter andra användares erfarenheter.

3.3.4. Nätverksinställningar

Om din dator är ansluten till ett nätverk dygnet runt (exempelvis via Ethernet eller liknande anslutning — inte en PPP-anslutning), bör du fråga din nätverksadministratör efter följande information.

 • Ditt datornamn (du kanske kan välja det här helt på egen hand).

 • Ditt domännamn.

 • Din dators IP-adress.

 • Nätmasken som används på ditt nätverk.

 • IP-adressen till den gateway som är standardrutten ut från ditt nätverk, om ditt nätverk har en gateway.

 • Systemet på ditt nätverk som du ska använda som en DNS-server (Domännamnstjänst).

Å andra sidan, om din administratör berättar för dig att en DHCP-server finns tillgänglig och rekommenderas, behöver du inte den här information då DHCP-servern kommer att ge ut den direkt till din dator under installationsprocessen.

Om du använder ett trådlöst nätverk, bör du också ta reda på:

 • ESSID för ditt trådlösa nätverk.

 • WEP-säkerhetsnyckel (om sådan används).